Skip til primært indhold

Med inspiration fra en ældre professor

Efter flere år uden fast ledende overlæge har Blodprøver, Biokemi og Immunologi endeligt fået en ny leder. Hun hedder Eva Rabing Brix Petersen, og hendes fokus er kvalitet, forskning og mere synlighed til gavn for patienterne.

Eva Rabing Brix Petersen - Ny ledende overlæge på Blodprøver, Biokemi og Immunologi

Eva Rabing Brix Petersen kom til Sygehus Sønderjylland som afdelingslæge på Blodprøver, Biokemi og Immunologi for godt et år siden, men den 1. maj vekslede hun titlen til ledende overlæge.

- Jeg kommer til en afdeling, som allerede har gang i en rivende udvikling, og den vil jeg som ledende overlæge gerne støtte op omkring på tværs af vores tre matrikler, siger Eva Rabing Brix Petersen.

Hun har en erklæret målsætning om, at der skal være styr på driften og kvaliteten i afdelingen.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi får opbygget en så god kvalitetsstyring i alle vores processer, at vi kan opnå en DANAK-akkreditering af vores laboratorium, forklarer Eva Rabing Brix Petersen og fortsætter.

- Men det forudsætter, at vi får kigget på hele struktureringen af arbejdet, så det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, vurderer den nye ledende overlæge.

Som leder beskriver Eva Rabing Brix Petersen sig som lyttende men også ydmyg.

- Jeg har meget at lære, men jeg har en god sparringspartner i den ledende bioanalytiker Susan Cording og alle de øvrige ledelser på sygehuset, siger hun.

Hun ønsker at være inddragende og empatisk men også handlingsorienteret.

- Jeg arbejder med frihed under ansvar, og så skal det være sjovt at gå på arbejde, smiler hun.

Udvikling og forskning

Som ung læge trådte Eva Rabing Brix Petersen sine træsko i laboratoriet på Sygehus Lillebælt, hvor hun tog dele af sin hoveduddannelse i Klinisk Biokemi samt sin ph.d.

- Jeg troede egentligt, at det bare skulle være en kort mellemstation, men det blev da til næsten syv år, smiler hun og fortæller om kimen til sin interesse for forskning og kvalitet.

- Det er en gave at få lov til at blive ført ind i lægefaget af en meget erfaren kollega, og her må jeg sige, at professor Ivan Brandslund fra Sygehus Lillebælt i den grad har gjort en forskel for mig. Det var næsten som at stå i mesterlære, og der er ikke mange, der ved så meget om kvalitetssikring som ham. Det vil jeg altid bære med mig, siger Eva Rabing Brix Petersen.

Fordi specialet Klinisk Biokemi er et meget lille speciale med meget få læger, er der generelt et stort fokus på kvalitet og gensidig læring, og det ses også meget tydeligt i den nye leders interesser.

- Jeg vil rigtig gerne arbejde på tværs og drage læring fra andre sygehuse, omvendt har vi også områder, hvor Sygehus Sønderjylland går forrest, og det skal vi blive ved med, forklarer Eva Rabing Brix Petersen.

At vidensdelingen er virkeligt vigtigt for Eva Rabing Brix Petersen viser sig blandt andet også ved, at hun er redaktør på DSKB-Nyt, der er nyhedsorgan for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.

- Det giver et enormt stort netværk i hele Danmark, som jeg ikke er bange for at bruge, siger Eva Rabing Brix Petersen.

Mere synlighed i klinikken og for patienterne

Afdelingen Blodprøver, Biokemi og Immunologi er med sine udkørende bioanalytikere og personalet i blodprøvetagningerne en meget synlig afdeling rundt på hele sygehuset og for sygehusets patienter. Men Eva Rabing Brix Petersen vil gerne gøre endnu mere opmærksom på afdelingens øvrige ydelser.
- Vi skal i samråd med afdelingerne sikre, at patienterne får taget de rigtige blodprøver og analyser, og dialogen med vores kliniske kolleger er vigtig for at udbrede forståelsen af, at et tal ikke nødvendigvis bare er et tal, fortæller Eva Rabing Brix Petersen.

Samtidig vil Blodprøver, Biokemi og Immunologi også gerne bidrage til at styrke forskning i Sygehus Sønderjylland, dels i egen afdeling, dels i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i huset.

Et andet indsatsområde er, at der skal fokus på den rationelle diagnostik.

- Der bliver fortsat taget en del unødige blodprøver, og det vil jeg gerne se på, hvordan vi kan minimere, for det er ressourcer, vi kan spare og dermed anvende til andre analyser, vurderer den ledende overlæge.

Endeligt vil Eva Rabing Brix Petersen også gerne sikre en god kvalitet af det patientnære udstyr. Det er analysemaskiner, der står ude på afdelingerne, og som ofte er dyrere i brug, men de kan være nødvendige for at sikre hurtige analysesvar til patienterne. Det gør dog ikke kvaliteten af udstyret mindre vigtig.

Maks gang i den - også på hjemmefronten

Eva er 45 år og bor i Middelfart sammen med sin mand. Sammen har de fem børn mellem 7 og 18 år.

- Det er helt fantastisk, at jeg har kunnet få mit arbejdsliv til at hænge nogenlunde fornuftigt sammen med mit privatliv, for familien betyder meget for mig, siger hun og fortæller, at der altid kommer mange gæster i deres hus, når der altså ikke lige står corona på dagsordenen.

Tid til sport er der dog ikke så meget af, men det er ikke viljen, der mangler.

- Jeg bliver altså stolt, når jeg endeligt får løbet en tur, og jeg skal nok komme i gang igen, smiler Eva Rabing Brix Petersen, som indrømmer, at hun nogle gange godt kan være lidt for tidsoptimistisk.

APPFWU01V