Skip til primært indhold

Første patient er "Kommet Trygt Hjem"

Sammen med de sønderjyske kommuner har Sygehus Sønderjylland lanceret projekt ”Kom Trygt Hjem”, som har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem efter at være behandlet for på sygehuset for hoftenært brud. Nu er første patient trygt hjemme igen.

I 2022 blev udskrevet 333 patienter efter de havde haft et hoftenært brud. 49 af dem blev senere genindlagt af forskellige årsager men hovedsagligt med medicinske tilstande. De genindlæggelser kan i vid udstrækning undgås ved tiltag allerede fra indlæggelse.

”Kom Trygt Hjem” er navnet på projektet, som Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner, efter erfaringer fra Sygehus Lillebælt, har indført.

Projekt ”Kom Trygt Hjem” har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem til deres plejecenter eller til deres eget hjem efter at være behandlet for lårbensbrud på sygehuset.

Nu har Sygehus Sønderjylland taget hul på projektet.

- Vi har i løbet af de første fire dage taget imod to patienter, som begge er udskrevet igen. De er begge blevet klædt godt på, deres hjemkommuner er informeret og har været klar til at tage imod. Det er for tidligt at sige noget præcist om virkningen af indsatsen, men for os sundhedsfaglige opleves det som et godt tiltag og et godt samarbejde på tværs af sektorerne, siger Sygeplejerske Berit Ries Larsen.

Patientgruppen har oftest mange andre helbredsmæssige udfordringer og det er en gruppe der over de næste 20 år bliver næsten fordoblet. Derfor er en tidlig indsats vigtig.

- Ved at sætte fokus på sygeplejen til disse patienter både på sygehuset og i primærsektoren, forventer vi at kunne sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i disse patienters forløb, og dermed forebygge, at de bliver så dårlige, at de efterfølgende skal indlægges igen, siger chefsygeplejerske Merete Hellerup.

Projekt ”Kom Trygt hjem” skal munde ud i øget livskvalitet og forbedret funktions niveau. Samtidig forventes projektet at have de positive effekter, at flere af de hjemvendte patienter ikke bliver indlagt senere i forløbet og på lang sigt at overlevelsen stiger.

Kom Trygt Hjem efter behandling for hoftenært brud

Patienterne tages med på råd

En stor del af ”Kom Trygt Hjem” handler om information og vejledning af patienterne. Populært sagt, skal en patient med et hoftenært brud vide alle de vigtigste ting omkring sin genoptræning og medicin, inden de udskrives. Det sikres bl.a. gennem samtaler med patienten og om nødvendigt en pårørende samt instruktionsvideoer.

- Patienterne vil via den øgede information kunne tilgå alt den viden elektronisk, som vi har omkring deres genoptræning, hvilket dels gør at de kan tage et øget selvansvar for deres rehabilitering på et oplyst grundlag, og at de i ro og mag, og måske sammen med deres pårørende, kan få svar på de spørgsmål, der måtte dukke op i efterforløbet, siger chefsygeplejerske Merete Hellerup.

Det øgede fokus vil patienten opleve ved en høj grad af samarbejde mellem kommunens sygeplejerske og sygehuset, hurtig intervention hvis de får det dårligt i efterforløbet, øget sundhedsrelateret livskvalitet, forbedret funktionsniveau og en øget chance for overlevelse simpelthen ved, at der forebygges de risici, som vi ved, at disse patienter kan få i efterforløbet.

Fakta om projekt Kom Trygt Hjem

”Kom Trygt Hjem” er et fælles projekt for Ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner, som har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem til deres plejecenter eller til deres eget hjem efter at være behandlet for hoftenær brud på sygehuset.

Projektet skal munde ud i øget livskvalitet og forbedret funktionsniveau for borgeren. Samtidig forventes projektet at have de positive effekter, at kunne forebygge komplikationer i form af infektioner, fald, forstoppelse og dehydrering, samt at flere af de hjemvendte patienter ikke bliver indlagt senere i forløbet og på lang sigt at overlevelsen stiger.

Ligeledes skal projektet bidrage til en fælles systematik, metodik og tættere samarbejde mellem kommuner og sygehus i overgangssektoren.

Vejledninger online

Patienter og sundhedsprofessionelle i kommuner og på sygehuset kan altid finde vejledninger, instruktionsvideoer og undervisningsmateriale på den specielle ”Kom Trygt Hjem-hjemmeside”, der er blevet oprettet til projektet.

Gå til hjemmesiden for Kom Trygt Hjem

Kontakt

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU02V