Skip til primært indhold

Søskende i skyggen: Nyt initiativ giver støtte til raske børn med kronisk syge søskende

Det socialpædiatriske team på afdelingen for Børn og Unge på Sygehus Sønderjylland lancerer et nyt projekt, der fokuserer på raske børn og unge, der lever i skyggen af en kronisk syg søskende. Det er blevet muligt takket være projektmidler fra Center for Pårørendeinddragelse (CEPI).

Projektet, er blevet sat i gang efter at CEPI i efteråret 2023 åbnede op for ansøgninger, og går ud på at skabe samtalegrupper, hvor raske søskende kan komme og dele deres oplevelser og udfordringer.

Familier, hvor et barn er ramt af en kronisk sygdom som fx diabetes, svær handicap, en neurologisk tilstand eller en indgribende genetisk sygdom, oplever nemlig ofte, at raske søskende kommer i klemme, især i perioder hvor det syge barn har hyppige indlæggelser eller dårlige perioder.

- Vi ser indimellem, at de raske søskende kan udvikle funktionelle symptomer som mavesmerter, hovedpine eller en pludselig manglende evne til at gå – altså fysiske manifestationer af den psykiske belastning det er, at leve i en familie med alvorlig sygdom, fortæller Socialpædiater Didde Lauritzen fra afdelingen for Børn og Unge på Sygehus Sønderjylland.

Disse søskende-grupper er planlagt til at skulle mødes seks gange over et år og vil bestå af 8-10 børn i to aldersgrupper: 6-12 år og 13-18 år. Det primære mål er at skabe et rum, hvor børnene kan hygge sig, men også åbent diskutere de svære ting, og opleve, at de ikke er alene med deres situation.

Socialpædiater Didde Lauritzen fra afdelingen for Børn og Unge på Sygehus Sønderjylland.

Socialpædiater Didde Lauritzen fra afdelingen for Børn og Unge på Sygehus Sønderjylland.

Medarbejdere skal spørge ind

Ud over samtalegrupperne inkluderer projektet også kompetenceudvikling for medarbejderne. De skal uddannes til bedre at kunne identificere og støtte de raske søskende, der ofte overses i sundhedssystemet. Dette inkluderer specifik træning i at spørge ind til søskendes trivsel under hospitalsbesøg, og hvordan de påvirkes af at have et kronisk sygt familiemedlem.

Det nye tiltag bygger på en holistisk tilgang, hvor man altså ikke kun ser på den syge, men på hele familien. Det skal bidrage til at forebygge yderligere belastning på familier, der allerede er i en sårbar situation, og styrke de raske børns trivsel og velbefindende, så de ikke også ender med at blive syge.

Socialpædiater Didde Lauritzen understreger vigtigheden af det:  

- Vi har altid været opmærksomme på de hårdest ramte familier, men det er afgørende, at vi begynder at spørge ind til de raske søskende meget tidligere, så vi kan tage eventuelle problemer i opløbet.

Allerede her i foråret vil familier med kronisk syge børn opleve, at når de kommer på sygehuset, vil de blive spurgt ind til familien og til de raske søskende.

Med disse nye ressourcer håber Sygehus Sønderjylland at bringe de ofte oversete skyggebørn ind i lyset, hvor de kan få den støtte og opmærksomhed, de fortjener.

Fakta

CEPI står for Center for Pårørendeinddragelse.

CEPI er et kompetence- og videnscenter, der indsamler og genererer viden samt understøtter pårørendeinddragelse i den kliniske hverdag i psykiatrien og somatikken bl.a. via forskning og kompetenceudvikling af personalet.

CEPI har mest arbejdet med pårørende i psykiatrien, men bevæger sig nu over i somatikken også.

CEPI har lige nu et særligt fokus på regionens børn og unge, som er pårørende til en syg forælder eller søskende - og som i større eller mindre grad kan have behov for en ekstra indsats til at mestre deres situation.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V