Skip til primært indhold

Temadag om sundhedsfremme for kræftpatienter blev en stor succes

Med mere end 130 deltagere var temadag om sundhedsfremme for kræftpatienter en større succes end arrangørerne have turdet håbe på. I løbet af dagen, der foregik på Hotel Alsik i Sønderborg, var der oplæg om mange aspekter af, hvordan man kan fremme sundheden for kræftpatienter. Håbet er nu, at de væsentligste pointer skal med i den næste kræftpakke.

Med mere end 130 deltagere fra hele landet var der stor interesse for temadagen om sundhedsfremme for kræftpatienter, som blev afholdt på Hotel Alsik i Sønderborg. Dagen kom i stand på initiativ fra Joan Lassen og Mette Petersen, der begge er sygeplejersker på afdelingen for Lungesygdomme og Kræftsygdomme på Sygehus Sønderjylland.

- Det startede egentlig for to år siden, hvor jeg en dag på gangen blev spurgt af en af lægerne på afdelingen, om vi havde retningslinjer om kostrådgivning til brystkræftpatienter. Det havde vi faktisk ikke og der havde også været en del artikler i f.eks. onkologisk tidskrift om, hvilken betydning overvægt har på brystkræftpatienter. Jeg snakkede med min kollega Mette, om hun ville være med på at lave en temadag om sundhedsfremme, hvilket hun heldigvis var med på. I korte træk var det det, der satte gang i hele tanken bag temadagen, siger Joan Lassen.

Men helt fra start har de begge oplevet stor interesse for idéen. Temadagens omdrejningspunkt var kræftbehandling og de sundhedsfremme tilbud, der er til kræftpatienter. Og det er netop det, der vækkede interessen for Nina Kjær Christensen der er sygeplejerske på Team for lindrende behandling på Sygehus Sønderjylland.

- Jeg synes det er meget relevant for netop patienter, der ikke har afsluttet deres onkologiske behandling. Hvordan kan vi opretholde og måske forbedre deres sundhed, det er der flere gode bud på i dag. Og så er det selvfølgelig også for at støtte op om mine kollegaers gode initiativ.

Ved temadagen deltog sundhedsfagligt personale fra hele paletten af forskellige fag. Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, læger, fysioterapeuter og psykologer var repræsenteret.

- For mig som psykolog ansat ved en onkologisk afdeling er dagen også relevant. Det som jeg får ud af temadagen er måske ikke revolutionerende nyt, men det er højt kvalificerede bud på, hvordan vi kan gå til behandlingen af kræftpatienter på en lidt anerledes måde end vi har gjort tidligere, siger psykolog Anne Sophie Bauer fra Sygehus Sønderjylland.

Mette og Joan, de to initiativtagere står på gangen i deres sygeplejerske uniform

Joan og Mette er er både glade og stolte over temadagens succes.

Oplægsholdere fra hele landet

Med idéen sat i søen var Joan Lassen og Mette Petersen begge nervøse for om der overhovedet ville være interesse for arrangementet.

- Vi havde været nervøse for, hvor mange der ville tilmelde sig, når nu vi valgte at holde det i Sønderborg, så da de første 10 tilmeldinger var i hus, var vi ret begejstrede. At vi så havde mulighed for at øge antallet af tilmeldte til 130 fra 110, og at de pladser også hurtigt blev udsolgte, var helt fantastisk. Og vi var desværre endda nødt til at afvise nogle pga. manglende ledige pladser, fortæller Joan Lassen.

Med mere end ti oplægsholdere i løbet af dagen var informationsstrømmen tæt men også en øjenåbner for flere deltagere

- I vores arbejde stræber vi efter at arbejde med det sundhedsfremmende perspektiv i vores møde med borgerne. Jeg tror det er første gang i den tid jeg har arbejdet på feltet, at man så konkret som i dag, taler om det sundhedsfremmende. Så det synes jeg er et vigtigt blik ind i det, fortalte Anne, der arbejder som sygeplejerske i den kommunale rehabilitering i Vejle Kommune.

Se videoer og præsentationer fra alle oplæggene

Stolte initiativtagere

Mette Petersen og Joan Lassen er begge glade for hvordan temadagen gik. Med 130 deltagere fra hele landet, og med en række af landets mest vidende fagprofessionelle på kræftbehandlingsområdet har de to sat gang vidensdeling på nationalt plan.

- For to år siden med spørgsmålet fra vores lægekollega var der ingen af os, der tænkte at vi ville stå her i dag. Men med de tanker det satte i gang hos os begge to var det jo oplagt, at det skulle ende med en temadag. Nu står tilbage at finde de vigtigste pointer og få dem formidlet. Håbet er jo bl.a. at de skal med i Kræftplan V og derudover håber vi at sundhedsstyrelsen også vil tage pointerne med videre hos dem, siger Joan Lassen.

Fakta

Kræftplan V er under udvikling og i slutningen af 2024 skal bl.a. Sundhedsstyrelsen levere det faglige oplæg til regeringen.

Temadagen om sundhedsfremme for kræftpatienter kan således komme til at spille en direkte rolle ift. hvordan man arbejder med kræftpatienter og rehabilitering i fremtiden.

Kræftplan V er som navnet antyder, den femte i rækken af nationale kræftplaner som startede med Kræftplan I i 2000. 

Kræftplan V tilfører fra 2025 600 millioner kroner ekstra til kræftområdet.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU01V