Skip til primært indhold

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Aabenraa

På denne side finder du information om Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Aabenraa og dit forløb her hos os.

Patientvejledning

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har 21 senge.

Her er indlagt voksne med akutte ortopædkirurgiske lidelser. Det drejer sig typisk om knoglebrud, der
kræver operation eller anden behandling.

Akutte patienter indlægges oftest via Fælles Akut Modtagelsen, hvor der lægges en pleje- og behandlingsplan.

Ud over de akutte patienter, er der også planlagte hofteprotese operationer.

Der er tilknyttet et ortopædkirurgisk ambulatorium til sengeafsnittet.

De fleste indlægges akut. Derfor er der ofte behov for, at man som pårørende kommer ind med nogle personlige ejendele.

Plejepersonalet vil gerne have disse ejendele tidligt i forløbet, da de har betydning for plejen og genoptræning. Det drejer sig f.eks. om:

 • Briller
 • Mobiltelefon og oplader hertil
 • Høreapparat og batterier
 • Vanlig medicin i originale pakninger (husk også inhalationsmedicin, øjendråber m.m.)
 • PEP-fløjte
 • Toiletsager og evt. barbermaskine
 • Praktisk tøj
 • Sko, der ikke er for stramme, men som sidder godt
 • Eventuelt støttestrømper.

Indlæggelsen er ofte af få dages varighed, da den videre pleje og genoptræning ofte foregår i hjemmet. Derfor vil man måske blive overrasket over, hvor hurtigt man kommer hjem.

 • Ved behov tager vi kontakt til kommunen for at arrangere evt. hjemmepleje og genoptræning.
 • Det er dog ikke sygehuset, men den kommunale visitation der afgør, hvor meget hjælp der kan tilbydes.
 • Ligeledes er det den kommunale visitation, der afgør, om der evt. kan blive tale om et kommunalt genoptræningsophold eller en aflastningsplads.

Som udgangspunkt kan du selv administrerer din medicin.

Vi har mange forskellige præparater, men det kan forekomme, at vi ikke har ét eller flere specifikke af dem du bruger. Derfor er det er vigtigt, at du får din daglige medicin med herind. 

Vi hjælper dig gerne med at dosere den.

Du får en daglig samtale med lægen og sygeplejersken om din pleje, behandling, den videre behandlingsplan og om aktuelle problemstillinger.

Aftal gerne med plejepersonalet om morgenen, om du har problemer, der skal tages op med lægen.

Skriv evt. dine spørgsmål ned, så du husker at få svar på og får uddybet det, du er i tvivl om.

Hvis du ønsker, at en pårørende deltager, er denne meget velkommen til at være med.

Ved mange af de undersøgelser, der foretages (røntgen, blodprøver m. m.), kan vi først forvente at have svar dagen efter undersøgelsen.

Mad er vigtig medicin, som er med til at du heler og bliver hurtigere rask.

Sammen vurderer vi, om der er behov for et ekstra proteintilskud under indlæggelsen, da protein er kroppens
byggesten, når man skal blive rask.

Du vælger selv, den mad du ønsker ud fra et velassorteret menukort.

Se det aktuelle menukort

Du bestemmer selv, hvornår du vil spise.

Dine pårørende kan frit hente drikkevarer til dig i afdelingens køleskab.

Det er vigtigt at holde muskler, led, hjerte og kredsløb i gang under indlæggelsen. Derfor opfordrer vi til, at du:

 • Kommer op at sidde i en stol, så meget, som du kan holde til.
 • Går flere små ture, hvis din gang er stabil - gerne sammen med dine pårørende.
 • Bruger dit eget tøj, når du er oppe - så føler man sig mindre syg.
 • Spiser siddende i lænestolen.

Under indlæggelsen tilbydes der genoptræning ved fysioterapeuten.

Vi betragter også almindelige daglige aktiviteter som f.eks. toiletbesøg, spisning, det at tage tøj på og personlige pleje som genoptræning.

Ved udskrivelsen laver fysioterapeuten en genoptræningsplan, hvis der er behov herfor.

Det vigtigste og mest effektive er dog selv at træne i afdelingen og derhjemme.

Fysioterapeuten hjælper dig med de behandlingsredskaber, du har brug for.

 

Sker døgnet rundt, men hovedsagelig i dagtiden.

Mange er lidt utrygge ved at skulle udskrives efter få dage. Vores erfaring er dog, at hovedparten klarer sig rigtig godt, når de kommer hjem.

