Skip til primært indhold

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Klinik

Ortopædkirurgien består af et sengeafsnit på SHS, Aabenraa, der hovedsageligt modtager, udreder, behandler og plejer patienter, der bliver indlagt akut med akutte ortopædkirurgiske problemstillinger.

Det drejer sig typisk om knoglebrud, der kræver operation eller anden behandling. Patienterne indlægges her primært via Fælles Akut Modtagelse, hvor der bliver skrevet journal og lagt en behandlingsplan.
Sengeafsnittet har 23 sengepladser til voksne patienter. Heraf er der få sengepladser til planlagte hoftealloplastikoperationer og planlagt længerevarende kirurgi.

Sengeafsnittet består af 3 teams, hvor læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter og andre samarbejdsparter samarbejder om, at skabe det bedst mulige behandlingsforløb for de indlagte patienter.
Derudover har afdelingen et ambulatorium i sengeafsnittet, der er åbent i dagtiden på alle hverdage. Her indkaldes patienterne til forundersøgelse og opfølgning på deres indlæggelse.

Afdelingen består derudover af håndsektoren, skulder/idrætssektoren, alloplastik-sektoren og fodsektoren på Sønderborg Sygehus. Her forundersøges og opereres patienter, der skal have lavet planlagt protesekirurgi (hofte, knæ.. etc.) eller andre avancerede planlagte ortopædkirurgiske indgreb.
Plejen af disse patienter varetages af Dagkirurgisk Afsnit samt Bedøvelses- og Intensiv Afdeling, SHS, Sønderborg.

Sønderborg

Afsnittet varetager planlagt kirurgi og behandling på:

  • Knæ
  • Hofte
  • Hånd
  • Skulder og albue
  • Fod
  • Idrætsskader

Aabenraa

Afsnittet varetager hovedsageligt behandling af:

  • Traumer
  • Sår
  • og varetager et mindre antal dagkirurgiske operationer

Afdelingsledelsen

Vivian Frederiksen Rieder

Konst. Chefsygeplejerske

Ortopædkirurgisk afdeling


79 97 67 52

Jens Eggers

Cheflæge

Ortopædkirurgisk afdeling


79 97 18 10
APPFWU02V