Skip til primært indhold

Forskning i fokus med Et Sundere Syddanmark

Der er en million kroner på højkant, når fem forskere fra Region Syddanmark dyster i Konkurrencen ”Et Sundere Syddanmark”. Fra Sygehus Sønderjylland deltager Gunhild Kjærgaard-Andersen med sin forskning, der skal afdække livskvalitet for skrøbelig patienter efter indlæggelse på intensiv afdeling.

Det kan være en hård omgang, at være indlagt på intensiv afdeling. Særligt for skrøbelige, ældre patienter. Det har Gunhild Kjærgaard-Andersen oplevet helt tæt gennem sit daglige arbejde som leder af akutlægebilerne i Sønderborg og Aabenraa.

Arbejdet i ambulancerne forener hun med arbejdet på intensiv afdeling. Her står hun ofte med skrøbelige kritisk syge patienter, hvilket har ført hende til interessen for, at fordybe sig i forskningen omkring skrøbelige patienters livskvalitet efter indlæggelse på intensiv.

- Vi står til daglig i mange dilemmaer: Skal en patient i respirator, ja/nej? Behandlingen skal give mening for patienten. Vi, som læger, står på den ene side med en overbevisning om, hvad der er fagligt rigtigt, men det fagligt rigtige er måske ikke altid det bedste for patienten eller de pårørende, siger Gunhild Kjærgaard-Andersen.

Det dilemma er vigtigt at blive klogere på, og området er ikke synderligt velbelyst i Danmark.

- Derfor skal vi have belyst, hvad patienter og pårørende oplever som det rigtige for dem. Hvordan er livskvaliteten efter en indlæggelse på intensiv? Det vil vi gerne vide mere om. Det er den brik af det store puslespil, jeg med mit forskningsprojekt gerne vil være med til at lægge, fortæller Gundhild Kjærgaard-Andersen.

Livets fylde

Gundhild Kjærgaard-Andersens egen farmor var en viljestærk kvinde og vant til at klare sig selv. Hun ønskede ikke selv at komme på plejehjem. Men som 92-årig endte hun alligevel med at sygne hen på et plejehjem. 

- Det var ikke en rar oplevelse, at se den stærke kvinde visne hen. Det er ikke for at tegne et dårligt billede af plejehjemmet, men havde nogen spurgt min farmor, havde hun bestemt ikke ønsket, at livet skulle slutte sådan, siger Gunhild Kjærgaard-Andersen. 

Derfor mener hun, at det er vigtigt, at få taget samtalen om hvad, der er vigtigt i de sidste år.

- Min morfar sagde altid "husk, at det ikke drejer sig om livets længde, men livets fylde". Det synes jeg er klog og vigtig betragtning, siger Gunhild Kjærgaard-Andersen.

Et Sundere Syddanmark kører frem til d. 18. maj, og det er muligt at stemme via SMS på det forskningsprojekt, man synes skal vinde. Læs mere – og se hvordan du stemmer på https://www.tvsyd.dk/ess22 og ved du allerede nu, at du vil stemme på Gunhild Kjærgaard-Andersens projekt skal du sende en SMS med koden Sund3 til 1414.

Få mere information om Et Sunder Syddanmark

Overlæge og forsker Gunhild Kjærgaard-Andersen taler med patient
Overlæge og forsker Gunhild Kjærgaard-Andersen taler med patient

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU02V