Skip til primært indhold

Patientvejledninger

Oplysninger om operation - hvad sker der før, under og efter din operation.

Praktiske oplysninger om operation - hvad sker der før, under og efter din operation. Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Når du bliver modtaget til en operation, vil du opleve at der sker mange sammenfaldende ting omkring dig.

I det følgende, kan du læse hvad der sker i forbindelse med din operation/ indgreb 

 

Patientvejledning

Inden din operation, bliver du gjort klar til operationen på det sengeafsnit eller dagafsnit, du er tilknyttet:

 • Du bliver vasket, får sygehusets tøj på og om nødvendigt, afslappende medicin.

 • Piercede smykker skal fjernes fra næse, læbe og tunge før operation.

 • Piercede smykker skal fjernes fra operationsfeltet.

 • Smykker og ur må ikke medbringes på operationsafsnittet.

 • Du bliver tilbudt, at komme på toilettet, inden portøren henter dig til operationsgangen.

Når du ankommer til operationsafsnittet, bliver du modtaget af et operationsteam, som består af  to operationssygeplejersker, en narkosesygeplejerske og den læge/de læger, der skal operere dig.

Da vi også har sygeplejestuderende i praktik på vores afdeling, vil du måske også blive præsenteret for en studerende. En studerende vil altid være ledsaget af uddannet personale.

Identifikation inden operation

Ved din ankomst til operationsstuen vil vi - sammen med dig - tjekke:

 • dit navn
 • dit personnummer
 • samt høre hvad du skal have foretaget /opereres for.

Klargøring af instrumenter og udstyr

Operationsteamet har i forvejen læst din journal og fundet evt. røntgenbilleder/ scanningsbilleder frem.

Endvidere har de klargjort instrumenter og andet udstyr, som vi kan forvente at få brug for undervejs i din operation.

Lokalt på Sygehus Sønderjylland, såvel som regionalt og internationalt, er det besluttet at indføre og arbejde med begrebet "Sikker Kirurgi".

Det centrale i Sikker Kirurgi er en tjekliste, der skal anvendes i tre afgrænsede faser i forbindelse med operationen:

 1. Tjek ind (før bedøvelse)
 2. Time out (før kirurgen påbegynder operationen)
 3. Tjek ud (før patienten forlader operationsstuen)

Ud over at sikre, at de væsentlige sikkerhedstjek bliver husket, medvirker tjeklisten også til at sikre god kommunikation internt blandt medlemmerne af operationsteamet. 

Kort inden du bliver bedøvet, vil du måske opleve at operationssygeplejerskerne ”støjer” lidt, mens de stiller instrumenter frem og gør klar til operationen.

Lejring

I forbindelse med din operation kommer du på et specielt leje - et operationsleje.

Det kan se forskelligt ud, afhængigt af, hvad du skal opereres for.

Til nogle operationer er det bedst at sidde op i en speciel stol - en "beachchair", til andre operationer er det bedst at ligge på siden eller maven.

For de fleste operationers vedkommende kan de klares, mens du ligger på ryggen.

Når du er kommet på lejet, får du varme tæpper over dig for, at undgå du kommer til at fryse. Desuden får du en operationshat på, svarende til den personalet bærer. Det er af hygiejniske grunde, både overfor dig selv og overfor den person, der måtte komme efter dig.

Når du sover, begynder operationspersonalet på de forberedelser der skal til, inden selve operationen kan påbegyndes.

Den sygeplejerske der skal assistere lægen, vil desinficere din hud og omgivelser, svarende til det område der skal opereres.

De fleste gange bruges en blanding af Klorhexidin, sprit og gurkemeje:

 • Klorhexidinen og spritten hjælper med at slå din huds mikroorganismer ihjel, så risikoen for infektion ifm. operationen minimeres.

 • Gurkemejen er en gul indikator, der hjælper sygeplejersken til at se om hun har fået huden ordentligt desinficeret, svarende til det område der skal opereres.

Herefter dækkes operationsfeltet af med sterilt papir og de sidste forberedelser udføres, inden operationen påbegyndes.

Inden vi starter på din operation, udfører vi en " time out" i henhold til retningslinjerne for Sikker kirurgi. Ved time out'en stopper operationsteamet op og tilkendegiver overfor hinanden dit navn, dit CPR nr. og hvilket indgreb, du skal have foretaget således, at der ikke opstår misforståelser omkring din operation.

En af operationssygeplejerskens vigtigste opgaver er, at  varetage plejen af dig mens du sover.

Med plejen tænker vi bl.a. på at du ligger godt, så der ikke opstår trykskader, samt du under operationen ikke bliver nedkølet. Desuden assisterer hun lægen under operationen.

Det operationspersonale, der ikke assisterer lægen, dokumenterer operationens forløb i din patientjournal undervejs i operationen, dvs. de ting der er relevante at vide, for det plejepersonalet, der skal modtage dig efter operationen.

Når operationen er overstået, og du er vågen efter bedøvelsen, kommer du over i din egen seng igen og bliver kørt til opvågningsafsnittet eller tilbage til den klinik, hvor du er indlagt.

Bliver du opereret om aftenen eller om natten, vil du opleve at blive kørt til opvågningen, beliggende ved intensiv afsnittet. At du evt. vågner op på intensiv afsnittet, er ikke et udtryk for, at der er sket noget alvorligt.
Det er et udtryk for, at intensiv personalet passer opvågningen på den tid af døgnet.

Handicappede og  andre med særlige behov, må også gerne have en ledsager/ pårørende hos sig på opvågningsstuen.

Børn har altid mulighed for at have én af forældrene med. Den forælder, der følger barnet, skal være iført en engangsheldragt, og den skal dække dit tøj fuldstændigt.

Heldragten udleveres af personalet, på de respektive sengeafdelinger. 

Hue og gæstetræsko udleveres på operationsafdelingen.

Iført specialtøjet må du følge dit barn ind på operationsstuen og bliver hos barnet, indtil det er bedøvet.

Børn har behov for, at deres forældre følger dem, og der er plads til at én forælder går med på opvågningsstuen.

Når dit barn er ankommet til opvågningen, vil opvågningspersonalet kontakte det afsnit, dit barn er tilknyttet. Afsnittets personale vil sørge for, at du som forældre bliver fulgt op til dit barn.

Du må komme i dit private tøj til opvågningen.

Bliver dit barn opereret om aftenen eller om natten, vil du opleve at dit barn er på opvågningen, beliggende ved intensiv afsnittet.

At I skal være på intensiv afsnittet, er ikke et udtryk for der er sket noget alvorligt. Det er et udtryk for, at intensiv personalet passer opvågningen på den tid af døgnet.

Handicappede og  andre med særlige behov, må også gerne have en ledsager/ pårørende hos sig på opvågningsstuen.

APPFWU01V