Skip til primært indhold

Erik Fuglsang

Brugermedlem Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed på Sygehus Sønderjylland.

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg er pårørende til en patient som kommer til behandling hver 3. uge samt skanning og lægesamtaler.

Hvorfor er du medlem af Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed?

Efter at jeg jævnligt er på sygehuset i Aabenraa og Sønderborg interesserer det mig at se, hvordan Sygehus Sønderjylland virker som sygehus for borgerne i Sønderjylland. Jeg vil gerne være med til at udjævne de forskellige holdninger som er i befolkningen om sygehusene i Sønderjylland. Samtidig vil jeg gerne være med til at bedre forhold for patienterne.

Hvornår synes du, at Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Brugerudvalget skal være med til at påpege urimeligheder og andre ikke brugervenlige forhold. Jeg har været med i først brugerrådet og sidenhen udvalget siden starten af 2015. I den forgangne tid har udvalget påpeget problemer med skiltning til og på sygehusene. Det har hovedsagelig drejet sig om Aabenraa. Vi har diskuteret forhold omkring parkering i forbindelse med byggeriet. Brugerne er blevet inddraget i indretning af sygehusene og andre forhold på sygehusene. Samtidig et forhold om nye tiltag over for patienterne blevet behandlet og kommenteret. Udvalget er patienternes tillidsudvalg men ikke et klageråd. Når patienter får oplyst, at der findes et udvalg for brugerinddragelse og frivillighed bliver det godt modtaget, og man kan så få en positiv dialog om sygehusforhold.

APPFWU01V