Skip til primært indhold

Gravide med anden etnisk baggrund end dansk

Jordemoderkonsultation for gravide med anden etnisk baggrund end dansk

Jordemoderkonsultationer for gravide med anden etnisk baggrund, som varetager graviditetsundersøgelserne for gravide uden - eller med få danske sprogkundskaber.

Fødsels- og forældreforberedelse foregår individuelt tilpasset i forlængelse af konsultationerne, og der er mulighed for rundvisning på fødegangen. Efter fødslen tilbydes en samtale om fødselsforløbet.

I de etniske konsultationer anvendes tolk efter behov. Tolkningen foregår med en tolk fra Tolkeservice via telefon.

Konsultation for gravide med anden etnisk baggrund end dansk tilbydes i:

Aabenraa jordemoderkonsultation
Opnørplads 1-3, stuen
6200 Aabenraa

Sønderborg jordemodercenter
Prins Henriks Avenue 10
6400 Sønderborg

Haderslev jordemodercenter
Clausensvej 25
6100 Haderslev

Tønder jordemoderkonsultation
Carstensgade 6-10
6270 Tønder
 

English version:

In Sønderborg, Haderslev, Aabenraa and Tønder consultations are located, performing pregnancy tests for pregnant without - or with a few Danish language skills.

Birth- and parents preparation is done individually tailored following the consultations, and it is possible to see the maternity ward. After birth, we offer you an interview on the birth process.

In the ethnic consultation we use an interpreter when needed. The interpretation is conducted with an interpreter from the interpreter service via a telephone connection.

APPFWU02V