Skip til primært indhold

Farmakonomers nye opgaver giver sygeplejersker mere tid til pleje

I mangel på sygeplejersker, skal man tænke anderledes og bruge ressourcerne på en anden måde. Det har man gjort på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, hvor farmakonomerne er rykket ud på afdelingerne. Her har de overtaget opgaven med at dispensere medicin til patienterne – en tidskrævende opgave, som tidligere lå hos sygeplejerskerne, og et tiltag, som i sidste ende kommer patienterne til gode.

I medicinrummet på Kirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er farmakonom Line Meienburg i gang med at fylde de mange ruminddelte doseringsbokse. De hvide og blå piller dumper ned i de mange små rum. Line er i gang med at forberede det næste døgns udleveringer af medicin på afdelingen.

Line blev ansat 1. december 2022 og er én af dem, som straks efter ansættelse og oplæring, kom på Kirurgisk afdeling for at dispensere* medicin. En opgave som tidligere lå hos sygeplejerskerne.

- Jeg kan godt lide, at arbejde her på afdelingen. Det fungerer så fint og det er dejligt, at jeg kan hjælpe sygeplejerskerne så meget, at de har mere tid til patienterne. Samtidig kan jeg også mærke, at man virkelig kan bruge min faglighed og viden om medicin, fortæller 23 årige Line.

Farmakonom Line Meienburg i medicinrummet på kirurgisk afdeling.

Farmakonom Line Meienburg i medicinrummet på Kirurgisk afdeling.

Kan farmakonomernes arbejde frigive mere tid til patienter? 

At farmakonomerne nu er rykket ud på afdelingerne skyldes et forsøg, som gik i gang for halvandet år siden. Her begyndte man at spekulere i, om man kunne frigive mere af sygeplejerskernes tid, hvis en farmakonom trådte fuldtids ind på afdelingen som kollega og overtog opgaven med at dispensere medicin?

Svaret gav ret hurtigt sig selv. Lige nu har seks af sygehusets 10 sengeafsnit i Aabenraa sagt ja til 37 timers ugentlig hjælp fra en farmakonom.    

Det er sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen godt tilfreds med. Det er hende, som har stået for projektet.

- Det giver god mening, at farmaceuter og farmakonomer er at finde ude på afdelingerne, hvor de tager sig af at dispensere medicin. Den faggruppe er supergode til det med kontrol og det ligger i deres kompetencer, at de gør alting rigtigt første gang. Vi kan faktisk se, at efter de har overtaget opgaven, at der er færre medicin fejl. Farmakonomerne er også hurtigere til at udføre opgaverne med medicinen, fordi de ikke konstant bliver forstyrret, som sygeplejerskerne ofte gør. Deraf minimerer vi også evt. fejl.

Sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen

Sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen.

Taget godt imod af sygeplejerskerne

I medicinrummet er farmakonom Line Meienburg næsten færdig med at dosere næste morgens udleveringer af medicin til de indlagte patienter. Næste opgave er, at blande antibiotika og IV.

I selvsamme medicinrum står også sygeplejersken Christina, som er glad for, at Line er ny kollega på afdelingen.

- At farmakonomerne nu dispenserer, det letter os sygeplejersker rigtig meget, forklarer hun. Vi kan virkelig mærke, hvor stor en forskel det gør, at de har gjort alt medicin klar til dagen efter. Især om morgenen kan vi mærke, at det har givet os mere tid, for der har vi virkelig travlt. Vi bruger også deres viden til at gøre os klogere på medicinen.

Det har nemlig også vist sig, at Line Meienburg og hendes kolleger fra Apoteket kan bidrage med en masse viden og svar på spørgsmål, som tidligere var svære at få. Når farmakonomerne nu har deres daglige gang på afdelingerne, kan de hjælpe med mere specialiseret viden om medicin - viden som sygeplejerskerne ikke har.

