Skip til primært indhold

Teknologien skal forbedre patientsikkerhed og effektivitet inden for blodtransfusioner

Nu går Sygehus Sønderjylland i gang med at anvende teknologi til at gøre blodtransfusioner mere sikre og mere effektive. Teknologien bruges i forvejen på flere af regionens sygehuse.

På Sygehus Sønderjylland vil man fremover kunne se patienter iført nogle lidt specielle armbånd med en QR-kode og sygeplejersker bevæbnet med en scanner.

Det handler om, at vi nu indfører en ny procedure omkring blodtransfusioner. Håndscannerne gør det nemlig muligt for personalet at matche patienten med det rigtige blodprodukt på en hurtig og præcis måde.

Tidligere blev den teknologi kun brugt i en minimal del af alle blodtransfusionerne, men nu står den for at blive implementeret på hele sygehuset.

Patientarmbånd med en QR-kode, som kan skannes med håndscanner så personalet hurtigt og nemt kan matche patienten med det rigtige blodprodukt.

Patientarmbånd med en QR kode, som kan skannes med håndscanner så personalet hurtigt og nemt kan matche patienten med det rigtige blodprodukt.

Håndscanner, som bruges til at scanne QR-koden på patientarmbåndet.

Håndscanner, som bruges til at scanne QR-koden på patientarmbåndet.

Mindre papir, mere effektivitet

Når den her metode nu bliver indført, betyder det ikke bare mindre papirarbejde, men også en mere effektiv arbejdsgang. Fremover vil det fx kun kræve én sygeplejerske at udføre en blodtransfusion, hvor man førhen havde behov for to.

Det betyder, at personalet kan frigøres til andre vigtige opgaver og samtidig sikrer det en mere effektiv og smidig behandlingsproces, fortæller speciallæge Kristina Fruerlund Rasmussen

- Den største fordel ved den nye teknologi er klart den forbedrede patientsikkerhed. Ved at have et elektronisk system, der nøjagtigt registrerer både patient og blodprodukt, minimeres risikoen for fejltransfusioner betydeligt.

Speciallæge Kristina Fruerlund Rasmussen

Speciallæge Kristina Fruerlund Rasmussen

Flere fordele

Samtidig bliver alt også registreret i realtid i EPJ (det elektroniske patientjournalssystem). Det betyder, at alle oplysninger altid er opdaterede og tilgængelige, hvilket gør det lettere at følge patienternes behandlingsforløb og sikre en mere kontinuerlig og nøjagtig dokumentation.

- Det betyder mere tryghed for både patienter og personale, for systemet sikrer, at både patient og blodprodukt identificeres korrekt hver gang. Det er afgørende ved fx overflytninger eller akutte situationer, fortæller speciallæge Kristina Fruerlund Rasmussen.

Sidste år blev den elektroniske opsætningskontrol kun brugt ved 0-2% af blodtransfusionerne på Sygehus Sønderjylland. Målet er, inden årets udgang, at nå 96% som andre sygehuse i regionen.

 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V