Skip til primært indhold

Patientvejledninger

Patientvejledninger. Praktiske oplysninger om bedøvelse og typer af bedøvelse i forbindelse med din operation

Patientvejledning

Til nogle operationer, skal du tale med narkosen inden operationen. Denne forberedende samtale kaldes et prætilsyn eller narkosetilsyn.

Under prætilsynet vil du blive spurgt om forskellige ting i relation til dit helbred og din livsstil - f.eks. dit helbred generelt, eventuel allergi, din tandstatus, alkohol- og rygevaner - samt dine oplevelser i forbindelse med eventuelle tidligere bedøvelser.

Narkosen læser også din journal og taler med dig om, hvordan bedøvelsen kan foregå og hvilken bedøvelsestype, der vil være mest optimal til dig og din operation.

Alternativt har narkoselægen forberedt din bedøvelse, ved gennemlæsning af din journal og det oplysningsskema du har sendt ind til afdelingen. Du møder i dette tilfælde først narkosen på operationsdagen.

Valget af den mest skånsomme bedøvelsestype sker i samråd med dig.

De forskellige typer af bedøvelse, man benytter til en operation er: Spinal bedøvelse, epidural bedøvelse, lokalbedøvelse, blok, generel anæstesi og fuld bedøvelse.

Hvis du ønsker at tale med narkosen inden operationsdagen, er dette altid muligt.

 

 

 

Kort beskrivelse af de forskellige typer af bedøvelse, man benytter til en operation: Spinal bedøvelse, epidural bedøvelse, lokalbedøvelse, blok, generel anæstesi, fuld bedøvelse

Hvad vil det sige at blive bedøvet?

Bedøvelse gives til patienter, der skal opereres eller have gennemgået undersøgelser, der ellers ville være smertefulde eller ubehagelige.

Hvis du er i fuld bedøvelse sover du dybt og er smertefri.

Hvis du er i lokal bedøvelse betyder det, at du er vågen men har ingen smerter.

Fuld bedøvelse

Med moderne bedøvelsesmidler og udstyr til overvågning er det meget sikkert at blive bedøvet.

Som indledning til fuld bedøvelse skal du trække vejret i en maske med ren ilt. Efter få minutter sprøjter vi sovemedicinen ind i plastikkanylen og du falder roligt i søvn.

Mens, du er bedøvet hjælper vi dig med at trække vejret og sikrer at du sover godt, og er smertedækket.

Under hele operationen vil en narkosesygeplejerske eller -læge således holde godt øje med dig - med dine luftveje, din puls og blodtryk, din kropstemperatur, hvordan du ligger på lejet etc.

Yderligere doserer han/hun løbende din sove- og smertestillende medicin.

Rygbedøvelse – spinal eller epidural

Rygbedøvelsen bliver lagt, mens du enten sidder op eller ligger på siden med krum ryg. Du får et stik i ryggen mellem to ryghvirvler, hvorefter lægen sprøjter en lille mængde lokalbedøvelse ind i rygkanalen via en helt tynd kanyle.

Ved spinal bedøvelse bliver benene og underkroppen bedøvet og dermed helt slappe. Operationen vil foregå uden, at du har smerter, men fornemmelsen af berøring kan være tilstede. Bevidstheden påvirkes ikke, men er du meget nervøs, kan du evt. tilbydes supplerende medicin, der virker beroligende. Der er også altid mulighed for at høre musik, og du er velkommen til at tage en smartphone og høretelefoner med, så du kan høre din egen musik.

Ved epidural bedøvelse lægges der en tynd plastikslange ind i ryggen, hvor igennem der gives smertestillende medicin, som virker mod smerter under operationen - men også bagefter.

Lokalbedøvelse eller blok

Ved lokalbedøvelse bedøver vi kun det område, hvor du skal opereres, f.eks. en arm.

Lokalbedøvelse sprøjtes ind og bedøver de nerver, der forsyner operationsområdet. Det føles lidt på samme måde, som når du lokalbedøves hos tandlægen.

Når man lægger blok, sprøjter man et lokalbedøvelsesmiddel ind i et nervebundt. Eksempelvis i skulder-niveau, hvorefter hele armen så kommer til at sove.

Nerveblokader

Nerverne til arm/skulder/ben bedøves med et lokalbedøvelsesmiddel, der sprøjtes ind i nærheden af nervebanerne til det område, hvor der skal opereres. Når blokaden virker, er der nedsat bevægelighed, nedsat følelse og smertesansen er ophævet.

