Skip til primært indhold

Hæmoglobin+hæmoglobinderivat, Csv(cellefri)-

Fakta om undersøgelsen

Analysenavn Csv(cellefri)—Hæmoglobin+hæmoglobinderivat
Kortnavn Hb+Hæmoglobinderivat grp;Csv
Synonym Hæmogl. deriv.gruppe;Csv, Xantochromer, HBDESP
Forkortelse HBD-CSV
IUPAC - kode NPU18323
Kvantitetsnummer 500092
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt.
Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres på Klinisk Kemisk Afdeling.
Gruppen består af følgende analyser: Csv(cellefri)—Bilirubiner; arb.k., Csv(cellefri)—Methæmoglobin(Fe); arb.k. og Csv(cellefri)—Oxyhæmoglobin(Fe); arb.k.
 
Prøvemateriale Mindst 1 mL spinalvæske i spidsglas.
Holdbarheden på ucentrifugeret spinalvæske er 30 minutter ved stuetemperatur.
  
Prøvetagning Senest 30 minutter efter prøvetagningen centrifugeres spinalvæsken ved 2000 g i 5 minutter. Supernatanten overføres straks til PIPPE 3/5
Holdbarheden på supernatanten er 24 timer ved stuetemparatur.
 
Referenceinterval Ingen påviselige hæmoglobinderivater.
Analyseusikkerhed -
Unormale værdier Xantochromi (gul farvning) af spinalvæsken ses efter subaraknoidal eller nær subaraknoidal blødning.
Farven opstår ved lyse af de ekstravaskulære erythrocytter. Den frigjorte hæmoglobin omdannes straks til oxyhæmoglobin, der senere oxideres til methæmoglobin og endelig nedbrydes til bilirubin.
Oxyhæmoglobin kan påvises i spinalvæsken fra få timer til uger efter en blødning.
Methæmoglobin og bilirubin optræder senere, men kan dog ofte findes allerede 6 - 8 timer efter blødningen. Det kan dog være en god strategi at vente med lumbalpunktur i mindst 12 timer for at opnå et klarere resultat.
Er der alene sket blodtilblanding ved punkturen, dannes, om lyse indtræder, straks oxyhæmoglobin og senere evt. methæmoglobin, men aldrig bilirubin, hvis dannelse kun kun sker i levende celler nær subaraknoidalrummet.
   
Seneste opdatering 23.07.13  
APPFWU02V