Skip til primært indhold

Cortisol-sekretion, stofhast.(liste, tetrasactid i.v.), Binyrebark-

Fakta om analysen

Analysenavn   Binyrebark—Cortisol-sekretion; stofhast.(liste; tetracosactid i.v.)
Kortnavn   Kortisol sekr. gruppe(30min);Binyrebark
Synonym   30 minutters ACTH-stimulationstest, Synachthen-test
Forkortelse   SYNACT30
IUPAC - kode   NPU01789
Kvantitetsnummer   500046
Instruktion for rekvirent   Analyseres dagligt
Der tages en blodprøve til bestemmelse P—Cortisol; stofk. Straks herefter injiceres 0,25 mg ACTH (Synacthen® Tetracosactid 0,25 mg) intravenøst, og der tages en ny blodprøve 30 minutter efter.
  
Prøvemateriale   1 mL plasma
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
  
Prøvetagning   Blodet tages i LGRØN 4,5. 
Referenceinterval   -
Analyseusikkerhed   -
Unormale værdier   Især ved primær binyrebarkinsufficiens, men evt. også efter længevarende binyrebarkinsufficiens giver testen for lavt niveau eller for lille stigning i P—Cortisol; stofk. Ved mistanke om hypofyseinsufficiens( sekundær binyrebarkinsufficiens) anvendes evt. en hypoglykæmi-test.
 
Bemærkninger   Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt
Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne. 
     
Seneste opdatering 01.02.16    
APPFWU01V