Ligesom ved rygmarvsbedøvelse er du ved neveblokade også vågen under operationen. Vi kan tilbyde afslappende medicin, så du bedre kan slappe af. Der er også mulighed for at høre musik, og du er velkommen til at tage en smartphone og høretelefoner med, så du kan høre din egen musik.

Hent mere information og se video om neveblokader

Hvis du tager medicin til daglig, skal du næsten altid fortsætte med dette.

Ved samtalen inden operationen får du besked, hvis der er noget, der skal sættes på pause.

Er du vant til at have medicin på dig til akutte situationer, som for eksempel hjertekramper eller astma, skal du medbringe denne medicin på operationsstuen.

Hvis der sker ændringer i din medicin, efter du har talt med kirurgen i ambulatoriet inden operationen, bedes du kontakte Bedøvelsesafsnittet.

Naturmedicin

Naturmedicin kan have indflydelse på operationen. Derfor er det vigtig at oplyse os om den.

Præmedicin

Du bedes tage 1 gram Paracetamol 2 timer før mødetidspunktet, såfremt du tåler dette.

Faste

Det er vigtigt, at din mave er tom for at undgå opkastning under bedøvelsen.

Derfor skal følgende overholdes:

  • Indtil 6 timer før operationen, må du spise som du plejer.
  • Indtil 2 timer før operationen, må du drikke vand, saft, juice uden frugtkød. Kaffe og te med max. 2 spiseskefulde mælk.

Tips: Det er en god ide at drikke noget sødt indtil 2 timer før operationen (før mødetidspunkt ved dagkirurgi), da det giver øget velvære og mindre sult og tørst.

Ure, smykker og piercinger

Af hygiejniske grunde må du ikke bære ur, smykker og piercinger. Piercinger kan også give problemer, når der anvendes elektriske apparater under operationen.

Briller, kontaktlinser, høreapparat og tandprotese

Briller, høreapparat og tandprotese må du gerne tage med på operationsstuen.

Kontaktlinser kan benyttes ved kortere operationer, dette aftales med narkoselægen eller narkosesygeplejersken.

På operationsstuen bliver du modtaget af det personale, der skal være med til operationen. Derefter sker følgende:

  • Du får lagt et drop i en blodåre på hånden eller i armen. Derigennem gives væske og medicin.
  • Under operationen måler vi dit blodtryk, hjerterytme og iltindhold i blodet.

Under operationen vil der være en narkoselæge eller en narkosesygeplejerske hos dig hele tiden.

Du bliver kørt til Opvågningen eller Dagkirurgisk Observationsafsnit, hvor sygeplejersken vil overvåge dig, indtil du er rigtig vågen.

Når du har det godt og ikke har smerter, kommer du tilbage til sengeafsnittet - eller komme hjem, hvis du er dagkirurgisk patient.

Er du dagkirurgisk patient gælder særlige udskrivningskriterier.

Kvalme

Kvalme er en kendt komplikation efter en operartion. Det kan dog nogle gange forebygges, derfor bedes du oplyse, hvis du tidligere har haft kvalme eller opkastning i forbindelse med operation, eller, hvis du lider af transportsyge.

Smerter

Før operationen, vil vi lægge en plan for den smertestillende behandling efter operationen.

Får du alligevel kvalme eller smerter, beder vi dig om at sige til straks - så kan vi gøre noget ved det.

Livstruende komplikationer

Livstruende komplikationer er meget sjældne. Højst én for hver 10.000 bedøvelser.

Det kan være blodprop i hjerte/lunger eller kraftig allergisk reaktion.

Specielt ved fuld bedøvelse

Hæshed og og synkebesvær

Hæshed og synkebesvær kan forekomme i den første tid efter bedøvelsen.

Tandskade

Tandskade kan forekomme i sjældne tilfælde, især hvis du i forvejen har dårlige tænder. Hvis du opdager en tandskade efter udskrivelsen, kontaktes egen tandlæge.

Skaden anmeldes til Patienterstatningen, der vurderer om der gives erstatning.

Skader på nerver og led

Skader på nerver og led efter lejring kan forekomme, men er sjældne. Det er vigtigt, at du gør opmærksom på et eventuelt problem hurtigst muligt efter operationen.

Specielt ved rygbedøvelse

Besvær med vandladningen

Der kan være problemer med at komme af med vandet første gang efter en rygbedøvelse.

Sygeplejersken i Opvågningen kan skanne din blære og tømme den med et kateter.

Hovedpine

Efter rygmarvsbedøvelse, kan der opstår kraftig hovedpine. Den er kendetegnet ved, at den forsvinder, når man ligger ned. Hovedpinen er ufarlig og forsvinder oftest af sig selv i løbet af 4-5 dage.

