Skip til primært indhold

Åbent hus på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Flere tusind syddanskere brugte den første søndag i september på at tage til åbent hus og se nærmere på regionens sygehusbyggerier i Odense, Sønderborg, Grindsted og Svendborg. Da åbent hus sluttede søndag eftermiddag vurderede arrangørerne, at de fire arrangementer tilsammen havde haft knap 5000 deltagere - 450 af dem besøgte sygehuset i Sønderborg.

I Sønderborg stod de første gæster klar allerede før kl 10. De havde helt tydelig glædet dig til at opleve sygehuset indefra. Det var både gamle og unge, børn og voksne, som hev et par timer ud af kalenderen, for at opleve de forskelige ambulatorier, som var repræsenteret.

Diabetesambulatoriet stod klar til at måle blodtryk og blodsukker. Bloddonorerne hvervede nye medlemmer og Sønderborg Kommune stillede op, for at fortælle om deres mange sundhedsindsatser.

Akutlægehelikopteren trak mange nysgerrige til, men også lægebilen, museet, Dansk Gigthospital og rundvisningerne på gamle og nye stuer var et trækplaster.

Der var live musik under hele arrangementet og der blev delt både kaffe og kage ud af regionrådsmedlemmerne Jette Damsø Henriksen (S) og Allan Emiliussen(V)

De fik hjælp af regionsrådsformand Stephanie Lose (V), som denne dag havde valgt at være i Sønderborg.

 - Det er sjette år, vi viser vores sygehusbyggerier frem for borgerne. De seneste år med corona-pandemien har sygehusene og sundhedsvæsenet fyldt meget i syddanskenes bevidsthed. De mange tusind syddanskere, der er mødt op i dag, viser med al tydelighed, at interessen for vores sygehuse og sundhedsvæsen er både stor og ægte, og det er dejligt at se, folk bakker op, når vi inviterer indenfor.

Stephanie Lose tog også en rundtur på sygehuset for at hilse på de medarbejdere, som var med til at tage imod de mange gæster. Dialyseambulatoriet havde en seng og en sengecykel med på dagen, og de fik lokket Stephanie Lose op i sengen, for at prøve en tur, imens de fortalte om de patienter, som træder i pedalerne, hver gang de er i dialyse.

Der blev snakket om hygiejne, høreapparater og sovemasker og der blev udvekslet sygehistorier gennem hele dagen. Dagen sluttede kl 13, men de sidste måtte nærmest smides ud. De mente, at arrangementet gerne måtte fortsætte et par timer mere, da de slet ikke havde nået at komme hele vejen rundt.

Adspurgt svarede gæsterne, at de havde haft en dejlig dag og at de var glade for alt det, vi havde vist frem.

De glædede sig allerede til næste gang.

De fire syddanske åbent hus-arrangementer var led i den landsdækkende kampagne ”Vi bygger for livet”. Kampagnen sætter fokus på de mange nye sygehusbyggerier, der er i gang i disse år på tværs af landet. I forbindelse med kampagnen har der i dag været åbent hus på 17 sygehusbyggerier rundt omkring i Danmark.

Glimt fra en spændende formiddag på sygehuset i Sønderborg

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Blodtrykket steg lidt da billedet her blev taget

Blodtrykket steg lidt da billedet her blev taget

Dansk Gigthospital havde også åbent og mange interesserede besøgende

Dansk Gigthospital havde også åbent og mange interesserede besøgende

Kaffe og kage blev nydt rundt på hele sygehuset

Kaffe og kage blev nydt rundt på hele sygehuset

Rregionsrådsformand Stephanie Lose (V) hoppede glad op i sengen, for at få lidt liggende motion med sengecyklen. Cyklen bruges normalt til patienter, som er i dialyse

Rregionsrådsformand Stephanie Lose (V) hoppede glad op i sengen, for at få lidt liggende motion med sengecyklen. Cyklen bruges normalt til patienter, som er i dialyse

Akutlægebilen var parkeret i solen foran sygehuset i Sønderborg, så alle kunne se den helt tæt på

Akutlægebilen var parkeret i solen foran sygehuset i Sønderborg, så alle kunne se den helt tæt på

Regionspolitikere serverede kaffe og muffins til de mange gæster

Regionspolitikere serverede kaffe og muffins til de mange gæster

Levende jazzmusik flød smukt ud over hele ambulatorietorvet

Levende jazzmusik flød smukt ud over hele ambulatorietorvet

Der var besøgende alle steder

Der var besøgende alle steder

Træningslokale til genoptræning blev vist frem

Træningslokale til genoptræning blev vist frem

Kø til at få scannet knogler for gigt på Dansk Gigthospital

Kø til at få scannet knogler for gigt på Dansk Gigthospital

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Der var stor interesse for at kigge ind i Akutlægehelikopteren

Sygehusets frivillige vejvisere hjalp til og fik samtidig mange gode snakke med de besøgende

Sygehusets frivillige vejvisere hjalp til og fik samtidig mange gode snakke med de besøgende

Sønderborg kommune var repræsenteret i flot stil

Sønderborg kommune var repræsenteret i flot stil

I høreklinikken kunne de fremvise høreapparatet fra tragt og hørebriller til nutidens små moderne apparater

I høreklinikken kunne de fremvise høreapparatet fra tragt og hørebriller til nutidens små moderne apparater

Personalet gav sig god tid til at snakke med de besøgende om evt problemer. Her er det i Søvnambulatoriet

Personalet gav sig god tid til at snakke med de besøgende om evt problemer. Her er det i Søvnambulatoriet

Gigthospitalets Laboratorium blev inspiceret af mange interesserede

Gigthospitalets Laboratorium blev inspiceret af mange interesserede

Personalet fra Dansk gigthospital var helt hæse, da dagen sluttede fordi de havde fortalt så meget

Personalet fra Dansk gigthospital var helt hæse, da dagen sluttede fordi de havde fortalt så meget

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU01V