Skip til primært indhold

Til Håndkirurgisk Ambulatorium i Sønderborg er der tilknyttet faste speciallæger, fordelt på matriklerne i  Sønderborg og Åbenrå. Håndkirurgien varetager regionsfunktionen inden for håndkirurgi i Region Syddanmark.

Den største aktivitet foregår i Sønderborg hvor vi undersøger og behandler patienter med lidelser eller akutte skader ved hænder, håndled og underarmen fra hele regionen samt henviste patienter. Det kan f.eks. være smerter grundet gigtsygdomme, nervetrykstilstande, knoglebrud, ledbånds-, sene-, eller nerveskader eller følger efter disse.

Ud over speciallægerne er der tilknyttet specialiserede ergoterapeuter til afdelingen. Ind imellem vil der også være uddannelseslæger i fokuserede ophold.

Undersøgelsen er typisk en samtale og klinisk undersøgelse, evt. røntgenbilleder, anden scanning eller undersøgelse af din hånd eller dit håndled, hvorefter der kan tages stilling til om der kan tilbydes behandling.
Behandlingen kan være i form af bandage eller skinne, træning, blokade eller operation og ofte en kombination. De fleste patienter der opereres kommer hjem allerede samme dag.

APPFWU02V