Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland i nyt samarbejde med fire sønderjyske kommuner om patienter

Et tæt samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og fire sønderjyske kommuner skal nu give en bedre hjemkomst for ældre mennesker, som har været indlagt med lårbensbrud. Samarbejdet skal sikre bedre overlevelse og færre genindlæggelser.

”Kom Trygt Hjem” er navnet på projektet, som Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner, efter erfaringer fra Sygehus Lillebælt, nu indfører.

De fire kommuner i Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland og de praktiserende læger, der udgør Sundhedsklynge Sønderjylland, har netop afsat fællesmidler til en ”Kom Trygt Hjem”-indsats. Det betyder, at man nu også i Sønderjylland kan implementere de indsatser, der har givet gode resultater i ”Kom Trygt Hjem”-indsatsen. Samtidig udvider man indsatsen til at omfatte en større gruppe ældre.

Projekt ”Kom Trygt Hjem” har til formål at skabe tryghed og en bedre hjemkomst for ældre mennesker, der sendes hjem til deres plejecenter eller til deres eget hjem efter at være behandlet for lårbensbrud på sygehuset. Det skal munde ud i øget livskvalitet og forbedret funktions niveau. Samtidig forventes projektet at have de positive effekter, at flere af de hjemvendte patienter ikke bliver indlagt senere i forløbet og på lang sigt at overlevelsen stiger.

Kommunale akutsygeplejersker er bindeled

Grundessensen i projektet er et styrket samarbejdet mellem den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland og de fire kommuners akutsygeplejersker og plejecentre, der blandt andet skal forebygge, at de ældre patienter får infektioner eller bliver dehydrerede, når de kommer hjem. 

De kommunale akutsygeplejersker er et centralt bindeled mellem sygehuset og plejecentrene i samarbejdet. Akutsygeplejerskerne støtter plejepersonalet, der passer borgerne, når de er kommet hjem. Plejepersonalet tjekker blandt andet hjertet, lungefunktionen og temperaturen, som kan være et tegn på infektion.

Samtidig har akutsygeplejersken mulighed for at kontakte sygehusafdelingen, som kender patienten godt, for at få vejledning og sparring, hvis der er behov for det.

I 2021 var der 330 patienter indlagt og behandlet for hoftenær lårbensbrud på Sygehus Sønderjylland.

Rigtig god effekt

Metoden har allerede vist sig meget effektiv. På Sygehus Lillebælt kunne man konstatere, at overlevelsen blandt de ældre steg fra 87 procent til 94 procent i de første 30 dage efter operationen, og antallet af akutte genindlæggelser faldt fra 30 procent til 14 procent.

Gode erfaringer udbredes

Fungerende formand for Sundhedsklynge Sønderjylland Bo Libergren (V) siger: "Det giver utrolig god mening at udbrede de gode erfaringer fra Sygehus Lillebælt til resten af sygehusene. Først og fremmest af hensyn til de sårbare ældre mennesker, som har brug for den rette pleje til at komme sig oven på en anstrengende operation, men også for at minimere antallet af indlæggelser, som kunne være undgået. Antallet af ældre mennesker vokser støt i disse år, og det samme gør presset på sygehusene, så alle måder at undgå unødvendige indlæggelser på hilser vi mere end velkommen.

Glæde over samarbejde med Sygehus Sønderjylland

Det er ikke kun i regionen, at der er glæde at spore over samarbejdet og udsigten til, at de hoftenære patienter kommer bedre hjem fra sygehuset – også i de fire sønderjyske kommuner, der medvirker i samarbejdet, ser de frem til det nye samarbejde.

Borgmester i Tønder Kommune Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti): "Vi er inde i en positiv udvikling, hvor kommune og region i højere grad tænker i helheder. For den enkelte er det vigtigt, at man ikke blot “skubbes” fra den ene til den anden kasse. ”Kom Trygt Hjem”-projektet er et glimrende eksempel på at sætte patienten i centrum, hvilket er rigtig godt".

Borgmester i Haderslev kommune Mads Skau (V): "Det glæder mig, at vi med projektet ”Kom Trygt Hjem” kan øge livskvalitet og tryghed blandt hoftepatienter i Sønderjylland. Vi har i forvejen et godt samarbejde med Sygehus Sønderjylland, som nu bliver endnu stærkere. Gennem dette gode samarbejde forventer jeg, at vi også kan reducere antallet af genindlæggelser".

Borgmester i Aabenraa kommune Jan Riber Jakobsen (K) : "Det er vigtigt for os i Aabenraa Kommune, at borgere efter denne type behandling – typisk ældre borgere – kommer sig bedst muligt efter skaden, og det er positivt, at midlerne her kan bidrage til et optimalt samarbejde mellem sygehus og kommune for borgerens bedste".

Borgmester i Sønderborg kommune Erik Lauritzen (S): "Det allervigtigste er, at borgerne bliver taget endnu bedre i hånden, hvis de skulle være uheldige at få et lårbensbrud. Det kommer til at ske nu med ”Kom Trygt Hjem”-projektet. Det glæder mig meget, at vi nu får handlet i samarbejdet i Sundhedsklyngen mellem de fire sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland. Et samarbejde, som jeg ser frem til et udvide til andre områder, der kommer borgerne til gode.

Sygehus Sønderjylland vil sammen med kommunerne køre ”Kom Trygt Hjem”-projektet som et etårigt projekt. Derefter forventes det, at projektet kan implementeres i den almindelige drift. 

Fakta om Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sønderjylland er en af fire sundhedsklynger i Region Syddanmark. Den består af et samarbejde mellem kommuner, sygehus og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er blevet etableret omkring hvert akutsygehus. 

Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og sygehuse er fælles om. Det vil især sige:

• ældre medicinske borgere

• borgere med kronisk sygdom 

• borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklynge Sønderjylland er et samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner; Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Sundhedsklyngerne skal sætte ekstra skub i det i forvejen tætte samarbejde, der eksisterer mellem kommuner, sygehus og almen praksis.

 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V