Skip til primært indhold

Fakta om bedøvelsesafsnittet

Information om og jobmuligheder ved bedøvelsen

Information om Bedøvelsesafsnittet

Information om at arbejde ved afdelingen Bedøvelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

 

Bedøvelse, Aabenraa er med til at sikre patienten et godt og sammenhængende forløb, med fokus på tværfagligheden. Det er et højteknologisk afsnit med mange muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Bedøvelse, Aabenraa bedøver patienter i alle aldersgrupper, ASA I - VI, til såvel akutte som elektive operationer indenfor specialerne:

 • Ortopædkirurgi
 • Organkirurgi
 • Gynækologi
 • Obstetrik
 • Mammaekirurgi
 • Onkoplastisk kirurgi
 • Robotassisteret kirurgi til gynækologisk og organkirurgisk indgreb.

Bedøvelse, Aabenraa bedøver patienter til akutte og elektive undersøgelser og behandlinger som:

 • MR scanning
 • CT scanning
 • DC - konvertering
 • ECT behandling

Bedøvelse, Aabenraa yder anæstesiologisk assistance ved:

 • Hjertestop
 • Akutte medicinske tilstande (Rødt kald)
 • Traumemodtagelse
 • Inter- og intrahospitale transporter

Som anæstesisygeplejerske bedøver man indenfor alle specialer, således sikres udvikling/vedligeholdelse af brede kompetencer og bidrager til en alsidig og varieret hverdag.

I afsnittet er der et særligt fokus på faglighed og kompetenceudvikling.

 • Hver måned er undervisningen i afsnittet målrettet et fagligt tema, som gennemgås på det daglige morgenmøde. Dette suppleres med ugentlige 5 faglige minutter ved anæstesisygeplejerskerne samt ugentlig morgenundervisning med interne/eksterne undervisere.
 • Her vægtes strategisk kompetenceudvikling med MUS samtalen og kompetencevurderingen, som omdrejningspunkt i planlægningen af den enkelte medarbejders udvikling.
 • Her anvendes et bredt udvalg af metoder til kompetenceudvikling for at sikre kontinuerligt højt fagligt niveau. Den tværprofessionel simulationstræning anvendes eksempelvis til traume-team-træning, A-HLR, håndtering af det akutte luftvejstruede barn, post-partum blødning samt neonatal surfactant behandling, med stort udbytte både for den enkelte og for teamet.

I afsnittet er der et særligt fokus på trivsel.

 • Her vægtes et positivt arbejdsmiljø, som indebærer rummelighed, klar kommunikation, medarbejderinddragelse/involvering af medarbejdere i vigtige beslutninger samt gode muligheder for uddannelse/kurser.

Bedøvelse, Aabenraa har døgnberedskab: Ønskeplan tilstræbes i videst mulig omfang - dog med fast weekendrul og vagtfordeling efter funktion og ansættelsesbrøk.

Afsnittet er normeret til 33.5 anæstesisygeplejersker samt 1 social- og sundhedsassistent. Afsnittet er uddannelsessted for 5 sygeplejersker under uddannelse til anæstesisygeplejerske.


  

Afsnitsansvarlige sygeplejersker

Pia Funder

Oversygeplejerske

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 10

Kristin Kristjansdottir

Oversygeplejerske

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 41 10

Afsnitsansvarlige læger

Tilo Klesse

Ledende overlæge

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 71 89

Andras Wolf

Ledende overlæge

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 71 76
APPFWU02V