Skip til primært indhold

Blid opstart for nyuddannede på Sygehus Sønderjylland sikrer arbejdsmiljøet

Danske Regioner har lavet en aftale om, at nyuddannede sygeplejersker, i hele landet, først får patienter efter to måneders oplæring. På Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland har man gjort det i flere år - og det virker!

På Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er arbejdsmiljøet mærkbart forbedret og sygeplejerskerne siger ikke længere op.

Den store ændring er sket, efter at det nu i tre år har været kutyme, at nyuddannede sygeplejersker ikke indgår i afdelingens normering de første to måneder af deres ansættelse. Tiden bruges derimod på at give de nye sygeplejersker en grundig oplæring, hvor de opbygger kendskab til afdelingen, uden at de har ansvar for deres egne patienter.

Denne ordning har givet langt mere ro i afdelingen, idet personaleomsætningen er faldet, og medarbejderes supervisionsopgave, når der ansættes en ny kolleger, er ikke længere en belastning i medarbejdergruppen.

God og tryg introduktion i hele Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har længe arbejdet målrettet med at understøtte en god og tryg introduktion. Det har ikke kun involveret nyuddannede sygeplejersker, men også social- og sundhedsassistenter, jordemødre, yngre læger og bioanalytikere. Fra 2019 har nyuddannede sygeplejersker på alle regionens Fælles Akut Modtagelser og i alle de medicinske afdelinger ikke gået alene i vagt i de første to måneder.

Fra og med 2020 blev ordningen udvidet, så KBU læger i introduktionsperioden får mindst en uges supervision, alle nyuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter går ikke alene i vagt i de første to måneder, og nyuddannede jordemødre går ikke alene i vagt i den første måned. Med budgetaftale 2021 blev der desuden afsat midler til introduktion af bioanalytikere og udvidelse af ordningen for jordemødre til 2 måneder.

For alle tre budgetaftaler gælder, at midlerne, 29,4 mio. kr. i alt årligt, er permanente og udmøntet til sygehusene, således at sygehusene finder lokale løsninger.

Det er af høj prioritet for Region Syddanmark, at være med til at skabe de bedste rammer for studerende og nyuddannede, så de får en god start på deres arbejdsliv og får lyst til at blive i faget og fortsætte karrieren i sundhedsvæsenet. Derfor blev det aftalt i budgetaftalen for 2023, at der skal nedsættes et særligt udvalg med fokus på at sikre sammenhæng og gode overgange mellem uddannelser og arbejdsliv for studerende på sundhedsuddannelserne. Stephanie Lose (V) bliver formand for udvalget.

(https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/november-2022/nyt-udvalg-saetter-fokus-pa-overgangen-mellem-uddannelse-og-arbejdsliv).

Nationale principper for introduktionsforløb

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet principper for introduktionsforløb, der sætter rammerne for de konkrete forløb, der skal fastlægges lokalt. Aftalen blev forhandlet på plads som led i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner sidste år, og siden er der blevet arbejdet med at formulere principperne.

Alle nyuddannede sygeplejersker skal i fremtiden gennemføre et introduktionsforløb. Formålet er bl.a. at bidrage til rekruttering og fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker, og dermed styrke den gode start på arbejdslivet som sygeplejerske og sætte fokus på at styrke og bringe de faglige kompetencer i anvendelse, som de har opnået gennem deres uddannelse. De nationale principper træder i kraft i første kvartal 2023

(https://www.regioner.dk/services/nyheder/2022/juni/danske-regioner-og-dansk-sygeplejeraad-har-aftalt-faelles-principper-for-introduktionsforloeb-for-nyuddannede-sygeplejersker).

FAM (Fælles Akut Modtagelsen) på Sygehus Sønderjylland opfylder allerede principperne, og her er erfaringen, at personaleomsætningen er faldet i forhold til tidligere, og at arbejdsmiljøet er blevet forbedret.

I løbet af de fire år, som ordningen har eksisteret, har FAM sammenlagt ansat 40 nyuddannede sygeplejersker. Af dem er 23 stadig ansat.(1)

(1) I 2019 blev der ansat 11 nyuddannede sygeplejersker på FAM, hvoraf tre stadig er ansat i afdelingen. I 2020 blev der ansat 11 nyuddannede sygeplejersker på FAM, hvoraf syv stadig er ansat i afdelingen. I 2021 blev der ansat 8 nyuddannede sygeplejersker på FAM hvoraf 6 stadig er ansat i afdelingen. I 2022 er der blevet ansat 10 nyuddannede sygeplejersker på FAM hvoraf syv stadig er ansat i. afdelingen

 

Patricia Diederichsen, 26 år. Hun blev ansat i august og havde mentor i to måneder.

Patricia Diederichsen blev ansat i august og havde mentor i to måneder. Her bliver hun interviewet af TV 2 .

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V