Skip til primært indhold

Om Kom Trygt Hjem

Fakta om projekt Kom Trygt Hjem og tværsektoriel samarbejdsaftale

”Kom Trygt Hjem” er et fælles projekt for Ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner, som har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem til deres plejecenter eller til deres eget hjem efter at være behandlet for hoftenær brud på sygehuset.

Projektet skal munde ud i øget livskvalitet og forbedret funktionsniveau for borgeren. Samtidig forventes projektet at have de positive effekter, at kunne forebygge komplikationer i form af infektioner, fald, forstoppelse og dehydrering, samt at flere af de hjemvendte patienter ikke bliver indlagt senere i forløbet og på lang sigt at overlevelsen stiger.

Ligeledes skal projektet bidrage til en fælles systematik, metodik og tættere samarbejde mellem kommuner og sygehus i overgangssektoren.

Tværsektoriel samarbejdsaftale

Hent den tværsektorielle samarbejdsaftale om forløbet for borgeren i Sønderjylland med hoftenær fraktur efter udskrivelse.

APPFWU01V