Skip til primært indhold

Fremtidens patologi er digital

Tre nyudklækkede bioanalytikere fra Patologi har netop vundet Danske Bioanalytikeres Bachelorpris for et speciale om digital billedanalyse.

Maximillian Alexander Winther Mosskov, Kristian Kirk Jepsen og Danni Jakobsen er her i februar blevet færdiguddannede som bioanalytikere.

I dag er de kåret som den grupper af studerende, der har lavet det bedste afgangsspeciale for bioanalytikere blandt alle de bioanalytikere, der er blevet færdige her til vinter. De har skrevet opgaven i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse, som er foregået på Patologi på Sygehus Sønderjylland Sønderborg.

Det er fagforeningen Danske Bioanalytikere, der to gange om året uddeler prisen for det bedste bachelorprojekt, og formanden Martina Jürs var i sin hyldesttale ikke i tvivl om, at det er de rigtige, der har vundet.

- De studerende har fokus på et højaktuelt emne om, hvordan man kan gøre diagnosticeringen af brystkræft mere digital og præcis end den tidligere manuelle tilgang, siger Martina Jürs og fortsætter.

- Her er der tale om et hardcore bioanalytikerarbejde, som tilmed kan være med til at flytte opgaver fra patologerne og over til bioanalytikerne. Det har den fordel for patienterne, at de kan få et hurtigere svar, da der er mangel på patologer landet over.

Foruden de gode faglige overvejelser har de tre studerende også haft gode etiske overvejelser og generelt skrevet en rigtig flot rapport.

Vigtigt for patienterne

De tre herrer har skrevet en opgave, som handler om, hvordan man ved hjælp af digitale tilgange kan tælle brystkræftceller i væv fra mennesker. Normalt foregår en optælling af celler manuelt, men nye teknologier gør det muligt delvist at tælle cellerne via digital software.

- Det er ikke helt fri for menneskeøjne, men med den digitale tilgang kan man spare en del tid og samtidig standardisere arbejdet, hvilket er til gavn for alle patienter med brystkræft, siger de nyslåede vindere.

Alle tre bioanalytikere har efter endt uddannelse fået arbejde på Sygehus Sønderjylland, og det er en glad og stolt konstitueret ledende bioanalytiker i Patologi Kristina Malund Elmkær, der er med til prisoverrækkelsen.

- Bioanalytikerne i vores afdeling kommer ikke ud til patienterne på samme måde som dem fra Biokemi, så sådan en pris her er også med til at vise, at vi har også har dygtige bioanalytikere her, siger hun og fortsætter.

- Vi er ikke en stor afdeling, men vi gør det godt, og vi har gode studerende.

Sammen med hæderen modtager de tre studerende en check på 5.000 kroner samt en velfortjent hæder fra fagforeningsformanden.

- Det er rigtig rigtig flot, det arbejde I har lavet, slutter Martina Jürs.

APPFWU02V