Skip til primært indhold

Afsnit for Kirurgi

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kirurgi
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Derudover findes der ambulatorium og sammedagskirurgi i Sønderborg.

Telefon og e-mail

Direkte numre:

 • Ambulatoriet, Sønderborg: 79 97 56 17
 • Ambulatoriet, Aabenraa: 79 97 62 50
 • Forvagt: 79 97 11 25
 • Bagvagt: 79 97 35 20

Kontakt vedrørende Kræftpakker

 • Kræftpakke mave-/tarmkanal: 79 97 37 25
 • Kræftpakke Kirurgisk Ambulatorium.: 79 97 37 35

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Kirurgisk bagvagt Kl. 09.00 - 15.00  79 97 35 20

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Kirurgi Sengeafsnit (Aabenraa) - Organkirurgi 5790002004179 5000711 503541000016000
Plastikkirurgi 5790002005763 5000730  

Almenkirurgiske, kolorektale og plastikkirurgiske akutte og elektive patienter. I kirurgien i Aabenraa og dagkirurgiskklinik i Sønderborg foregår udredning og behandling som følger:

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa:

 • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner (via Traumecenteret)
 • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)
 • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi (øvre gastro-team)
 • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi (kolorektal team)
 • Kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal cancer og kolorektal cancer 
 • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inklusive Endoskopisk Retrograd
 • Cholangio Pancreaticografi (ERCP) og Endoskopisk Mucosa Resektion (EMR)
 • Skopiambulatorium
 • Ambulant plastikkirurgi 
 • Ambulant udredning af alle ovenstående patientkategorier

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg:

Kirurgisk afsnit, som modtager og behandler følgende elektive patienter.

 • Almenkirurgiske patienter, der med fordel kan behandles i dagkirurgisk regi (f.eks. nogle hernier, hæmorroider)(ASA 1-2)
 • Kontrol koloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi på patienter, som tidligere er undersøgt i Sønderborg
 • PEG sonde anlæggelse
 • Analinkontinens udredning, pilonidal cyste, perianale fistler

Akutte patienter:

 • Meldes til FAM via visiterende sygeplejerske på telefon 79 97 11 30.
 • Henvisning sendes elektronisk til lokationsnummer 5790002003271.

Der modtages generelt ikke akutte urologiske og gynækologiske patienter, der henvises til Urinvejskirurgi og Kvindesygdomme og Fødsler.

Elektive patienter:

 • Kirurgisk udredning/behandling henvises til Den Centrale Visitation, Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
 • Henvisning sendes elektronisk til ovennævnte lokationsnummer. Dette gælder alle patientkategorier inklusive dagkirurgi, endoskopi og ambulant behandling. Patienterne vil derefter blive visiteret til relevante afsnit under hensyntagen til specialistbehov, behandlingsbehov og nærhedsprincippet, så der opstår mindst mulig ventetid for den enkelte patient.
 • Analinkontinens: Patienter med analinkontinens henvises til central visitation, og udredes i Proktologisk ambulatorium i Aabenraa og Inkontinensklinikken i Sønderborg.

Akutte  børn: 

 • Under 2 år: Modtages ikke til operation på Sygehus Sønderjylland. Henvises direkte til OUH.
 • Over 2 år: Modtages til operation ved læger fra Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, men indlægges på Børn og Unge.
 • Traumebørn: Modtages på Traumecentret, Sygehus Sønderjylland.

Elektive børn:

Kan vurderes i ambulatorierne og om nødvendigt opereres på Sygehus Sønderjylland med Børn og Unge som stamafdeling.

Samordnet pleje:

Kirurgi modtager ikke patienter i samordnet pleje.

Kirurgiske patienter henvises til stamafdeling på:

Kirurgisk Ambulatorium, Aabenraa:

 • Alle hverdage.
 • Specialbemandede kirurgiske ambulatorier, både øvre og nedre gastrointestinal kirurgi samt endoskopi.

Kirurgisk Ambulatorium, Sønderborg:

 • Kun dagkirurgiske patienter.

Plastikkirurgisk Afsnit:

 • Tirsdag.
 • Malignt melanom henvises til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Plastikkirurgisk Afdeling.
 • Hudkræft som ikke er lokaliseret på hovedet, i ansigtet eller på halsen henvises til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Plastikkirurgisk Afdeling.

Gastrointestinal reflukssygdom:

Patienten udredes primært på Sygehus Sønderjylland, men hvor medicinsk behandling ikke har tilstrækkelig effekt, sker videre udredningen og kirurgisk behandling på OUH eller Kolding Sygehus.

Ad endoskopisk udredning og behandling af godartede polypper inkl. EMR, foretages på Skopiambulatoriet. Henvisning skal sendes til den centrale visitation i Kirurgi, der samler henvisningerne fra hele Kirurgi. Koloskopi screeningen foretages af erfarne certificerede endoskopisygeplejersker tilknyttet Skopiambulatoriet. 

Øvre gastrointestinal kræftpakkeforløb:

Patienter med begrundet mistanke om spiserørskræft, kræft i bugspytkirtlen, mavekræft og kræft i galdevejene henvises til udredning via kræftpakker.

Der foretages initial udredning med kikkertundersøgelser, biopsitagning og CT evt. MR skanning, med efterfølgende samlet information til patienten i ambulatoriet ved speciallæge fra øvre team. Efter information henvises patienten elektronisk til MDT konference på OUH (tirsdag og torsdag), hvorefter patienterne informeres om MDT's behandlingsplan, som udgangspunkt dagen efter i kirurgisk ambulatorium.

Videre kirurgisk og onkologisk behandling varetages af OUH, men med opfølgning og evt. lindrende behandling på Sygehus Sønderjylland Aabenraa eller Sønderborg.

Kolorektal kræftpakkeforløb:

Der tilbydes udredning og kirurgisk behandling iht. kræftpakkeforløb. Alle patienter diskuteres ved tværfaglige MDT konference (tirsdag eller torsdag).

Som udgangspunkt planlægges laparaskopi (kikkertkirurgi) ved erfarne kolorektal kirurger. Patienterne klargøres til operation med journaloptagelse og narkosetilsyn i Kirurgisk Ambulatorium. Indlæggelse typisk dagen inden operation.

Som udgangspunkt planlægges fast track forløb (indlæggelse 2-5 dage) med 5 døgnsregel for patienter med anlagt anastomose. Patienterne henvender sig direkte på afdelingen ved mistanke om anastomose lækage.

Onkologisk efterbehandling foregår på Lungesygdomme og Kræftsygdomme afsnittet i Sønderborg.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Afdelingsledelsen

Annette Holm Lauridsen

Chefsygeplejerske

Kirurgi


79 97 35 05

Per Helligsø

Cheflæge

Kirurgi


79 97 35 10

Afsnitsledelsen - Øvre kirurgi

Karen Frandsen

Oversygeplejerske

Øvre kirurgi


79 97 35 34

Afsnitsledelse - Nedre kirurgi

Theresa Stoltze From-Eriksen

Oversygeplejerske

Nedre kirurgi og Plastikkirurgi


79 97 37 10

Afsnitsledelse - Skopi

Annette Hadberg Hansen

Oversygeplejerske

Skopi


79 97 62 32

Praksiskonsulent

Lone Manane

Praksiskonsulent

Kirurgi, Urinvejskirurgi, Sammedagskirurgi


APPFWU01V