Skip til primært indhold

Introduktion til Børn og Unge, Ambulatoriet

På denne side finder du information om Børn og Unge, Ambulatoriet og dit forløb her hos os

Klik på + for at se oplysninger

Børn og Unge, Ambulatoriet modtager børn og unge i alderen 0-18 år til undersøgelse, udredning, behandling og opfølgning efter indlæggelse, samt børn og unge henvist af egen læge.

Der er mange forskellige sygdomme og problemer, børn og unge kan blive henvist til Børn og Unge, Ambulatoriet med. Derfor er der også mange forskellige typer ambulatorier - astma-/allergiambulatoriet, diabetesambulatoriet, urologisk ambulatorium, overvægtsambulatorium mm.  Alle ambulatorier betjenes af børnelæger fra Afsnit for Børn og Unge.

Børn og Unge, Ambulatoriet befinder sig både i Aabenraa og i Sønderborg. Det fremgår tydeligt af indkaldelsesbrevet, hvor du skal møde. Læs derfor indkaldelsesbrevet grundigt.

Børn og Unge, Ambulatoriet, Aabenraa

Ambulatoriet befinder sig i stueetagen i område 3 - i nærheden af indgang A og restauranten.

Meld din ankomst i receptionen, Børn og Unge.

Børn og Unge, Ambulatoriet, Sønderborg

I Sønderborg ligger ambulatoriet i bygning H. 

Meld din ankomst hos sekretæren i ambulatoriet.

Du melder ankomst i receptionen og afventer i venteområdet, til du bliver hentet af lægen eller sygeplejersken.

Ved konsultationen en læge og/eller en sygeplejerske. 

Til undersøgelse af nyhenviste børn og unge er der afsat 1 time, til kontrolbesøg 30 minutter.

Det afhænger af, hvilken undersøgelse / behandling du er indkaldt til, om eller hvordan du skal forberede dig på ambulatoriebesøget.

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet - læs den derfor grundigt.

Der kan desværre være ventetid i ambulatoriet.

I ambulatoriet udfører vi mange forskellige undersøgelser, og der kan forekomme længere ventetid til nogle undersøgelsesstuer end til andre.

Praktisk fra A-Å

Mere praktisk information til patienter og besøgende

i forhold til et behandlingsforløb og besøg på Sygehus Sønderjylland.

Kontakt og find vej

Afsnit for Børn og Unge

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 24 00

Mere information:

Find vej:
Afsnit for Børn og Unge ligger i område 3.

APPFWU02V