Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Afsnit for Fødsler

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afsnit for Kvindesygdomme
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler - Afsnit for Fødsler
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Afsnit for Fødsler hører under afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, som også omfatter afsnit for Kvindesygdomme.

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

Fødeafsnit Aabenraa 7997 2210

Fødemodtagelsen Aabenraa

7997 2235

Obstetrisk Ambulatorium Aabenraa 7997 2100

Jordemoderkonsultationer tilknyttet Sygehus Sønderjylland


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Fødsler Ambulatorier

5790002003608

5000217

501941000016008

 


Behandlingsspektrum

Fødsler og akut obstetrik

 • Akutte henvendelser i graviditeten: Henvendelse til Fødemodtagelsen/Fødeafsnit, Aabenraa.

 • Fødsler: Henvendelse til Fødeafsnit Aabenraa, som modtager fødende fra 27. graviditetsuge.

 


Ambulanttilbud

Screening i tidlig graviditet

Risikovurdering - Aabenraa

 • 1. trimesterscanning (nakkefoldsscanning)

 • 2. trimesterscanning (misdannelsesscanning)

Prænatal diagnostik - Aabenraa

 • Moderkageprøve

 • Fostervandsprøve

Diabetes

 • Gravide med type 1 diabetes (prægestationel diabetes) henvises til OUH Odense.

 • Obstetrisk Ambulatorium i Aabenraa modtager øvrige gravide med diabetes.

Sorgrupper

Målgruppe:
Kvinder/par, der mister barn fra graviditetsuge 22+0 til og med 3 mdr. efter fødslen, eller hvis barn dør efter fødslen, uanset gestationsalder
Kvinder/par efter sene aborter, spontane eller provokerede på medicinsk indikation fra graviditetsuge 14+0 til og med uge 21+6

Målet er, at forældrene får mulighed for at opleve deres situation genkendt og håndterbar.

I forløbet undervises bl.a. om normale sorgprocesser og reaktionsmønstre. Mulighed for netværksdannelse er ofte til fordel for den berørte familie.

Tilbuddet varetages af dertil uddannede jordemødre. Forløbet har varighed på ca. 7 uger. Kvinden/parret orienteres om tilbuddet af den involverede fagperson.

Nærmere information: Patientinformation Sorggrupper, benyt linket til klinikkens patientinformationer nedenfor.

Kontakt til sorggruppeledere: sorggruppe.aabenraa@rsyd.dk

Visitation af vandrejournal/svangrejournal

Svangre- og vandrejournaler vedrørende gravide, der ønsker at føde i Sygehus Sønderjylland, føde hjemme og/eller følges i en jordemoderkonsultation under Sygehus Sønderjylland, visiteres centralt i Aabenraa. Svangre- og vandrejournal - kopi til både svangreambulatoriet og jordemoderkonsultation bedes derfor sendt til:

Kvindesygdomme og Fødsler
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

En grundig udfyldt journal er meget vigtig for korrekt visitation, herunder blandt andet oplysning om, hvor den gravide ønsker at gå i jordemoderkonsultation, så ambulatoriet kan videresende vandre- og svangrejournalen til den rette konsultation.

Husk opdatering af FMK, idet vandre- og svangrejournal fungerer som henvisning.

Hvis en gravid ønsker at føde på et andet sygehus end Sygehus Sønderjylland og ikke skal følges i svangreambulatoriet under Sygehus Sønderjylland, men gerne vil tage imod tilbud om jordemoderkonsultation i Sygehus Sønderjylland regi, skal vandre- og svangerskabsjournal sendes direkte til den pågældende jordemoderkonsultation.

 


Særlige forhold

 


Andet

>> Oversigt over afsnittets patientpjecer

 


Ledelse

Afdelingsledelse
 

Bo Sultan
 

Bo Sultan
Ledende overlæge
bo.sultan@rsyd.dk

 
Billede af person
 

Lene Geertsen
Oversygeplejerske
lene.geertsen2@rsyd.dk

             
chefjordemoder
  Jannie Fibecker Ladegaard
Chefjordemoder
jannie.fibecker.ladegaard@rsyd.dk
 
       

 

Afsnitsledelse
 

Billede af person
 

Katrin Löser
Specialeansvarlig overlæge
katrin.loeser@rsyd.dk

 
trine andersen
 

Trine Andersen
Afdelingsjordemoder
trine.andersen1@rsyd.dk

 

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

 • Bo Sultan: Gynækologi, obstetrik

 • Ervin Kallfa: Gynækologi, obstetrik

 • Gina Mohmand: Gynækologi, obstetrik

 • Inga Anthonisen: Gynækologi, obstetrik

 • Kamilla Gerhard Nielsen: Obstetrik

 • Katrin Löser: Obstetrik, fertilitetsudredning

 • Karsten Kaiser: Gynækologi

 • Leif Messerschmidt: Gynækologi, obstetrik

 • Phillip Keudel: Gynækologi, sexologi

 • Sabat Barawi: Gynækologi, urogynækologi

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Mette Lintrup Andersen

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-7-2019Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk