Skip til primært indhold

Styrket og målrettet praktik giver flyvefærdige sygeplejersker

Et nyt koncept for 7. semesters praktik for sygeplejestuderende på Sygehus Sønderjylland gør, at de bliver bedre i stand til at bevare overblikket og roen, når de bliver færdige med studiet.

Der er stor forskel på, hvad sygeplejerskestuderende oplever i studietiden og den virkelighed, der rammer dem, når de kan kalde sig rigtige sygeplejersker. Sygehusverdenen og kompleksiteten hos patienterne er så høj, at mange nyuddannede føler, at de ikke er tilstrækkelige og har ikke de ønskede færdigheder og viden til at passe deres arbejde ordentligt.

Derfor har Sygehus Sønderjylland i samarbejde med UC SYD og Dansk Sygeplejeråd lavet et helt nyt koncept for, hvordan de seks ugers praktik på 7. semester bliver afholdt.

- Vi skaber på forhånd en struktur, hvor den studerende får langt mere ansvar for egne patienter men stadig er i den trygge ramme, hvor der er vejledere og erfarne kolleger til stede, siger Eva Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland.

Ud over den mere målrettede og krævende praktik er praktiktiden på 7. semester hos Sygehus Sønderjylland også længere end mange andre steder. Faktisk er UC SYD det eneste sted, der tilbyder seks ugers praktik på 7. semester.

- Ved at have en lang og meget målrettet praktik på sidste semester af studiet, kommer de studerende ud med en øget ballast, der gør, at de er mere robuste end tidligere, fortæller Eva Nielsen

Fra pilotprojekt til fuld implementering

Hidtil har det nye praktikkoncept kørt som et pilotprojekt på to af Sygehus Sønderjyllands afdelinger, men erfaringerne er nu så gode, at konceptet fra efteråret 2021 udvides til tre afdelinger, og fra 2022 bliver det udbredt til alle sygeplejestuderende på 7. semester.

- Sygehuset har formået at ændre fokus fra at træne enkeltdelene i sygeplejefaget til at træne helheden – det vil sige kernen i faget, og det der kun kan læres i praktikken. det fungerer så godt, at vi nu arbejder på at få det udbredt til alle sygeplejestuderende på 7. semester hos Sygehus Sønderjylland fra næste år, siger institutchef fra UC SYD, Heidi Have, og fortsætter.

- Som sygeplejerske træffer du beslutninger for andre menneskers liv, og tidligere har de nyuddannede til tider nok været lidt usikre på dagligdagen. Men ved at forbedre overgangen mellem studieliv og arbejdsliv formår vi på helt anden vis at uddanne sygeplejersker.

Institutchefen suppleres af John Christiansen, der er formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Syddanmark.

- At initiativet nu bliver udvidet, så det favner flere, gør mig glad, for det vil gavne både de studerende og dermed de nyuddannede sygeplejersker og den enkelte arbejdsplads, vurderer han.

’Giver mig mere ro’

Også hos de nyuddannede sygeplejersker er der stor tilfredshed med den nye 7. semesters praktik.

- Jeg føler, at jeg hviler mere i mig selv og har mere ro i min tilgang til faget, end jeg ellers ville have, siger sygeplejerske Mike Hansen Otten og uddyber.

- Når de uddannede ved, hvad den studerende præcist skal, hvad der skal trænes, og hvordan de kan bruge os, så er der meget mere styr på praktikken, og jeg fik en følelse af ansvar, som blot blev større i takt med at afdelingen også viste tillid og tiltro til det, jeg kom med.

Mike Hansen Otten er i dag ansat på Kirurgi på Sygehus Sønderjylland, og han er ikke i tvivl om, at det nye forløb er rigtig godt.

- Det var en fed oplevelse, og jeg var slet ikke utryg ved at få mere ansvar, for der var jo altid en vejleder i nærheden, forklarer han.

Dansk Sygeplejerskeråd, der også er en del af gruppen bag innovationen er også godt tilfredse med, at konceptet fungerer.

- Vi har målinger, der viser, at mange nyuddannede oplever stresssygemeldinger eller forlader faget allerede inden for de første 12 måneder efter endt uddannelse, og det er spild af ressourcer, når nu det faktisk kan blive bedre, siger John Christiansen.

Erfaringsdeling skal udbrede kendskab til gode resultater

Der bliver lagt mærke til de gode resultater fra pilotprojektet og den planlagte udbredelsen til samtlige afdelinger.

- Vi har et tæt samarbejde med vores kommuner, der også uddanner sygeplejersker. Dem vil jeg rigtig gerne dele vores erfaringer med.  Den rette målrettede indsats kan være med til, at flere unge sygeplejersker bliver længere i faget, og det er i alles interesse, siger Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland.

Sygeplejestuderende på simulationsstue

Sygeplejestuderende på simulationsstue

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU01V