Skip til primært indhold

Fakta om operationsafsnittet

Oplysninger om operationsafsnittet til dig, som gerne vil vide mere.

Information om operationsafsnittet

Information om at arbejde på operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
 

Sygehus Sønderjylland, Aabernaa er akut sygehus. Operationsafsnittet har vagtberedskab døgnet rundt.

Operationsafsnittet behandler patienter i alle aldersgrupper til såvel akutte som elektive operationer indenfor specialerne:

 • Ortopæd kirurgi
 • Organ kirurgi
 • Gynækologi
 • Obstetrik
 • Mamma kirurgi
 • Onkoplastisk kirurgi
 • Robotassisteret kirurgi til gynækologiske og organkirurgiske indgreb.

Afsnittet består af 9 operationsstuer.

Der er ansat 40 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter og 1 sygehjælper.

Operationsafsnittet har døgnberedskab.

Ønskeplan tilstræbes i videst mulig omfang.

Som sygeplejerske arbejder man speciale opdelt, men gynækologisk speciale beherskes af alle.

Sygeplejersker, tilknyttet robotspecialet, gennemgår et kort uddannelsesforløb.

Særlig fokus:

Afdelingen vægter et positivt arbejdsmiljø med høj faglighed og kompetenceudvikling.

 • Ugentlige onsdags møder med interne/eksterne undervisere.
 • Daglige 15 min. morgen-/tavle-/speciale opdelte møder.
 • 5 faglige min. hver fredag, hvor sygeplejersker på skift belyser et emne.
 • Der arbejdes målrettet med kvalitetsudvikling, faglighed og sikkerhed, hvor vi tænker kvalitet i alle aspekter af patientbehandling.

 

Operationspersonalet på Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Ansatte

Der er aktuelt ansat 46  sygeplejepersonaler indenfor operationsområdet

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt

Af andre faggrupper har vi fast tílknyttet portører og rengøringspersonale

Aabenraa er uddannelsessted for  sygeplejestuderende . Vi har 2. semesterstuderende og sygeplejestuderende, der er ude i 1 uges praktik. Desuden har vi samarbejde med sengeafdelingerne omkring praktikanter, og der kan vi tilbyde et 2 dages studiebesøg på operationsafsnittet.

Vi er et afsnit med et positivt arbejdsmiljø, hvor humor og social engagement vægtes højt. Vi har mange ildsjæle med et stort fagligt engagement, som gerne bruges til supervision af hinanden.
Det bevirker, at vi har opbygget et udviklende læringsmiljø, hvor bl.a. uddannelse prioriteres højt i form af f.eks. kurser, temadage, og diplomuddannelse.
 

Vi har et målrettet introduktions- og oplæringsprogram, tilpasset den enkeltes kvalifikationer.

 

 

  

                                                                                                     

 

At være operationssygeplejerske

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt afsnitsansvarlig sygeplejerske

Pia Kirkegaard Mortensen

Oversygeplejerske

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 05
APPFWU01V