Skip til primært indhold

Gliacelleprotein S-100b, massek., P-

Fakta om analysen

Analysenavn P—Gliacelleprotein S-100b; massek.
Kortnavn Gliacelleprotein S-100b;P
Synonym S-100B
Forkortelse S-100B
IUPAC - kode NPU19781
Kvantitetsnummer 003392
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Prøvemateriale 1 mL serum
Holdbarheden i serum er 8 timer ved 15-25 °C
 
Prøvetagning

Blodprøven tages i GUL/GEL 3,5 og vendes straks 10 gange.

I henhold til Anvendelsen af biomarkøren S100B skal blodprøven tages <6 timer efter hovedtraumet.

 

Referenceinterval < 0,10 µg/L
 
Analyseusikkerhed (CV, %) 6 %
Unormale værdier

S100B bruges til vurdering og visitering af visse patienter > 18 år med et hovedtraume.

S100B tages og bruges i henhold til flowchart. Se Anvendelsen af biomarkøren S100B, hvor der linkes til flowchart.

Forhøjede værdier ses ikke kun ved hovedtraumer.

Generelt kan der ses forhøjede værdier ved tilstande, der påvirker hjernevævet bl.a. apopleksi, epiduralblødning, subaraknoidalblødning, hjernetumorer og hjernemetastaser.

Der kan også ses forhøjede værdier ved malignt melanom og visse andre maligne samt inflammatoriske tilstande udenfor CNS.

Høje værdier kan også ses ved knoglefrakturer og multitraumer uden påviselig hjerneskade. Yderligere kan der ses forhøjede værdier ved atleter efter sportsudøvelse.

   
Seneste opdatering 14.04.21  
APPFWU01V