- Vi ved jo i kraft af vores uddannelse mere om medicin, siger Line. Så vi bliver heldigvis brugt til at svare på spørgsmål som fx: ”Findes der et kopiprodukt af det her? Kan den her tablet knuses? Kan man bruge plaster eller IV i stedet for den her pille? Det er dejligt, for jeg elsker at dele ud af min viden, fortæller Line, som tidligere var ansat på et by-apotek, men skiftede i december til Sygehus Sønderjylland, fordi hun savnede at bruge sin faglighed i stedet for primært at sælge produkter. 

Farmakonom Line Meienburg i medicinrummet på kirurgisk afdeling sammen med sygeplejersken Christina.

Farmakonom Line Meienburg i medicinrummet på Kirurgisk afdeling sammen med sygeplejersken Christina.

Fordelene er til at få øje på

Noget af det, som Line også hjælper med, er at fremskaffe medicin, som ikke i forvejen findes på afdelingen.

Tidligere lå den opgave hos sygeplejersken, og det var ikke nemt. Først skulle sygeplejersken finde en anden sygeplejerske på en helt anden afdeling, undersøge om de måske kunne ligge inde med den pågældende medicin og derefter skulle de have fat i en portør, som derefter skulle sørge for at fragte medicinen fra den ene afdeling til den anden.

Nu ligger opgaven hos farmakonomerne og det går lynhurtigt med at fremskaffe medicin fra en anden afdeling, simpelthen fordi de ved, hvor de skal finde det pågældende præparat. Det er noget, som virkelig kommer patienterne til gode.      

Sygeplejerskerne har med indførslen af farmakonomer på afdelingerne måtte afgivet nogle af deres ressourcer, og det har da også været en tilvænning, fortæller sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen. 

- I den her proces har det været vigtigt, at ledelserne på de pågældende afdelinger har bakket op og forinden informeret alle medarbejdere om tilførslen af den nye arbejdskraft fra Apoteket, siger Lene Juel Kjeldsen, som påpeger, at hendes personale er rigtig glade for de ekstra udfordringer, som de har fået ved at træde ind på afdelingerne.

Lines kollega, sygeplejerske Christina fra kirurgisk afdeling, kan også sagtens se fordelene ved at dispenseringen har skiftet hænder.

- Det er jo træls at stå ude i medicinrummet, når vi hellere vil være hos patienterne og lave pleje. Desuden kan Line eller en anden farmakonom stå herude og koncentrere sig meget mere om at dosere rigtigt, fordi der er ingen der forstyrrer hende. Vi sygeplejersker bliver ofte afbrudt, når vi dispenserer medicin, fordi man har brug for os inde på afdelingen.  

Farmakonom Line Meienburg dispenserer medicin i medicinrummet på kirurgisk afdeling.

Farmakonom Line Meienburg dispenserer medicin i medicinrummet på Kirurgisk afdeling.

I weekenderne er det stadig sygeplejerskerne, som står for medicindispenseringen, men lige nu har seks afdelinger, fast tilknyttede farmakonomer i hverdagene. Den nye måde at arbejde på betyder, at sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen har måtte ansætte yderligere 7-8 farmakonomer og en farmaceut.

- Det er gået stærkt. I løbet af halvandet år, har vi opnormeret vores ansatte med ¼, fortæller Lene Juel Kjeldsen.  Man gør også det her andre steder i Danmark, men vi er nok dem, der er mest fleksible og samtidig har fast personale tilknyttet de forskellige afdelinger.

Alt i alt har det betydet hurtigere medicinudlevering, bedre vej til korrekt medicin, større kvalitetssikring af dispensering og mere tid til pleje af patienterne. Ud over det, så er der også den bonus, at det også betyder noget for samarbejdet.

- Man lærer hinanden bedre at kende på tværs af faggrupperne. Der er simpelthen kommet en større forståelse for hinandens arbejde, konstaterer sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen.

Farmakonom Line Meienburg pakker de sidste doseringsæsker væk. Al medicin, som de næste 24 timer skal gives til patienterne på kirurgisk afdeling, står nu klar til at blive udleveret og Line kan slippe koncentrationen et øjeblik, inden hun skal i gang igen. 

Fakta *
Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det indebærer også kontrol af navne, lægemidler, medicinlister og dokumentation. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V