Skip til primært indhold

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Aabenraa

På denne side finder du information om Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Aabenraa og dit forløb her hos os.

Patientvejledning

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har 21 senge.

Her er indlagt voksne med akutte ortopædkirurgiske lidelser. Det drejer sig typisk om knoglebrud, der
kræver operation eller anden behandling.

Akutte patienter indlægges oftest via Fælles Akut Modtagelsen, hvor der lægges en pleje- og behandlingsplan.

Ud over de akutte patienter, er der også planlagte hofteprotese operationer.

Der er tilknyttet et ortopædkirurgisk ambulatorium til sengeafsnittet.

Som udgangspunkt kan du selv administrerer din medicin.

Vi har mange forskellige præparater, men det kan forekomme, at vi ikke har ét eller flere specifikke af dem du bruger. Derfor er det er vigtigt, at du får din daglige medicin med herind. Vi hjælper dig gerne med at dosere den.

Din medicin omhandler også øjendråber, inhalationsmedicin og pep-fløjte med, som du også bedes tage med ved indlæggelsen.

Din daglige medicin, som også omfatter f.eks. øjendråber, inhalationsmedicin og pep-fløjte.

Hvis du skal genoptrænes ved fysio- eller ergoterapeuten, foregår det i sengeafsnittet i løbet af dagen.

Almindelige gøremål i hverdagen betragtes også som en del af genoptræningen.

Du får en daglig samtale med lægen og sygeplejersken omkring din pleje, behandling, den videre
behandlingsplan og om aktuelle problemstillinger.

Aftal gerne med plejepersonalet om morgenen, om du har problemer, der skal tages op med lægen.

Skriv evt. dine spørgsmål ned, så du husker at få svar på og får uddybet det, du er i tvivl om.

Bed evt. din nærmeste pårørende om at være med.

Mad er vigtig medicin, som er med til at du heler og bliver hurtigere rask.

Sammen vurderer vi, om der er behov for et ekstra proteintilskud under indlæggelsen, da protein er kroppens
byggesten, når man skal blive rask.

Du vælger selv, den mad du ønsker ud fra et velassorteret menukort.

Se det aktuelle menukort

Du bestemmer selv, hvornår du vil spise.

Dine pårørende kan frit hente drikkevarer til dig i afdelingens køleskab.

Det er vigtigt at holde muskler, led, hjerte og kredsløb i gang under indlæggelsen. Derfor opfordrer vi til, at du:

Kommer op at sidde i en stol, så meget som du kan holde til.

Går flere små ture, hvis din gang er stabil - gerne sammen med dine pårørende.

Bruger dit eget tøj, når du er oppe - så føler man sig mindre syg.

Spiser oppe.

Fysioterapeuten hjælper dig med de behandlingsredskaber, du har brug for.

Vi sætter stor pris på, at din familie og nærmeste pårørende kommer og besøger dig så ofte som muligt.

Vi har ingen faste besøgstider, men vil gerne have ro i afdelingen i tidsrummet kl. 12.00 og 14.00, og efter kl. 21.30, så du og dine medpatienter kan få tilstrækkelig ro og hvile.

Hav gerne din egen mobiltelefon med.

For at vi har mest mulig tid til at udføre den pleje og behandling som du har behov for, er det vigtigt, at
du udpeger én nærmest pårørende, som vi kan og må udtale os til omkring din situation.

Udskrivelse sker døgnet rundt, men hovedsagelig i dagtiden. Det sker i samarbejde med dig, og evt. din familie.

Vi tager også kontakt til hjemmeplejen, hvis du har behov for hjælp efter udskrivelsen. Vi har dog ingen indflydelse på hvor meget hjælp hjemmeplejen kan yde, da det er kommunens beslutning helt og holdent.

Vi sørger for, at du får de nødvendige hjælpemidler med hjem, og at der sendes en genoptrænings plan til
kommunen ved behov .

Værdigenstande og din telefon opbevares på stuen på eget ansvar.

Der er mulighed for at opbevare dem i et aflåst skab på stuen.

Giv os gerne tilbagemelding om der er ting vi har gjort godt eller kan gøre bedre.

Kontakt og find vej

Ortopædkirurgisk sengeafsnit - Aabenraa

Kresten Philipsens Vej , Aabenraa


79 97 18 37

Mere information:

Find vej:
Sengeafsnittet ligger i område 300.
Nærmeste indgang er Indgang A.

Besøgstider:
Vi har ingen faste besøgstider men vil gerne have ro i afdelingen fra kl. 12.00 - 14.00 og efter kl. 21.30.

APPFWU01V