Skip til primært indhold

Om bedøvelsesafsnittet

Fakta om bedøvelsesafsnittet

Bedøvelsen i Aabenraa og Sønderborg

Fakta om anæstesipersonalet ved Bedøvelsesafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Den sygeplejemæssige normering i Bedøvelsesafsnittet udgør 43 specialuddannet sygeplejesker i anæstesiologisk sygepleje inkl. 2 social- og sundhedsassistenter. Der er endvidere 6 sygeplejersker under uddannelse. 

Anæstesipersonalet udfører anæstesiologisk sygepleje i Bedøvelses- og operationsafsnittet i Sygehus Sønderjylland.

Anæstesisygeplejerskerne indgår i traumeteamet, og udøver anæstesiologisk sygepleje under modtagelse og behandling af traumepatienter. Årligt modtages der ca. 400 traumepatienter.

Anæstesisygeplejerskernes tekniske og ikke tekniske færdigheder er centrale for kvaliteten i anæstesisygeplejen

I afsnittet trænes derfor kontinuerligt og systematisk tekniske og ikke-tekniske simulationer. Såvel mono- som tværfagligt.

F.eks. tværfaglige børnesimulationer, A-HLR på operationsstuen, sectioteamtræning, traumeteamtræning, faglige 5, temaeftermiddage, journal club mm.

Afsnittet har tilknyttet anæstesilæger, afdelingslæger, reservelæger og reservelæger i hoveduddannelse. Lægerne har deres funktion på operationsgangen og intensiv samt i den præhospitale enhed.

Vi har i afsnittet opbygget et udviklende pædagogisk læringsmiljø, hvor uddannelse prioriteres højt.

Afsnittet har ansat en uddannelsesansvarlig overlæge og en uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske.

Vi har et individuelle og personlige introduktions- og oplæringsprogrammer, der tilpasses den enkeltes kvalifikationer og niveau.

Aktuelt har vi 4 læger i introduktionsforløb, 4-8 sygeplejersker under specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje. Desuden uddannes sygeplejerskestuderende, medic- behandlere og paramedicinere.

Udover én ugentlig undervisningsdag, arrangeres der også temadage to gange årligt for alt personale i Bedøvelses- og operationsafsnittet.

Specielle uddannelsesmæssige interesser hos den enkelte tilgodeses i udstrakt grad. Der er gode muligheder for udveksling med andre afsnit i regionen med henblik på færdighedsudvikling og supervision.

Afsnittets personale deltager aktivt i såvel nationale som internationale kongresser og møder.

Ønsker du information om de forskellige bedøvelsesmuligheder vi tilbyder, klik her 

 

 

 

 

Fakta om Bedøvelses afsnittet på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Afsnittet er fysisk placeret på mellem-etagen i hovedbygningen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Der er vagtpersonale alle døgnets 24 timer året rundt.

Afsnittet giver årligt anæstesi (bedøvelse) til ca. 5.300 patienter på operationsafsnittet.

Desuden ydes anæstesiologisk assistance til radiologiske undersøgelser.

Anæstesipersonalet

Den sygeplejemæssige normering udgør 30 anæstesisygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter samt en servicemedarbejder.

Anæstesipersonalet udfører primært anæstesiologisk sygepleje i Bedøvelse.

Anæstesisygeplejerskerne indgår også i behandling af den akutte medicinske patient, som modtages/behandles på sygehuset (rødt kald) og ved hjertestop, hvor anæstesisygeplejersken udøver anæstesiologisk sygepleje.

Anæstesisygeplejerskernes tekniske og ikke tekniske færdigheder er centrale for kvaliteten i anæstesisygeplejen

I afsnittet træner vi derfor systematisk de tekniske og ikke-tekniske færdigheder inden for anæstesi, mono- som tværfagligt (f.eks. tværfaglig børnefærdighedstræning, A-HLR simulering på operationsstuen, temaeftermiddage, journalclub mm).

Afsnittet tilbyder udveksling mellem Bedøvelse- og Operation i kortere og længere perioder mhp. kompetenceudvikling.

Afsnittet har tilknyttet anæstesilæger (såvel som overlæger, afdelingslæger, reservelæger og reservelæger i hoveduddannelse samt introduktionsforløb for læger). Lægerne har deres funktion på operationsgangen og intensivafsnit samt i den præhospitale enhed. Anæstesilægerne har funktioner og uddannelsesforløb på begge af afdelingens matrikler i hhv. Sønderborg og Aabenraa.

Vi har et individuelt introduktions- og oplæringsprogram med mentorordning, der tilpasses den enkeltes kvalifikationer og niveau.

Specielle uddannelsesmæssige interesser hos den enkelte tilgodeses i det omfang det er muligt. Der er også muligheder for udveksling med andre afsnit i regionen med henblik på færdighedsudvikling og supervision.

Vi har i afsnittet opbygget et udviklende pædagogisk læringsmiljø, hvor uddannelse prioriteres højt.

Afsnittet har ansat en uddannelsesansvarlig overlæge, som arbejder på tværs af afdelingens to matrikler Aabenraa og Sønderborg. Vi tilbyder læger introduktionsforløb, og vi har hoveduddannelsesforløb i samarbejde med OUH. Uddannelsesforløberne er tværmatrikulær, hvor der tilbydes en fast tutor. 

Afsnittet har en uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske, som i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske i Bedøvelse & Operation i Aabenraa, varetager uddannelsesaktiviteten ifm. Specialuddannelsen i anæstesiologisksygepleje. Uddannelsen forløber på tværs at de to matrikler.

Specielle uddannelsesmæssige interesser hos den enkelte tilgodeses i udstrakt grad. Der er muligheder for udveksling med andre afsnit i regionen med henblik på færdighedsudvikling og supervision.

Desuden uddannes medic-elever, behandlere og paramedicinere i et kombinationsforløb med Aabenraa matriklen.

Ud over én ugentlig undervisningsdag, arrangeres der temadag for hele personalet i Bedøvelse og Intensiv.

Afsnittets personale deltager aktivt i såvel nationale som internationale kongresser og møder.     

Afsnitsansvarlige sygeplejersker

Kristin Kristjansdottir

Oversygeplejerske

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 41 10

Pia Funder

Oversygeplejerske

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 10

Afsnitsansvarlige overlæger

Tilo Klesse

Ledende overlæge

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 71 89

Andras Wolf

Ledende overlæge

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 71 76
APPFWU02V