Skip til primært indhold

Stort fald i urinvejsinfektioner på Sygehus Sønderjylland

Gennem en målrettet indsats har Sygehus Sønderjylland nedbragt Urinvejsinfektioner med 35 procent. Det store fald kommer oven på en overordnet indsats i hele Region Syddanmark. Men det særlige fokus på urinvejsinfektioner var et specifikt valg lokalt på Sygehus Sønderjylland.

Da indsatsen startede i 2018 besluttede man på Sygehus Sønderjylland, at arbejde med de afdelinger, der havde den hyppigste forekomst af infektioner for derigennem at sikre størst mulige effekt af indsatsen.

Selvom urinvejsinfektioner ikke var en del af det samlede fokus fra Regionen, valgte man på Sygehuse Sønderjylland at fokusere på netop urinvejsinfektioner.

- Det er blandt andet sket fordi vi har engagerede medarbejdere som kan se idéen og som konstruktivt byder ind med måder at nedbringe urinvejsinfektioner, siger Steen Lomborg cheflæge ved Mikrobiologi.

På Ældresygdomme i Aabenraa er en af de helt konkrete tiltag, at man har lagt stillingtagen til blærekateter ind som et fast punkt på tjekliste ved stuegang. Den idé kom fra specialeansvarlig overlæge Barbara Ratajczyk.

- Tjeklisten med det obligatoriske punkt om kateter har været nøglen til succes på vores afdeling. Med det punkt på tjeklisten har vi sikret, at man dagligt tager stilling til om et kateter skal fjernes og om der kan benyttes eengangskateter i de tilfælde hvor et kateter er nødvendigt. Og så har vi gjort det til fælles beslutningstagning så både patienter men også alle faggrupper er involveret i beslutningen. Dertil kommer, at vi har indført ugentlige opfølgninger på indsatsen. Det har haft stor betydning på vores afdeling, fortæller specialeansvarlig overlæge på afdeling for ældresygdomme, Barbara Ratajczyk.

Ud over den klare gevinst for patienterne, så har indsatsen været medvirkende til at nedbringe den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 8,1 dage i 2021 til 5,5 dage i 2023.

Urinvejskatetre.

Urinvejskatetre.

Ny type sondemad

På afsnit for hjerne- og nervesygdomme har man med konkrete tiltag også haft stor succes med at nedbringe urinvejsinfektioner.

- I begyndelsen af projektet, helt tilbage i 2017, begyndte vi at kigge på data omkring vores patienter specifikt for at se, hvilken type patienter hos os fik urinvejsinfektioner. Derefter stillede vi os selv spørgsmålet, hvad er det der går galt siden disse patienter bliver syge og da vi kiggede på det, kunne vi se at mange af patienterne som fik sondemad, også endte med at få urinvejsinfektioner. Så vi besluttede at forsøge med en anden type sondemad, med en anden ernæringssammensætning og det gav pote, fortæller Chefsygeplejerske på afsnit for hjerne- og nervesygdomme Tina Krog.

Den gamle type sondemad betød i mange tilfælde at patienterne fik diarré og hvis man samtidigt har et urinvejskateter er risikoen for infektion større. Med den nye type sondemad faldt antallet af tilfælde med diarré og dermed også antallet af urinsvejsinfektioner. Men det var blot en del af årsagen til det store fald i patienter med urinvejsinfektioner.

- Den helt afgørende forskel på vores afdeling har helt sikkert været det store fokus på at nedbringe brugen af urinvejskateter. Det kom i stand efter et rigtig godt samarbejde med hygiejne sygeplejerskerne og med kvalitetsafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Det var i virkeligheden det samarbejde, der satte skub i udviklingen. I dag bruger vi langt færre urinvejskatetre og vi har skruet op for engangsbrugen. Det betyder, at hvis en patient har svært ved at komme af med vandet, anlægge vi kateter for at tømme blæren men fjerne det med det samme igen, fortæller Tina Krog.

Den nye type sondemad og anlæggelsen af éngangskateter har bredt sig til flere andre afdelinger på sygehuset.

Tværfaglig indsats

I forhold til urinvejsinfektioner, hvor sygehuset altså har reduceret antallet med 35 procent, har cheflæge Steen Lomborg, sammen med hygiejnesygeplejersker, selv været rundt på de mest udsatte afdelinger for at klæde personalet bedst muligt på til at undgå urinvejsinfektioner. Særligt har der været fokus på at undgå unødig, langvarig brug af blærekateter, da det kan gøre patienter mere udsatte.

Det målrettede arbejde startede dels ved hjælp af Den Syddanske Forbedringsmodel og dels gennem undervisning ved sygeplejersker fra Urinvejskirurgi og hygiejnesygeplejersker.

- Undervisningen i afdelingerne har været tilrettelagt som 15 faglige minutter. Det er tidspunkter som i forvejen er planlagt til at sætte fokus på forskellige faglige spørgsmål. Det har varieret fra afdeling til afdeling hvor mange gange vi var på besøg. Fælles for dem alle var, at vi benyttede de 15 faglige minutter til at sætte fokus på forebyggelse af urinvejsinfektioner og rigtig brug af urinvejskatetre, fortæller hygiejnesygeplejerske Tine Gerts.

Hygiejnesygeplejerskerne Gitte Lund Hansen (tv.) og Tine Gerts (th.) har været med til at undervise afdelingerne.

Hygiejnesygeplejerskerne Gitte Lund Hansen (tv.) og Tine Gerts (th.) har været med til at undervise afdelingerne.

Successen bredes ud til hele landet

Successen er så stor, at det nu får national opmærksomhed. Den gode effekt af de forskellige tiltag betyder, at der oprettes et to-årigt, nationalt Lærings- og kvalitetsteam som skal have fokus på kvaliteten på området sygehuserhvervede urinvejsinfektioner. Der skulle dog et lille tilløb til inden den gode idé fik medvind.

- Allerede i 2020 bragt vi denne ide til Regions Syddanmarks Infektionshygiejniske forum, men uden at lykkes få det videre. Forslaget blev i 2023 atter fremlagt, denne gang med vores gode resultater her fra Sygehus Sønderjylland som rygstød og denne gang var der bid. At det er resultatet af en vellykket indsats som skaber videre fremdrift er da en stor ære for Sygehus Sønderjylland, siger Steen Lomborg cheflæge ved Mikrobiologi.

Urinvejsinfektion er en af de mest almindelig former for infektion der kan opstå hos indlagt patienter. Nedbringelsen af tilfældene har krævet en særlig indsats på tværs af sygehusets fagligheder.

- Jeg er er stolt over at Sygehus Sønderjylland som organisation vovede tage denne udfordring og har afstedkommet en 35% reduktion i forekomsten af sygehuserhvervet urinvejsinfektion. Jeg beundrer engagementet og kreativiteten som kom til udtryk i mange faggrupper i sengeafsnittene. SHS gik efter 10% pr år i tre år. Så er 35% da ovenud tilfredsstillende, slutter Steen Lomborg af.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU02V