Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Afsnit for Kirurgi

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Afsnit for Kirurgi .
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kirurgi
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Derudover findes der ambulatorium og sammedagskirurgi i Sønderborg.

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

 

Aabenraa  

Ambulatoriet

7997 6250

Forvagt

7997 1125

Bagvagt

7997 3520

 

Kontakt vedrørende Kræftpakker  

Kræftpakke kræft i mave-/tarmkanal

7997 3725

Kræftpakke brystkræft

7997 6217

Kræftpakke maligne melanomer

7997 6295 

Kræftpakke kirurgisk Amb. 7997 3735

 


Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.
 

Rådgivning vedrørende Telefontid Telefonnummer
Kirurgisk bagvagt Kl. 09.00 - 15.00 79973520
Mamma kirurgi Kl. 09.00 - 15.00 79976245

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Kirurgi Sengeafsnit (Aabenraa) - Organkirurgi

5790002004179

5000711

503541000016000

SHS BrystKirurgi Sengeafsnit (Aabenraa) - Brystkræft

5790002004131

5000710

503631000016008

   - Plastikkirurgi

5790002005763

5000730

 

 


Behandlingsspektrum

Almenkirurgiske, kolorektale, brystkirurgiske og plastikkirurgiske akutte og elektive patienter. I kirurgien i Aabenraa og dagkirurgiskklinik i Sønderborg foregår udredning og behandling som følger:

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa:

 • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner (via Traumecenteret) 

 • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)

 • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi (øvre gastro-team)

 • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi (kolorektal team)

 • Brystkirurgi i Brystkirurgi og Plastikkirurgi

 • Kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal cancer, kolorectal cancer og mammacancer

 • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inklusive Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP) og Endoskopisk Mucosa Resektion (EMR)

 • Skopiambulatorium

 • Ambulant plastikkirurgi og primær brystrekonstruktion

 • Ambulant udredning af alle ovenstående patientkategorier

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg:

Kirurgisk afsnit, som modtager og behandler følgende elektive patienter.

 • Almenkirurgiske patienter, der med fordel kan behandles i dagkirurgisk regi (f.eks. nogle hernier, hæmorroider)(ASA 1-2)

 • Kontrol koloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi på patienter, som tidligere er undersøgt i Sønderborg

 • PEG sonde anlæggelse

 • Analinkontinens udredning, pilonidal cyste, perianale fistler

Akutte patienter:

 • Meldes til FAM via visiterende sygeplejerske på telefon 7997 1130.

 • Henvisning sendes elektronisk til lokationsnummer 5790002003271.

Der modtages generelt ikke akutte urologiske og gynækologiske patienter, der henvises til Urinvejskirurgi og Kvindesygdomme og Fødsler.

Elektive patienter:

 • Kirurgisk udredning/behandling henvises til Den Centrale Visitation, Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

 • Henvisning sendes elektronisk til ovennævnte lokationsnummer. Dette gælder alle patientkategorier inklusive dagkirurgi, endoskopi og ambulant behandling. Patienterne vil derefter blive visiteret til relevante afsnit under hensyntagen til specialistbehov, behandlingsbehov og nærhedsprincippet, så der opstår mindst mulig ventetid for den enkelte patient.

 • Analinkontinens: Patienter med analinkontinens henvises til central visitation, og udredes i Proctologisk ambulatorium i Aabenraa og Inkontinensklinikken i Sønderborg.

 • Mamma udredning/behandling henvises til Brystkirurgi
  Henvisning sendes elektronisk til ovenstående lokationsnummer. Eventuelt kan der tages kontakt til sekretariatet på telefon 79 97 62 36.

Akutte  børn: 

 • Under 2 år: Modtages ikke til operation på Sygehus Sønderjylland. Henvises direkte til OUH.

 • Over 2 år: Modtages til operation ved læger fra Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, men indlægges på Børn og Unge

 • Traumebørn: Modtages på Traumecentret, Sygehus Sønderjylland.

