Skip til primært indhold

Smitteudbrud på Fælles Akutmodtagelse påvirker ikke driften

Mellem jul og nytår har der været en del corona-relaterede sygemeldinger på Fælles Akutmodtagelse i Aabenraa, men med god vilje fra medarbejderne har det ikke givet driftsproblemer.

En ekstraordinær indsats fra personalet på Fælles Akutmodtagelse har betydet, at et større smitteudbrud mellem jul og nytår ikke har givet driftsmæssige problemer og gener for patienterne.

Siden den 26. december har i alt 21 medarbejdere været smittet med COVID-19 - heraf 18 plejepersonaler, to læger og en sekretær. To medarbejdere er kommet tilbage efter endt sygdom, og afdelingen forventer også de kommende dage, at flere kommer tilbage på arbejde.

Medarbejdere, der har været syge med COVID-19, kan komme tilbage på arbejdet, når de har været symptomfri i to døgn.

For en sikkerheds skyld er medarbejderne den seneste tid blevet podet fast hver 14. dag, men i forbindelse med det aktuelle smitteudbrud er hyppigheden af screening af afdelingens medarbejdere øget.

Der er foretaget smitteopsporing, men det er usikkert, hvor mange medarbejdere, der er smittet på afdelingen, og hvor mange, der er smittet andre steder.

Sygehus Sønderjylland har ikke kunnet konstatere, at der er smittet patienter ved smitteudbruddet.

APPFWU01V