Skip til primært indhold

Mona Muusmann Petersen

Brugermedlem Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed på Sygehus Sønderjylland.

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg bruger Sygehus Sønderjylland som mit hjemsygehus i forbindelse med min uhelbredelige kræftsygdom.

Hvorfor er du medlem af Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed?

Jeg er blevet medlem, fordi jeg er meget optaget af patientinddragelse. Jeg vil arbejde for, at alle patienter, der ønsker det, bliver hørt i forbindelse med sygdom, og at ønskerne tages til efterretning. Selvfølgelig inden for mulighedernes grænser. Samt et tættere samarbejde mellem sygehuspersonale og patienter/pårørende – dvs. inddragelse af patienter på alle niveauer - fordi sådan et samarbejde kan fremme tiltag, der kommer os alle til gode.
Jeg er også meget optaget af kommunikation. Det har en helt utrolig stor betydning, hvordan ordene siges i forbindelse med en sårbar situation. Jeg vil gerne inddrages i arbejdet med kommunikationen mellem sygehuspersonalet og patienterne.

Hvornår synes du, at udvalget gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Jeg tror på, at et øget samarbejde (som her i udvalget) betyder positive tiltag ude i afdelingerne, som kommer alle til gode. Både patienter, pårørende og alle ansatte på sygehusene.

 

 

APPFWU01V