Elektive børn: 

Kan vurderes i ambulatorierne og om nødvendigt opereres på Sygehus Sønderjylland med Børn og Unge som stamafdeling.

Samordnet pleje:

Kirurgi modtager ikke patienter i samordnet pleje.

Kirurgiske patienter henvises til stamafdeling på:

 


Ambulanttilbud

Sygehus Sønderjylland Aabenraa:

 • Alle hverdage.

 • Specialbemandede kirurgiske ambulatorier, både øvre og nedre gastrointestinal kirurgi samt endoskopi.

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg:

 • Kun dagkirurgiske patienter.

Alle patienter forundersøges og visiteres til behandling i sammedagskirurgi.

Patienterne forundersøges inden for 1 måned fra henvisningsdatoen. Relevante blodprøver, røntgenundersøgelse samt vurdering ved Bedøvelse og Intensiv udføres, og patienten får udleveret en endelig aftale om operation og møder eventuelt den opererende kirurg.

Eksempel på undersøgelser og operationer, der kan tilbydes som sammedagsoperation hos en i øvrigt rask patient:

 • Gastroskopi

 • Koloskopi

 • Sigmoideoskopi

 • Åbne ingvinalhernieoperationer hos mænd

 • Abscesser

 • Fissura ani

 • Lipomfjernelse

 • Hernia umbilicalis

 • Hæmorroider, analfistel

 • Polyp i rectum

 • Pilonidalcyste

Brystkirurgi

Der er på alle hverdage ambulatoriefunktion. Patienterne kan efter henvendelse på grund af akut problemstilling ses med kort varsel akut eller subakut.

I weekenden kan man komme i kontakt med kirurgisk sygeplejerske på telefon 7997 3715.

 


Særlige forhold

Brystkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa tilbyder tværfagligt samarbejde med de andre relevante specialer og formaliseret samarbejde med universitetsafdeling udredning og behandling for alle sygdomme i brystet.

Derudover foretages relevante indgreb inden for naboorganerne som f.eks. diagnostiske lymfomeksstirpationer

Alle henvisninger vedr. brystet skal sendes til Brystkirurgi.

Der er operationskapacitet på alle hverdage mandag – torsdag i Brystkirurgi for at overholde bestemmelserne om akut kræftkirurgi.

Der er daglige og ugentlige tværfaglige konferencer, hvor patienterne fra praksis efter anmodning kan drøftes af det tværfaglige team. Der er etableret kræftskole.

Gastrointestinal reflukssygdom:

Patienten udredes primært på Sygehus Sønderjylland, men hvor medicinsk behandling ikke har tilstrækkelig effekt, sker videre udredningen og kirurgisk behandling på OUH eller Kolding Sygehus.

Ad endoskopisk udredning og behandling af godartede polypper incl. EMR, foretages på Skopiambulatoriet. Henvisning skal sendes til den centrale visitation i Kirurgi, der samler henvisningerne fra hele Kirurgi. Koloskopi screeningen foretages af erfarende certificerede endoskopisygeplejersker tilknyttet Skopiambulatoriet under Mavetarmmedicinske Sygdomme.

Ad Øvre gastrointestinal kræftpakkeforløb:

Patienter med begrundet mistanke om spiserørskræft, kræft i bugspytkirtlen, mavekræft og kræft i galdevejene henvises til udredning via kræftpakker. Der foretages initial udredning med kikkertundersøgelser, biopsitagning og CT evt MR skanning, med efterfølgende samlet information til patienten i ambulatoriet ved speciallæge fra øvre team. Efter informationen henvises patienten elektronisk til MDT konference på OUH (tirsdag og torsdag), hvorefter patienterne informeres om MDT ´s behandlingsplan, som udgangspunkt dagen efter i kirurgisk ambulatorium. Videre kirurgisk og onkologisk behandling varetages af OUH, men med opfølgning og evt. lindrende behandling på Sygehus Sønderjylland Aabenraa eller Sønderborg.