For at øge trygheden og at forebygge nye indlæggelser, er der dog nogle ting, man som pårørende kan gøre:

 • Vær evt. i hjemmet det første døgn efter udskrivelsen.
 • Tal med patienten/din pårørende om uheldet og tænk positivt og fremadrettet.
 • Gør plads til hjælpemidler i hjemmet.
 • Ryd evt. op og gør rent inden udskrivelsen.
 • Fjern løse tæpper, ledninger, småmøbler m.m., som udgør risiko for fald.
 • Indret hjemmet, så der tages hensyn til den nye livssituation. Eks. ekstra telefon, god belysning etc.
 • Sørg for indkøb og et fyldt køleskab, når din pårørende kommer hjem.

Hvis der er behov for hjælpemidler til midlertidigt brug, som f.eks. stokke, gangstativ og lignende, bliver de sendt med hjem.

Du kan evt. som pårørende være behjælpelig med at bringe hjælpemidlerne hjem dagen før udskrivelsen.

Som patient er man selv ansvarlig for at få hjælpemidlerne bragt tilbage til sygehuset, når udlånsperioden udløber.

Hvis kommunen vurderer, at der er tale om et varigt hjælpemiddel, er det dem, der stiller hjælpemidlet til rådighed.

For at gøre udskrivelsen så optimal som mulig, har vi ofte brug for nogle oplysninger om hjemmets indretning og de hjælpemidler der allerede er i hjemmet. Det vil derfor være en stor hjælp for os, hvis du kan give os disse oplysninger:

Højde på lænestol:_____cm
Højde på toilet:____cm
Højde på seng:____cm
Har sengen meder: Ja/Nej
Har sengen 4 ben: Ja/Nej
Plejeseng: Ja/Nej

Er der dørtrin i hjemmet: Ja/Nej
Trin ved indgangsdør: Ja/Nej
Bredde på indvendige døre:____cm
Bredde på udvendige døre:____cm

Hjælpemidler i hjemmet:
□ Badebænk
□ Rollator
□ Gangbuk
□ Toiletforhøjer
□ Toiletstol
□ Gribetang
□ Drejetårn
□ Lift
□ Andet

 

 

Vi sætter stor pris på, at din familie og nærmeste pårørende kommer og besøger dig så ofte som muligt.

Vi har ingen faste besøgstider, men vil gerne have ro i afdelingen i tidsrummet kl. 12.00 og 14.00, og efter kl. 21.30, så du og dine medpatienter kan få tilstrækkelig ro og hvile.

Ring gerne selv til din indlagte pårørende, da det er dem, det handler om.

For at vi har mest mulig tid til at udføre den pleje og behandling som du har behov for, er det vigtigt, at
du udpeger én nærmest pårørende, som vi kan og må udtale os til omkring din situation.

Selv om man er nærmeste pårørende, skal vi stadig spørge den indlagte om lov til at videregive oplysninger til dig. Sådan er lovgivningen.

De fleste patienter siger dog ja hertil og vi ser dig som en vigtig samarbejdspartner

Alle patienter har fuld aktindsigt i egen journal via Sundhed.dk. Hvis patienten er interesseret heri, kan han/hun her dele sin aktindsigt med dig.

Sundhed.dk kan tilgås via app'en Min Sundhed eller via deres hjemmeside.

Gå til Sundhed.dk via browser

I app'en Mit Sygehus finder man oplysninger om de hyppigste behandlingsforløb. Mit Sygehus kan via deres hjemmeside.

Gå til Mit Sygehus' hjemmeside

Værdigenstande og din telefon opbevares på stuen på eget ansvar.

Der er mulighed for at opbevare dem i et aflåst skab på stuen.

Kan kontaktes hver mandag, onsdag og fredag mellem kl. 09.00-kl. 10.00.

Læs mere om sygehuspræsten og, hvad hun kan hjælpe med.

Giv os gerne tilbagemelding om der er ting vi har gjort godt eller kan gøre bedre.

Kontakt og find vej

Ortopædkirurgisk sengeafsnit - Aabenraa

Kresten Philipsens Vej , Aabenraa


79 97 18 37

Mere information:

Find vej:
Sengeafsnittet ligger i område 300.
Nærmeste indgang er Indgang A.

Besøgstider:
Vi har ingen faste besøgstider men vil gerne have ro i afdelingen fra kl. 12.00 - 14.00 og efter kl. 21.30.

APPFWU01V