Skip til primært indhold

Om operationsafsnittet

Faktuel information om operationsafsnittet i Aabenraa

Fakta om operationsafsnittet

Visitering i forbindelse med operation på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
 

Visitering:

Skal du have foretaget  en planlagt operation, bliver du indlagt på et sengeafsnit eller på det dagkirurgiske afsnit.

I og med at vores afdeling fungerer som en serviceafdeling for sygehuset sengeafdelinger, modtager vi også patienter fra f.eks. medicinsk afdeling, der skal have foretaget en operation.

Ortopædkirurgi:

Har du en akut skade på dit bevægeapparat  - hænder, fødder, hofter osv. -  bliver du indlagt enten via skadestuen eller via den fælles akutmodtagelse - FAM.
Forventes du at få en diagnose, blive opereret og udskrevet indenfor 48 timer, forbliver du indlagt på FAM.
Forventes der længere indlæggelsestid, bliver du visiteret til stamafdelingen ORTOPÆDKIRURGISK SENGEAFDELING 

Parenkymkirurgi:

Har du akut opstået problemer med dine indre organer - galde, mave, tarme osv. -  bliver du indlagt via den fælles akutmodtagelse - FAM
Forventes du at få en diagnose, blive opereret og udskrevet indenfor 48 timer, forbliver du indlagt på FAM.
 Forventes der længere indlæggelsestid, bliver du  visiteret til en af stamafdelingerne - KIR1, KIR 2.

Mammakirurgi:

Hvis du skal opereres for lidelser i brystet, vil din stamafdeling være KIR 3

Gynækologi/ Fødsler:

Har du akut opstået problemer med dit underliv, bliver du indlagt via den fælles akutmodtagelse - FAM
Forventes du at få en diagnose, blive opereret og udskrevet indenfor 48 timer, forbliver du indlagt på FAM.
 Forventes der længere indlæggelsestid, bliver du  visiteret til stamafdelingen, GYNÆKOLOGSIK KLINIK, OMRÅDE 105

Fødende visiteres direkte til fødeafdelingen

 

Den sygeplejemæssige normering på operationssiden er 47 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter. 

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt.

Af andre faggrupper har vi fast tilknyttet portører og rengøringspersonale.

Aabenraa er uddannelsessted for  sygeplejestuderende . Vi har 2. semesterstuderende og sygeplejestuderende, der er ude i 1 uges praktik. Desuden har vi samarbejde med sengeafdelingerne omkring praktikanter, og der kan vi tilbyde et 2 dages studiebesøg på operationsafsnittet.

Vi er et afsnit med et positivt arbejdsmiljø, hvor humor og social engagement vægtes højt.
Vi har mange ildsjæle med et stort fagligt engagement, som gerne bruges til supervision af hinanden. Det bevirker, at vi har opbygget et udviklende læringsmiljø, hvor bl.a. uddannelse prioriteres højt i form af f.eks. kurser, temadage, og diplomuddannelse.

Vi har et målrettet introduktions- og oplæringsprogram, tilpasset den enkeltes kvalifikationer.

 

Afsnitsledelsen

Pia Kirkegaard Mortensen

Oversygeplejerske

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 05

Tilo Klesse

Ledende overlæge

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 71 89
APPFWU02V