Skip til primært indhold

Virtuelt samarbejde mellem region og kommune giver kræftpatienter bedre muligheder for hjælp efter afsluttet behandling på sygehuset

Et pilotprojekt med kræftpatienter som udskrives fra sygehuset, har vist, at patienterne nu har bedre muligheder for at benytte sig af kommunens mange tilbud. Pilotprojektet er et tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland i Sønderborg og Sønderborg Kommune.

Projektet går i alt sin enkelthed ud på, at der ved udskrivningen afholdes en samtale med patienten, de pårørende og sygehuspersonale - og som det nye - er også en sygeplejerske fra kommunen med online på video. Her fortæller kommunen så om de tilbud de efterfølgende har til borgeren, hvilket sundhedsvejlederen gør meget bedre end sygehuspersonalet, som naturligt ikke kender alle tilbuddene i dybden.

Det at patienten allerede ”møder kommunen” inde på sygehuset betyder, at der bliver skabt en god relation, fordi borgeren både får ansigt på - og tlf. nummer til - sundhedsvejlederen.

Det giver patienten større tryghed i det videre forløb, som kommunen overtager efter udskrivelsen.

Data viser, at flere borgere end tidligere nu går videre, med de tilbud kommunen har, som fx psykologhjælp eller genoptræning.

Én af dem er Eli Lauritzen. Han er en af de ti patienter som indtil videre har været med i pilotprojektet. Lige nu går han til genoptræning på sundhedscenteret i Sønderborg.

-  Hvis kommunen ikke havde fortalt om tilbuddene til min udskrivningssamtale, så havde jeg nok valgt sofaen frem for genoptræning, siger Eli Lauritzen, som har lungekræft.  

Både personale fra sygehuset i Sønderborg og Sønderborg kommune melder tilbage, at de oplever det virkelig værdifuldt for patienten/borgeren.

Samtidig er det også et plus ifht. samarbejdet mellem sygehus og kommune, fordi personalet begge steder får bedre kendskab til hinanden.

Henover sommeren skal projektet evalueres og fortsætter de positive takter, kan det udbredes til flere sønderjyske kommuner og evt. til andre sundhedsområder, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU01V