Skip til primært indhold

Cortisol(frit), stofhast., Pt(U)-

Fakta om analysen

Analysenavn Pt(U)—Cortisol(frit); stofhast.
Kortnavn Kortisol frit;Pt(U)
Synonym CORTDU
Forkortelse KORTF-DU
IUPAC - kode NPU14495
Kvantitetsnummer 000453
Instruktion for rekvirent

 Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her.
På grund af individuel dag til dag variation anbefales, at en vurdering af resultatet sker på grundlag af bestemmelser, der er foretaget over 2-3 på hinanden følgende dage.
    

Prøvemateriale 4,0 mL velblandet døgnurin
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
 
Prøvetagning Urinen sendes i U 4,0
 
Referenceinterval
  > 0   år - < 11   år   5,50 -  75 nmol/d
  > 11   år - < 21   år   14,00 - 152 nmol/d
Kvinder > 21   år           50 - 230 nmol/d
Mænd > 21   år           50 - 270 nmol/d
  
Analyseusikkerhed 15 %
Unormale værdier De svingende cortisol plasmakoncentrationer udjævnes ved opsamling af døgnurinen, som derfor giver et bedre og sikrere billede af den samlede binyrebark cortisolproduktion.
Forhøjede værdier ses ved Cushings syndrom og ved svær stress f.eks. i tilslutning til operation eller under febril sygdom. Desuden ofte øget dU-Cortisol ved diabetes, glucoseintolerans (metabolisk syndrom), akromegali og evt. ved udtalt fedme, svært øget blodtryk eller alkoholisme. Phenytoinbehandling, graviditet og let østrogen behandling kan øge dU-Cortisol.
Nedsatte eller lavt normale værdier ses ved binyrebarkinsufficiens.
 
Bemærkninger Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne.
   
Seneste opdatering 10.03.15  
APPFWU01V