Skip til primært indhold

3.6 millioner kroner til forskningen på Sygehus Sønderjylland

Med tildelingen af 3.6 mio kr. til seks forskningsprojekter på Sygehus Sønderjylland, styrkes forskning på flere felter. Projekterne der modtager midlerne spreder sig blandt andet over felter som kræft i æggestokkene, inflammatoriske tilstandes indflydelse på blodpropper og brokkirurgi.

Med flere millioner i ryggen er seks forskere på Sygehus Sønderjylland ekstra glade op til jul. Midlerne blev endeligt sikret i begyndelsen af denne uge, da Regionsrådet godkendte ansøgninger fra alle regionens forskningsenheder. I alt fik mere end halvdelen af vores ansøgninger tildelt midler

- De seks årsværk vi har søgt og nu fået midler til betyder, at vi kan få alle de Ph.d. projekter i gang sådan som vi har planlagt. At vi nu lykkes med at hente stipendierne hjem, er et udtryk for den fokuserede indsats vi har haft på forskning i Sygehus Sønderjylland.  Det kan vi kun være begejstrede for og stolte over, siger Christian Backer Mogensen, professor og forskningschef.

De seks modtagere af stipendiaterne fordeler sig over forskellige felter. Overlæge Gunhild Kjærgaard-Andersens forskningsprojekt fra intensiv afdeling på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa forsker i livskvalitet for skrøbelige patienter efter en indlæggelse på intensiv

- Jeg er meget taknemmelig for at blive tilgodeset fra Regionens Ph-d pulje. Nu kan mit projekt, hvor jeg skal undersøge livskvaliteten blandt skrøbelige patienter efter udskrivelse fra intensiv afdeling, skydes rigtigt i gang. I sidste ende kommer det patienterne til gavn, da det jo er forskningsprojekt som foregår helt ude på stuerne på sygehuset, siger hun.

Også reservelæge Dina Husum fra hjerteafdelingen modtager et stipendiat til hendes forskning. Hendes projekt undersøger  betydningen af inflammation i forbindelse med blodpropper.

- Jeg er ydmyg over den tillid, der udvises gennem tildelingen af forskningsmidler til mit teams forskningsprojekt. Midlerne giver mig og mit team muligheden for at bidrage til den evidensbaserede viden inden for vores felt, med mål om at forbedre behandlingskvaliteten for borgere med gigtsygdomme.

Fundraising og ansøgningsspurt

Alle Ph.d. har arbejdet hårdt med ansøgningerne til Ph.d. puljen og fundraiser på Sygehus Sønderjylland, Trine Ungermann Fredskild har støttet undervejs i proccessen. Hun er meget glad for resultatet

- Det er en god følelse når det lykkes, at sikre midler til forskningen, og det har været en fornøjelse at vejlede hver og en af de ph.d. studerende. At de alle er lykkedes med at modtage midler til deres forskning, er deres egen fortjeneste. De har gode relevante forskningsprojekter og de har alle sammen arbejdet ihærdigt med ansøgningerne fortæller hun.

Indsæt nyt billede + indsæt kort beskrivelse af, hvad man ser på billedet ...

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU01V