I svære tilfælde bedes du kontakte afsnittet, hvor du blev opereret, og en narkoselæge vil tilse dig.

Nerveskader

I meget sjældne tilfælde kan der opstå blødning og infektion ved indstiksstedet, samt nerveskader. De fleste nerveskader er forbigående.

Specielt ved nerveblokade

Sjældne bivirkninger

Hvis bedøvelsen spredes til nerver på halsen, kan man midlertidigt få hæshed sløret syn eller lettere vejrtrækningsbesvær.

Komplikationer

Hvis virkningen af blokaden er utilstrækkelig betyder det, at blokaden skal genanlægges eller at bedøvelsen ændres til fuld bedøvelse.

Der er en lille risiko for skade på blodkar og nerver. Permanent nerveskade er meget sjælden.

I meget sjældne tilfælde kan man reagere på bedøvelsesmidlet. Hvis lokalbedøvelsen uheldigvis injiceres i en blodåre, kan du opleve prikken på dine læber, og der er risiko for krampeanfald og hjerterytmeproblemer.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå infektion ved indstiksstedet.

Dette afsnit er skrevet til forældre, som har et barn, der skal bedøves i vores klinik. Vi håber, at denne almene information kan give svar på eventuelle spørgsmål, man som forældre måtte have samt give inspiration til at tale situationen igennem med barnet.

Mange forældre er forståeligt nok nervøse, når deres barn skal bedøves. Som regel tåler børnene bedøvelsen godt og bliver hurtigt friske igen bagefter.

Inden operationen

Samtale med narkosen

Inden operationen taler I med narkosen, som vil fortælle jer om, hvordan tingene foregår, når I kommer op på operationsstuen.

Trylleplaster (plaster med bedøvende creme) sættes på

Barnet skal inden operationen have et Trylleplaster på begge hænder. Trylleplasteret bedøver huden der, hvor der skal anlægges et drop, så barnet næsten ikke kan mærke at droppet lægges.

Hvis operationen ikke skal foregå samme dag, vil I efter samtalen få udleveret to stykker trylleplaster, som I skal tage med hjem. Den dag operationen skal foregå, skal I give barnet et trylleplaster på hver hånd. I vil naturligvis få nøje instrukser om dette, inden I tager hjem fra samtalen.

Hvis operationen skal foregå samme dag, vil personalet efter samtalen sætte trylleplastrene på begge barnets hænder

Ved operationen

Selve bedøvelsen

Bedøvelsen kan indledes på to måder, enten ved at give medicin via det anlagte drop i hånden eller ved at give barnet en maske med bedøvelsesgas. Masken bruges især ved helt små børn, eller hvis barnet ikke kan samarbejde til at få lagt drop i hånden.

Forbered jer selv og barnet til operationen

Nederst på denne side findes et link til en brochure, som beskriver, hvad der sker, når et barn skal bedøves. Det er en god idé at se og læse denne brochure sammen med barnet før operationen. Velinformerede børn er sjældent bange.

Det er vigtigt, at man er ærlig overfor barnet, og det er derfor en stor hjælp, at barnet er godt forberedt.

Som forældre kommer man ofte til at overføre sin egen nervøsitet til barnet, og det er vigtigt, at man prøver at holde tårerne tilbage, indtil barnet sover. 

Det kan for mange være en stærk oplevelse at se sit barn blive bedøvet. Derfor kan det være en god idé, at man på forhånd snakker om, hvem af forældrene, der går med. Barnet kan godt blive lidt uroligt lige når det falder i søvn, men kan ikke huske dette bagefter.  

Se film om Aksel, der skulle bedøves og opereres

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

 

Folder: Når dit barn skal bedøves, tryk her

Personalet vil meget gerne svare på spørgsmål i relation til bedøvelsen.

Bedøvelsesambulatoriet - Aabenraa

Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 61 18

Mere information:

Ambulatoriet er åbent dagligt fra 08.00 - 14.30.

Ønsker du at melde afbud eller ændre din tid , skal det gøres ved den afdeling, som har bestilt din tid.

Find vej:
Bedøvelsesambulatoriet ligger i område 21

Bedøvelsesambulatoriet- Sønderborg

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


79 97 41 31

Mere information:

Ambulatoriet er åbent dagligt fra 08.00 - 14.30.

Ønsker du at melde afbud eller ændre din tid , skal det gøres ved den afdeling, som har bestilt din tid.

Find vej:
Bedøvelsesambulatoriet ligger i område 1.

APPFWU02V