Skip til primært indhold

Om afdelingen

Faktuel information om Bedøvelse og Intensiv

Bedøvelse og Intensiv er Sygehus Sønderjyllands afdeling for bedøvelse og intensivbehandling. Afdelingen er inddelt i tre afsnit:

  • Bedøvelse og Operation i Aabenraa

  • Bedøvelse i Sønderborg
  • Intensiv i Aabenraa og Sønderborg

Fakta om afsnittet

Operationsafsnittet i Aabenraa yder bedøvelse og operation til både akutte og planlagte kirurgiske indgreb. Afsnittet modtager patienter til planlagte operationer i dagtiden, mens patienter til akutte operationer modtages hele døgnet rundt, 365 dage om året.  

De operationer og undersøgelser, der foretages i afsnittet er:

  • skader på bevægeapparat, dvs. hænder, fødder, skulder, hofter osv.
  • problemer med indre organer, f.eks. galde, mave, tarme osv.
  • brystkirurgiske indgreb både kræftoperationer samt plastik rekonstruktioner
  • fødsler, kejsersnit og andre gynækologiske indgreb

Som personale arbejder vi i samme retning mod fælles mål, og vi prioriterer et konstruktivt og åbent arbejdsmiljø med maksimal effektivitet og ressource udnyttelse. Afsnittets værdier er grundlaget for vores møde og samarbejde med dig som patient.

Der arbejdes målrettet med kvalitetsudvikling, faglighed og sikkerhed, hvor vi tænker kvalitet i alle aspekter af patientbehandlingen.

Sygeplejen

Sygeplejen i Bedøvelse- og operationsafsnittet tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. Vores sygepleje er præget af mange korttidskontakter, hvilket stiller store krav til bl.a. kommunikation og indlevelsesevne.

Det er vigtigt for os, at du som patient føler tryghed under hele operationsforløbet. Det gør vi ved bl.a. at udvise faglig sikkerhed og engagement.

Kontakten med dig, som patient, bliver derfor nødt til at være intensiv og målrettet.  

Sygeplejepersonalet  yder en individuel sundheds- og sygepleje såvel fysisk, psykisk som socialt, så du gerne skulle opleve at være i centrum. Vores mål er at give dig et forløb i Bedøvelses- og operationsafsnittet, som er mindst muligt belastende for dig.

Dokumentation

Der findes 10 operationsstuer; Robotstue blev indviet i 2017 og urologistue blev taget i brug i 2020.

Sidste tiltag er 2 nye operationsstuer, beregnet til kejsersnit og andre gynækologiske indgreb, som er taget i brug oktober 2014.

Både anæstesi- og operationspersonalet dokumenterer patientforløbene i den elektroniske patientjournal. På alle operationsstuer forefindes PC'er, som bl.a. bruges, når vi modtager journaloplysninger, røntgenbilleder, blodprøvesvar og operationsplaner.

Afdelingsledelsen

Lisbeth Vinge

Chefsygeplejeske

Bedøvelse og Intensiv


79 97 40 10

Christina Frøslev-Friis

Cheflæge

Bedøvelse og Intensiv


79974105
APPFWU02V