Skip til primært indhold

Program

Temadag om Sundhedsfremme hos kræftpatienter - Fra forskning til handling - Tirsdag den 16. april 2024 kl. 11-17 på hotel Alsik i Sønderborg.

Velkomst: 11.00 - 11.15

Ved Mads Nordahl Svendsen, cheflæge, Onkologisk afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital

Emne

Hvorfor er der brug for fokus på sundhedsfremme?

Moderatorer

Mads Nordahl Svendsen og Dorte Hofland, centerchef i Center for Kræft og Sundhed og speciallæge i almen medicin, Københavns Kommune

1. session: 11.15 - 12.00

Emne

Overvægt og kost

 • Fakta om kropsvægt og kostens indvirkning på kroppen, når man skal igennem kræftbehandling og på sigt i forhold til ny cancer, recidiv og livsstilsygdomme
 • Barrierer for klinikere i forhold til at tale om overvægt

Oplægsholdere

Sixten Harborg, Ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Anja Olsen, leder af forskningsgruppen Kost, Kræft og Helbred, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus

Pause 10 min

2. session: 12.10 - 12.40

Emne

Fysisk aktivitet

 • Fakta om fysisk aktivitets indvirkning på kroppen, når man skal igennem kræftbehandling og på sigt i forhold til ny cancer, recidiv og livsstilsygdomme
 • Barrierer for klinikere i forhold til at tale om fysisk aktivitet

Oplægsholdere

Casper Simonsen, Ph.d., gruppeleder, Center for Aktiv Sundhed, Region Hovedstaden og Morten Quist, Ph.d., senior forsker, fysioterapeut, Krop & Kræft, UCSF, Rigshospitalet

Frokost: 12.40 - 13.15

3. session: 13.15 - 13.45

Emne

Rygning

 • Fakta om rygnings indvirkning på kroppen, når man skal igennem kræftbehandling og på sigt i forhold til ny cancer, recidiv og livsstilsygdomme
 • Barrierer for klinikere i forhold til at tale om rygning

Oplægsholdere

Anders Løkke, professor, Lungemedicinsk Afdeling Sygehus Lillebælt, Vejle og Hanne Tønnesen, professor, WHO-Collaborating Centre, Parker Instituttet, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Pause 10 min

4. session: 13.55 - 14.25

Emne

Alkohol

 • Fakta om alkohols indvirkning på kroppen, når man skal igennem kræftbehandling og på sigt i forhold til ny cancer, recidiv og livsstilsygdomme
 • Barrierer for klinikere i forhold til at tale om alkohol

Oplægsholdere

Anne Tjønneland, professor, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Anette Søgaard Nielsen, professor, Forskningsenhed for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet

Pause 15 min (kaffe + kage)

5. session: 14.40 - 15.10

Emne

Motivation

 • Hvordan kan vi motivere patienterne til ændring i sundhedsadfærd?

Oplægsholder

Helene Foss, underviser, træner og supervisor indenfor Den Motiverende Samtale

Pause 10 min

6. session: 15.20 - 16.05

Emne

Samarbejde om sundhedsadfærd med den kommunale rehabilitering  

 • To kommuners arbejde med sundhedsadfærd hos kræftpatienter
 • Hvilken forskel kan det gøre at tilbyde rygestop til mennesker, som har en kræftsygdom?
 • Patienternes oplevelser med sundhedsfremme

Oplægsholdere

Dorte Hofland, centerchef i Center for Kræft og Sundhed og speciallæge i almen medicin, Københavns kommune, Anette Anker, tovholder for Kræftrehabilitering, Aabenraa kommune, Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse, Kræftens Bekæmpelse samt Charlotte Hammer, Senfølgeforeningen, patientrepræsentant

Pause 10 min

7. Session: 16.15 - 16.50

Paneldebat

Hvordan får vi mere sundhedsfremme og forebyggelse ind i klinikken?

Moderator

Mads Nordahl Svendsen, cheflæge, Onkologisk afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital

Deltagere

Niels Sandø, enhedschef, Forebyggelse og Ulighed, Sundhedsstyrelsen, en politiker, Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse, Peter Sørensen, lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, Pia Therkildsen, speciallæge i almen praksis og praksiskonsulent og Charlotte Hammer, Senfølgeforeningen, patientrepræsentant

Afslutning: 16.50 - 17.00

Arrangørerne

Temadagen om sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling er arrangeret af Region Syddanmark repræsenteret ved Kræftambulatoriet, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses, Center for Kræftforskning og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) med økonomisk støtte fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

APPFWU01V