Skip til primært indhold

Endnu en professor ansat på Sygehus Sønderjylland. Denne gang på Kirurgisk Afdeling.

Sygehus Sønderjylland udvider endnu engang deres stab af professorer. Snart bliver også overlæge, dr.med., ph.d. Michael Festersen Nielsen udnævnt til klinisk professor ved Kirurgisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland. Det sker 1. nov. Professoratet hører under Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet SDU.

Siden 2020 har Michael Festersen Nielsen været leder af forskningsafdelingen ved Kirurgisk Afdeling. Ud over studier i almen kirurgiske lidelser, vil hans forskningsområde primært være fokuseret omkring implementeringen og videreudviklingen af robotkirurgien indenfor tyktarms- og brok-kirurgien.

Michael Festersen har stor erfaring i operation af komplicerede bugvægsbrok, og noget af det hans forskningsområde fremadrettet skal handle om, er at definere behandlingsindikationerne for den åbne og robot-assisterede brok-kirurgi.

Oveni det vil hans forskning også være centreret om tiltag, der kan optimere den kirurgiske behandling og rette fokus mod initiativer, som kan bidrage til at patienten hurtigere kommer sig efter operationen og at man hurtigere kan komme hjem efter operationer.

Forskningsmæssigt har Michael været ansat i tre år på Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA som senior research fellow, og har efterfølgende været tilknyttet forskningsenheden under Hepatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor han har skrevet ph.d. og disputats om forstyrrelser i leverens sukkerstofskifte hos patienter med diabetes og kronisk leversygdom.

Michael Festersen Nielsen har en medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet, og han har siden 2008 været speciallæge i kirurgi. Han er født og opvokset i Bolderslev og er student fra Tønder Statsskole. Sin kirurgiske speciallægeuddannelse har han erhvervet via ansættelser på Aarhus og Aalborg Universitetshospital og efterfølgende som afdelingslæge på Rigshospitalet.

Michael Festersen Nielsen har en stærk klinisk profil med flere udenlandske ansættelser. Som speciallæge har han været ansat som senior clinical fellow ved Kings College Hospital i London samt ved Royal Infirmary of Edinburgh, hvor han siden 2017 har fungeret som overlæge i kirurgi med speciale i kompliceret brok-kirurgi.

Forud for ansættelsen ved Sygehus Sønderjylland var Michael Festersen Nielsen forskningsansvarlig overlæge ved Regionshospital Viborg. Privat bor Michael Festersen Nielsen i Mårslet syd for Aarhus sammen med sin kone og 4 børn.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Tue Wettergreen Paltorp

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


24 78 72 38
APPFWU01V