Skip til primært indhold

Ny terapeutisk tilgang kan hjælpe demente

På Medicinsk Modtagelse på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har man introduceret en ny, ikke-medicinsk tilgang, der integrerer beroligende musik – i en pude - for at forebygge og behandle delir hos demente ved indlæggelse.

Sygehus Sønderjylland arbejder med at blive et demensvenligt sygehus og i den forbindelse, tages der ofte nye metoder i brug.

Derfor har man på Medicinsk Modtagelse i Sønderborg netop afprøvet en ny, ikke-medicinsk tilgang til patienter, hvor beroligende musik i en pude skal forebygge og behandle uro og angst hos kognitivt svækkede patienter – som er i stor risiko for at udvikle delir.

Man ser ofte når demente bliver indlagt at de bliver urolige og forvirrede og nogle gange agiterede – det kan være en stor udfordring for personalet at få lov til at håndtere behandling og pleje.

Traditionelt anvender man psykofarmaka til at håndtere disse symptomer, men det er ikke uden bivirkninger. Derfor søges der hele tiden efter nye muligheder.

Ergoterapeut Eva Raguse med puden med beroligende musik.

Ergoterapeut Eva Raguse med puden med beroligende musik.

Musikken strømmer ud af puden

Puden, som spiller beroligende musik, er produceret til at berolige patienter med bl.a. angst og stress, men ergoterapeut Eva Raguse har gode erfaringer med at bruge puden fra afsnittet Ældresygdomme i Aabenraa. Derfor præsenterede hun i samarbejde med deres demensnøgleperson Randi Christensen puden for personalet på Medicinsk Modtagelse i Sønderborg i forhold til at afprøve den hos demente patienter.

Behandling af demente patienter kræver ofte en del af personalet, da demente ofte er meget urolige, flygter ud af sengen og fjerner slanger og venflon osv. på sig selv.

Nu har de på Medicinsk Modtagelse i Sønderborg brugt puden i en måneds tid, og erfaringerne er allerede positive.

Musikkens beroligende effekt har vist sig at være værdifuld både for patienter og personale. Når puden har været brugt hos en dement patient, oplever personalet, at de bliver rolige, og det har reduceret hyppigheden og intensiteten af deres urolige adfærd. Det har bl.a. ført til mere rolige nætter og mindre behov for fysisk indgriben fra personalets side.

Ergoterapeut Eva Raguse fortæller, at man bl.a. havde en patient, som skulle have skiftet tøj og ble, men personalet kunne slet ikke få lov at røre ham. De lagde ham med puden i 30 minutter, og derefter fik personalet lov til at komme til.

Puden, som spiller beroligende musik.

Puden, som spiller beroligende musik.

Fast del af værktøjskassen

Eva er godt tilfreds med, at puden nu er blevet en fast del af personalets ”værktøjskasse” på Medicinsk Modtagelse i Sønderborg på linje med kædedyner og andre non-farmakologiske redskaber.

- Jeg elsker, når vi kan bruge non-farmakologiske redskaber, siger Eva Raguse. Det så jeg gerne mere udbredt.

Sygehus Sønderjylland arbejder med at blive et demensvenligt sygehus og det er i den forbindelse, der tages nye metoder i brug.

Uge 19 er i øvrigt national Demensuge.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V