Skip til primært indhold

Om bedøvelsesafsnittet

Fakta om bedøvelsesafsnittet

Bedøvelsen i Aabenraa og Sønderborg

Anæstesipersonalet ved Bedøvelsesafsnittet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 Den sygeplejemæssige normering i Bedøvelsesafsnittet udgør 40 anæstesisygeplejersker samt 2 social - og sundhedsassistenter.

Anæstesipersonalet udfører anæstesiologisk sygepleje i Bedøvelses- og operationsafsnittet i Sygehus Sønderjylland.

Anæstesisygeplejerskerne indgår i traumeteamet, og udøver anæstesiologisk sygepleje under modtagelse og behandling af traumepatienter. Årligt modtages der ca. 400 traumepatienter.

Anæstesisygeplejerskernes tekniske og ikke tekniske færdigheder er centrale for kvaliteten i anæstesisygeplejen.

I afsnittet trænes derfor kontinuerligt og systematisk tekniske og ikke-tekniske simulationer. Såvel mono- som tværfagligt.

F.eks. tværfaglige børnesimulationer, A-HLR på operationsstuen, sectioteamtræning, traumeteamtræning, faglige 5, temaeftermiddage, journal club mm.

Afsnittet har tilknyttet anæstesilæger, afdelingslæger, reservelæger og reservelæger i hoveduddannelse. Lægerne har deres funktion på operationsgangen og intensiv samt i den præhospitale enhed.

Vi har i afsnittet opbygget et udviklende pædagogisk læringsmiljø, hvor uddannelse prioriteres højt.

Afsnittet har ansat en uddannelsesansvarlig overlæge og en uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske.

Vi har et individuelle og personlige introduktions- og oplæringsprogrammer, der tilpasses den enkeltes kvalifikationer og niveau.

Aktuelt har vi 4 læger i introduktionsforløb, 4-8 sygeplejersker under specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje. Desuden uddannes sygeplejerskestuderende, medic- behandlere og paramedicinere.

Udover én ugentlig undervisningsdag, arrangeres der også temadage to gange årligt for alt personale i Bedøvelses- og operationsafsnittet.

Specielle uddannelsesmæssige interesser hos den enkelte tilgodeses i udstrakt grad. Der er gode muligheder for udveksling med andre afsnit i regionen med henblik på færdighedsudvikling og supervision.

Afsnittets personale deltager aktivt i såvel nationale som internationale kongresser og møder.

Ønsker du information om de forskellige bedøvelsesmuligheder vi tilbyder, klik her 

 

 

 

 

Afsnittet er geografisk placeret på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Afsnittet findes i mellemetagen i hovedbygningen.

Desuden ydes anæstesiologisk assistance til radiologiske undersøgelser.

Der er vagtpersonale alle døgnets 24 timer året rundt.

Afsnittet giver årligt anæstesi (bedøvelse) til ca 5300 patienter på operationsafsnittet.

 

     

Afsnitsansvarlige sygeplejersker

Kristin Kristjansdottir

Oversygeplejerske

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 41 10

Pia Funder

Oversygeplejerske

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 10

Afsnitsansvarlige overlæger

Skule Arnesen Bakke

Ledende overlæge, Aabenraa

Bedøvelse og Operation, Aabenraa


79 97 42 15

Christina Frøslev-Friis

Ledende overlæge, Sønderborg

Bedøvelse, Sønderborg


79 97 41 05
APPFWU01V