Ad Kolorektal kræftpakkeforløb:

Der tilbydes udredning og kirurgisk behandling ihht kræftpakkeforløb. Alle patienter diskuteres ved tværfaglige MDT konference (tirsdag eller torsdag). Som udgangspunkt planlægges laparaskopi (kikkertkirurgi) ved erfarende kolorektal kirurger. Patienterne klargøres til operation med journaloptagelse og narkosetilsyn i kirurgisk ambulatorium. Indlæggelse typisk dagen inden operation.
Som udgangspunkt planlægges fast track forløb (indlæggelse 2-5 dage) med 5 døgnsregel for patienter med anlagt anastomose. Patienterne henvender sig direkte på afdelingen ved mistanke om anastomose lækage.

Onkologisk efterbehandling foregår på Lungesygdomme og Kræftsygdomme afsnittet i Sønderborg.

 


Andet

Afdelingens patientinformationer:

 


Ledelse

Afdelingsledelse

 

Annette Holm Lauridsen

Oversygeplejerske
annette.h.lauridsen@rsyd.dk

Per Helligsø

Ledende overlæge

per.helligso@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

Kirurgi, øvre:

Karen Frandsen
Afdelingssygeplejerske
karen.frandsen@rsyd.dk

Jan Krzak
Afsnitsansvarlig overlæge
jan.krzak@rsyd.dk

Kirurgi, nedre:

Theresa From-Eriksen
Afdelingssygeplejerske
theresa.from-Eriksen@rsyd.dk

Mirjana Komljen
Afsnitsansvarlig overlæge
mirjana.komljen@rsyd.dk

Skopi og mavetarmmedicinske sygdomme:

Annette Hadberg Hansen
Afdelingssygeplejerske
annette.hadberg.hansen@rsyd.dk

Jan Krzak
Afsnitsansvarlig overlæge
jan.krzak@rsyd.dk

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

Brystkirurgi:

Jürgen Handler

Specialeansvarlig overlæge

 • Mamma- og almen kirurgi 

Alesia Rindom
Overlæge

 • Mamma- og almen kirurgi

Øvre team:

Jan Krzak
Afsnitsansvarlig overlæge Endoskopisk Afsnit

 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Avanceret laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Galdevejskirurgi
Oliver Ellendt
Specialeansvarlig overlæge Endoskopisk Afsnit
 • Almen kirurgi
 • Akut kirurgi
 • Laparoskopi
 • Avanceret laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Galdevejskirurgi
Mindaugas Laurinavicius
Specialeansvarlig overlæge øvre kirurgi
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Robotkirurgi
 • Avanceret laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Galdevejskirurgi
Paul Berggreen
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Robotkirurgi
 • Endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Børneherniekirurgi
Andrzej Woiciechwicz
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Robotkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Galdevejskirurgi
 • Herniekirurgi
Ardashir Izadi Hassanabad
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Galdevejskirurgi
Jan Wesselhöft
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Herniekirurgi
 • Galdevejskirurgi
 • Børneherniekirurgi
Jesper F. Laustsen
Afdelingslæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Galdevejskirurgi

Kolorektal-team: 

Mindaugas Tiskus
Overlæge

 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Robotkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Kolorektalkirurgi
Mirjana Komljen
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Robotkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Kolorektalkirurgi
Shadi Andos
Uddannelsesansvarlig overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Avanceret endoskopi
 • Kolorektalkirurgi
Biniam Teklay
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Kolorektalkirurgi

Daniela Wirtz
Afdelingslæge

 • Proktologi
 • Inkontinens
 • Pilonidalcyster
 • Almen kirurgi
Sergej Zogovic
Overlæge
 • Almen kirurgi
 • Akutkirurgi
 • Laparoskopi
 • Endoskopi
 • Kolorektalkirurgi

Sammedagskirurgi Sønderborg:

Bemandes med læger fra kirurgien i Aabenraa.  

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Lone S. Manane

lonemanane@dadlnet.dk

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 13-04-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os