Skip til primært indhold

Kontaktinformation, vejledninger mv.

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger om Ortopædkirurgi til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Ortopædkirurgi
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Ortopædkirurgi 
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Direkte numre:

Kontakt vedrørende henvisning:

Aabenraa:

 • 79 97 70 62  og 79 97 18 00

Sønderborg:

 • Hånd: 79 97 56 47
 • Fod / idræt: 79 97 56 57
 • Hofte / knæ alloplastik: 79 97 56 59
 • Skulder / albue: 79 97 56 45
   

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Patienter med ortopædkirurgiske AKUTTE/SUBAKUTTE problemstillinger

Det er mulighed for subakutte tider i traumeambulatoriet i Aabenraa.
Se yderligere information nedenfor under punktet Ambulanttilbud/subakutte tider. 

kl. 8-18 alle hverdage 79 97 18 50

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Ortopædkirurgi Ambulatorier (Sønderborg) 5790002003424 5000427 502831000016000

Aabenraa

Akutsygehus med modtagelse af alle typer ortopædkirurgiske skader.

Sønderborg

Elektiv afdeling med hofte/knæalloplastikkirurgi samt hånd-, idrætstraumatologi- og fodkirurgisk behandling.

Subakutte tider

Ortopædkirurgisk ambulatorium i Aabenraa tilbyder subakutte FAM-tider. Her kan tilbydes hurtige tider til alle ortopædkirurgisk relevante skader der er mellem 24-72 timer gamle. Det samme gør sig gældende for andre akut udviklede tilstande såsom abscesser, sår, forværring af tilstande set i skadestuen inden for det foregående døgn, knækket gips, defekt bandage eller lignende.

Der kan IKKE visiteres tilstande med forværring i forud bestående skader ældre end ét døgn eller forværring i allerede kendte degenerative/kroniske/reumatologiske tilstande.

Skader eller tilstande der er ældre end 72 timer skal henvises til traumeambulatoriet i Aabenraa på normal vis.

 • Såfremt der er mistanke om fraktur bedes om at henvise til røntgen af det mistænkte område, og når svar på røntgen foreligger og evt. fraktur er bekræftet kan der henvises til traumeambulatoriet, og ved visitering vil patienten blive prioriteret i henhold til henvisningsteksten, eller telefonisk kontakte FAM-vagten mhp. råd og vejledning.
 • Ved mistanke om ledbåndsskader kan der henvises til traumeambulatoriet på normal vis, og ved visitering vil patienten blive prioriteret i henhold til henvisningsteksten. Normalt vil mistanke om ledbåndsskader blive indkaldt til klinisk opfølgning ca. 2 uger efter skaden.
 • Patienter med ikke-traumatiske smerter i knæ, skuldre, hofter, albuer, etc. skal henvises direkte til den relevante sektor i Sønderborg med relevant henvisningstekst.
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium i Aabenraa varetager IKKE udredning og behandling af rygproblematikker (bortset fra frisk fraktur) inkl. diskusprolaps. Der henvises i stedet til den Regionale Ryginstruks eller Rygrøret (tlf.: 63484127).
 • Patienter med diabetiske fodsår skal henvises direkte til sårambulatoriet i Sønderborg som har udrednings- og behandlingsfunktionen.
 • Patienter med distal gangræn skal henvises direkte til karkirurgisk afdeling/ambulatorie Aabenraa/Kolding. Primær ortopædkirurgisk vurdering er et tidstabende mellemled for iskæmiske patienter.

FAM-vagten kan kontaktes hvis der er tvivl om hvorvidt en patient skal ses subakut.

(Angivelse af opmærksomheder til almen praksis og speciallæge praksis, som ikke er nævnt under ovenstående punkter – eksempelvis særligt samarbejde med andre sygehusafdelinger)

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Afdelingsledelsen

Jens Eggers

Cheflæge

Ortopædkirurgisk afdeling


79 97 18 10

Merete Hellerup

Chefsygeplejerske

Ortopædkirurgisk afdeling


79 97 67 52

Afsnitsledelsen

Karina Iwersen

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk sengeafsnit A


79 97 18 77

Nanna Jensen

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk sengeafsnit C


79 97 18 35

Christian Kynde

Ledende overlæge

Ortopædkirurgisk afdeling, Sønderborg


79 97 72 19

Jesper Ougaard Schønnemann

Ledende overlæge

Ortopædkirurgisk afdeling, Aabenraa


79 97 61 70

Ledende lægesekretær

Lisbeth Marcussen

Ledende lægesekretær

Ortopædkirurgisk afdeling


79 97 61 60

Læger med speciale/ansvarsområde

Traume team (Aabenraa)

 • Ledende overlæge Jesper Schønnemann (sektoransvarlig)
 • Cheflæge Jens Eggers
 • Overlæge Bjarke Kryger
 • Overlæge Thomas Andreasen
 • Afdelingslæge Klaus Sander
 • Afdelingslæge Lars Grau Lykkeberg
 • Medicinstuderende, KBU læger, blok-læger (almen medicin), introlæger såsom HUF-1, HUF-3
 • Fast stab af speciallæger fra Sønderborg, som varetager vagter

 Hoftealloplastikker (Sønderborg)

 • Overlæge Jens Knoke (sektoransvarlig)
 • Ledende overlæge Christian Kynde
 • Overlæge Knud Christensen
 • Overlæge Tove Pedersen
 • Overlæge Bjarke Kryger
 • Speiciallæge Valdemar Bjørn Prahl 

Knæalloplastikker (Sønderborg)

 • Overlæge Lars Holm (sektoransvarlig)

Idrætstraumatologi (Sønderborg)

 • Overlæge Andreas Fricke (sektoransvarlig)
 • Overlæge Michael Maul
 • Overlæge Uwe Koll 

Fod (Sønderborg)

 • Overlæge Peter Sass Jensen
 • Overlæge Steen Søndergaard Pedersen
 • Overlæge Mathias Brahm
 • Speciallæge Catharina Thornquist-Kynde 

Håndkirurgi (Sønderborg)

 • Overlæge Jerzy Wojciech Stiasny (Sektoransvarlig)
 • Overlæge Marianne Breddam
 • Overlæge Bente Veber
 • Overlæge Shabir Rashidi
 • Overlæge Arunas Sliuzas
 • Overlæge Kim Nesten
 • Overlæge Christian Stahl
 • Afdelingslæge Carsten Lauridsen

Skulder (Sønderborg)

 • Overlæge Beat Fink (sektoransvarlig)
 • Overlæge Pawel Niedzialkowski
 • Overlæge Lars Henrik Frich

Uddannelse

 • Overlæge Christian Thornquist-Kynde

Praksiskonsulent

Rita Birkeland

Praksiskonsulent

Ortopædkirurgi, Dagkirurgi


APPFWU01V