Skip til primært indhold

Fibrin D-dimer, massek., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P—Fibrin D-dimer; massek. (mg/L FEU)
Kortnavn Fibrin D-dimer;P
Synonym FIBDP
Forkortelse DDIMER
IUPAC kode NPU28289
Kvantitetsnummer 002169
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøvemateriale 1 mL thrombocytfattigt citratplasma.
Holdbarheden er 8 timer ved stuetemperatur; postforsendelse er derfor ikke muligt.
 
Prøvetagning

Blodet tages i BLÅ 2,7 ved en perfekt venepunktur og let stase direkte i røret, som fyldes til stregen og straks vendes 10 gange. Blodet tages som rør nr. 1 - 4 og aldrig i de efterfølgende rør. Anvendes en "sommerfugl"-kanyle må 1. glas ikke benyttes.
Senest 1 time efter blodprøvetagning centrifugeres blodet ved 2000 - 2500 G i 10 minutter. Plasma overføres straks til PIPPE 3/5

 

Diagnostiske grænser for DVT:

 

≥ 0 dage - < 4 dage < 2,70 mg/L FEU
≥ 4 dage - < 17 år < 0,60 mg/L FEU
≥ 17 år - < 56 år < 0,50 mg/L FEU
≥ 56 år - < 66 < 0,60 mg/L FEU
≥ 66 år - < 76 år < 0,70 mg/L FEU
≥ 76 år < 0,80 mg/L FEU

 

 

Analyseusikkerhed 9 %
Unormale værdier D-dimer er et fibrinogen nedbrydningsprodukt. Trombedannelse udløser plasminnedbrydning af tromben og dermed øget d-dimer koncentration.
En lille trombes nedbrydning vil ikke kunne registreres som en stigning i d-dimer koncentrationen.
Store tromber f.eks. lungeembolier giver oftest stigning i d-dimer koncentrationen. Intravaskulær koagulation giver store stigninger i d-dimer koncentrationen.
Ligeledes vil en række udbredte inflammationer (f.eks. pneumoni, vaskulitis m.m.) give øget d-dimer.
  
Bemærkninger mg/L FEU refererer til Fibrinogen Equivalente Units
   
Seneste opdatering 05.11.18  
APPFWU02V