Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland i spidsen for fælleseuropæisk sundhedsprojekt

Sygehusvæsenet er under pres, og i takt med at befolkningen bliver ældre, er der behov for flere kræfter i sundhedssektoren. Manglen på arbejdskraft er imidlertid stor over hele Europa, og nu skal et omfattende projekt med Sygehus Sønderjylland ved roret undersøge, hvordan man kan komme udfordringen til livs. Projektet er støttet af Erasmus+ og har et samlet budget på 26 mio. kr.

- Vi har et sundhedsvæsen i Europa i dag, som er voldsomt presset. Vi har ikke læger og sygeplejersker nok. I vores region kan vi konkret mærke, at vi ikke kan få besat vores stillinger, fortæller Trine Ungermann Fredskild, chefkonsulent ved Sygehus Sønderjylland om EU-projektet med titlen EUVECA (European Platform for Vocational Excellence in Health Care).

Sygehus Sønderjylland og Det Syddanske EU-kontor står i spidsen af projektet, som også har deltagelse af 14 syddanske kommuner og UCL. I samarbejde med 19 europæiske aktører fra sundhedssektoren, herunder også sundhedsfaglige uddannelser, skal projektet undersøge, hvordan man kan sikre bæredygtigheden med fokus på kompetenceudvikling i sundhedssektoren. De europæiske deltagere fordeler sig over syv lande og syv forskellige regioner. Hver region skal udvikle en ”innovation hub” (et innovationscenter) i samarbejde med deres respektive uddannelsesinstitutioner, organisationer, sundhedsudbydere mfl.

Resultaterne fra de forskellige hubs skal munde ud i en fælleseuropæisk platform med tiltag til både efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle, men også til de sundhedsfaglige uddannelser på University College, universiteter, social- og sundhedsskoler og på hospitalernes og kommunernes egne uddannelsesfaciliteter.

Projektet har opnået 26 mio. kr. støtte fra CoVE-initiativet (Centres of Vocational Excellence) under Erasmus+ programmet, hvoraf 3,9 mio. kr. går til de syddanske partnere.

Innovativ sundhedsteknologi

Trine Ungermann Fredskild og projektassistent Sabine Paasch Olsen arbejder begge hos Sygehus Sønderjylland, og de oplever presset i sundhedssektoren på nært hold. De peger begge på, at projektet blandt andet skal se nærmere på, hvordan man sikrer, at de sundhedsprofessionelle bliver mere innovationsparate – særligt når det kommer til anvendelsen af sundhedsteknologi. For selvom den digitale udvikling inden for sundhedssektoren skrider hastigt frem, er der behov for en ordentlig implementering og de rette kompetencer for at få de nye løsninger indført effektivt, forklarer Trine Ungermann Fredskild:

- Der er stadig en del af den teknologi, der bliver implementeret i sundhedsvæsenet, som aldrig kommer i brug eller som kun anvendes sporadisk og ikke med teknologiernes fulde potentiale. Det skyldes ofte, at personalet får lavet nogle work-arounds, så man ikke rigtig bruger teknologien alligevel, fordi den ikke passer ind i arbejdsgangen på arbejdspladsen. Vi skal altså også have fokus på arbejdsgange, når vi indfører nye teknologier, understreger Trine Ungermann Fredskild.

For EUVECA-projektets partnere er det håbet, at en fælleseuropæisk platform med kompetenceudviklende- og opbyggende materiale kan være et led i at komme problemet til livs. Først og fremmest er det dog vigtigt at møde de sundhedsprofessionelle der, hvor de er, understreger Trine Ungermann Fredskild:

- Vi har en tro på, at hvis vi går ud og holder møder og får snakket med de sundhedsfaglige om, hvad deres behov er og måske også går med og observerer, så vi ser deres arbejdsgange, så har vi også et bedre fundament, når vi skal i gang med at planlægge undervisningen og udarbejde træningsmaterialet til dem.

Fastholdelse via kompetenceopbygning

I EUVECA-projektet er formålet ikke at rekruttere ny arbejdskraft til sundhedssektoren i første omgang, men derimod at fastholde den, der allerede er.

- Det er et fastholdelsesprojekt – ikke et rekrutteringsprojekt”, siger Trine Ungermann Fredskild og tilføjer:

- Vi skulle meget gerne få gjort den kontinuerlige kompetenceudvikling så god, at de ældre medarbejdere ikke rejser, fordi de for eksempel er utrygge ved at bruge en app til opgaver, som de altid har løst på en anden måde. Og det er desværre det, vi ser i dag. Vi har ikke råd til at miste den generation endnu. Dels fordi der ikke er arbejdskraft nok, og dels fordi de har en viden, som vi ikke kan undvære.

Samarbejde på tværs af grænser

En vigtig del af EUVECA-projektet er samarbejdet på tværs af landegrænser. For selvom hver region selv udvikler træningsmateriale, samles det hele på den fælleseuropæiske platform, så alle kan have glæde af og lade sig inspirere af hinandens resultater. 

- Med platformen skaber vi et økosystem på tværs af Europa, hvor man kan blive inspireret af hinandens forskellige måder at arbejde på og drage nytte af den viden, der kommer ind på tværs af lande og regioner, fortæller Sabine Paasch Olsen.

Samtidig er en af grundpillerne i projektet dets store fokus på e-learning. Alt materiale på platformen skal således være fleksibelt og lettilgængeligt, så det kan blive delt mellem de forskellige lande. 

- Vi har en antagelse om, at hvis vi kan komme væk fra den traditionelle klasserums-tankegang og gør tingene mere tilgængelige og tilrettet de sundhedsprofessionelles behov, så kan vi måske ramme noget rigtigt, forklarer Trine Ungermann Fredskild.

Derfor er det også partnernes håb, at EUVECA-projektet kan være med til at øge kompetenceudviklingen blandt de sundhedsprofessionelle, så sektoren er bedre rustet til blandt andet at implementere fremtidens digitale værktøjer.

- Jeg håber, at vi kommer til at opnå, at den fælleseuropæiske platform giver nogle nye læringsperspektiver på kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Nogle nye værktøjer og perspektiver, afslutter Trine Ungermann Fredskild.

Hos Det Syddanske EU-kontor ser EU-konsulent Henriette Hansen frem til at være en del af projektet gennem de næste fire år. I følge hende harmonerer det, at Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland nu er blevet lead-partner på et CoVE-projekt inden for sundhedssektoren rigtig godt med, at regionen gennem flere år har været et såkaldt ”reference site” inden for det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring (EIPonAHA):

- I de seneste ti år har Region Syddanmark som reference site vist, hvordan man ligger i front i forhold til implementering og skalering af digitale løsninger. De erfaringer bruger vi nu til at sikre, at kompetenceudviklingen af den nuværende og fremtidige arbejdskraft i sundhedssektoren også kommer på den europæiske dagsorden. Og her er Region Syddanmark igen foregangsregion.

Syddanske kommuner, som vil deltage i projektet: Odense, Nyborg, Kerteminde, Svendborg, Kolding, Billund, Varde, Middelfart, Esbjerg, Tønder, Haderslev, Aabenraa, Vejle og Sønderborg

Henriette Hansen, Sabine Paasch Olsen og Trine Ungermann Fredskild står sammen

Kontakt

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU01V