Skip til primært indhold

Ergo-og fysioterapeuter styrker deres kompetencer med realistisk simulation

Et nyt redskab for ergo-og fysioterapeuter har fundet vej til Sygehus Sønderjylland. Simulationstræning har tidligere været forbeholdt læger og sygeplejersker, men nu træner også terapeuterne deres færdigheder og samarbejdsevner. Det foregår med levende mennesker.

Fysioterapeut Michael og ergoterapeut Christina står bøjet over en patient, som netop er blevet hofteopereret. Hun har store smerter.

De to er i gang med en førstegangs mobilisering. Patienten i sengen skal hjælpes i gang igen, efter hun er blevet opereret. Patienten ømmer sig og er bange for at vende sig pga. smerter.

Michael og Christina forsøger at berolige hende, men patienten tør ikke. De hiver i det grønne plastiklagen, som skal hjælpe dem, mens de kigger rådvild på hinanden hen over sengen. Situationen her er en øvelse, men det kunne lige så godt have været en virkelig udfordring for de to. Det er derfor, det skal trænes. 

I dag er de to terapeuter nemlig ikke på ortopædkirurgisk afdeling, hvor de normalt hører til, men på en simulationsstue. Kvinden i sengen er en figurant, som nøje er instrueret i, hvordan hun skal opføre sig.

Ved siden af sengen, hvor de to terapeuter arbejder, sider tre kolleger, og tager noter, mens en underviser nøje holder øje med, hvordan situationen bliver taklet.

Fysioterapeut Michael og ergoterapeut Christina står bøjet over en patient, som netop er blevet hofteopereret. Hun har store smerter. De to er i gang med en førstegangs mobilisering.

Fysioterapeut Michael og ergoterapeut Christina står bøjet over en patient (en figurant), som netop er blevet hofteopereret. Hun har store smerter. De to er i gang med en førstegangs mobilisering mens tre kollegaer følger dem nøje.

Læring gennem Handling

De 5 terapeuter i simulationsstuen har en dagsplan, hvor 4 læringsmål skal opfyldes, inden dagen er slut.

At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

Det er noget vi virkelig har taget godt imod, fortæller fysioterapeut Dorthe Niemann:

- Det er dejligt, at vi nu får lov at prøve ting af i praksis. Det giver noget andet, end at øve situationer på hinanden, som vi plejer. Det er langt bedre at prøve det på ”ægte patienter” i en simuleret situation, for det er vigtigt, at vi tager træningen alvorlig.

Traditionelt set har undervisningen mest været teoretisk og så kombineret med lidt praktisk træning med hinanden. Alternativt måtte terapeuterne udvikle sig og lære, imens de arbejdede med rigtige patienter.

Det, at man nu har mulighed for at lære noget, mens man udfører sit arbejde i en læringssituation, er en klar forbedring for os, fortæller ergoterapeut Julie Lyth: 

- Det er klart en forbedring, at vi nu også har fået adgang til simulationstræning, for jo flere patienter vi har i hænderne, jo bedre bliver vi. Så at prøve det her, giver os rigtig meget. Nu udvikler vi os jo, mens vi er midt i processen – før var det først bagefter!  

Når man er i et simulations-situation, kan man nemlig tillade sig at lave fejl eller spørge om råd.

- Alle de ting vi går med i hverdagen, det kan vi nu spørge ind til, mens vi lærer – det kan vi jo ikke hen over hovedet på patienten, når vi arbejder med dem, siger Julie Lyth.  

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

5 terapeuter i simulationsstuen: At arbejde i virkelighedstro scenarier giver dem mulighed for at øve sig i det, der er deres daglige arbejde. Her på stuen kan de fokusere på de praktiske færdigheder frem for den teoretiske viden.

Fordele ved Simulationstræning

Den her nye tilgang til træning har vist sig at have flere fordele for ergo-og fysioterapeuter samt patienter.

Terapeuterne kan her begå fejl og lære af dem uden risiko for patienternes sikkerhed.

Simulationstræningen giver dem mulighed for at opbygge deres selvtillid og mestre komplekse procedurer, inden de udfører dem på rigtige patienter.

Derudover træner de også samarbejde og kommunikation og samlet gør det dem bedre rustet til at levere effektiv og sikker patientpleje.

- Vi er bedre forberedt på patienterne nu, siger Julie Lyth. Når man har teori, skal man høre mange ting, men man lærer - og husker bedre - når man selv har det i hænderne.

- Det her er godt for alle - også nye kolleger, så de hurtigt lærer, hvordan vi gør her i huset. Vi lærer hinanden bedre at kende og kan give sparring på tværs. I hverdagen arbejder vi jo på hver vores afdeling, så det er rart at arbejde sammen med de andre fysioterapeuter i dag og kan snakke fagligt, siger fysioterapeut Dorthe Niemann.

På simulationsstuen er det nu blevet tid til en debriefing af hvordan Michael og Christina klarede opgaven med at få førstegangsmobiliseret den hofteopererede patient.

De to er ikke helt tilfreds med hvordan det gik, så endnu engang glæder de sig over, at det bare var en træningssituation, som de skal lære af.

Næste simulationstræning for terapeuter finder sted i januar 2024.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V