Skip til primært indhold

Erythrocytter, arb.k.(0 1 2 3), U-

Fakta om analysen

Analysenavn U—Erythrocytter; arb.k.(0 1 2 3)
Kortnavn Erytrocytter(semikvant);U
Synonym -
Forkortelse ERYS-U
IUPAC - kode NPU03963
Kvantitetsnummer 000594
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøvemateriale 4,0 ml friskladt velblandet urin.
Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur, og postforsendelse er derfor ikke muligt.
   
Prøvetagning Urin sendes i U 4,0
 
Referenceinterval 0
Børn vurderes selvstændigt.
 
Analyseusikkerhed -
Unormale værdier Stiksen detekterer både erythrocytter, frit hæmoglobin og myoglobin i urinen. For sikker bestemmelse af erythrocytter ordineres urinmikroskopi.
Testen er positiv ved intravaskulær hæmolyse af et ikke for ringe omfang og ved myoglobinuri.
Endvidere ses positiv test ved en række nyre og urinvejslidelser (nephritis, polycystisk nyresygdom, nyreinfakt, stendannelse, cystitis, urinvejs-, blære- og prostatacarcinomer, prostatitis og urethritis, traumer m.m.).
Endvidere ikke sjældent positiv ved generel blødningstendens som følge af behandling, medfødt tilstand eller leukæmi. Rhabdomyolyse kan give stikssvar 1 arb.enh. p.g.a. høj myoglobinkoncentration.
Makroskopisk hæmaturi er altid et alvorligt fund, men også mikroskopisk hæmaturi bør udredes mht. medicinske og urologiske årsager.
Anses i dag ikke anvendelig til urologisk cancer screen.
   
Seneste opdatering 29.10.20  
APPFWU01V