Skip til primært indhold

Fødsler

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler - Afsnit for Fødsler
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Afsnit for Fødsler hører under afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, som også omfatter afsnit for Kvindesygdomme.

Telefon og e-mail

Direkte numre:

 • Fødeafsnit Aabenraa: 79 97 22 10
 • Fødemodtagelsen Aabenraa: 79 97 22 35
 • Obstetrisk Ambulatorium Aabenraa: 7997 21 00

Jordemoderkonsultationer tilknyttet Sygehus Sønderjylland 

 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Gynækologi og obstetrik kl. 9-14.30 79 97 21 24

Jordemoderfaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Fødegangen   79 97 22 10

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Fødsler Ambulatorier

5790002003608 5000217 501941000016008

Fødsler og akut obstetrik

 • Akutte henvendelser i graviditeten: Henvendelse til Fødemodtagelsen/Fødeafsnit, Aabenraa.
 • Fødsler: Henvendelse til Fødeafsnit Aabenraa, som modtager fødende fra 27. graviditetsuge.

Screening i tidlig graviditet

Risikovurdering - Aabenraa

 • 1. trimesterscanning (nakkefoldsscanning)
 • 2. trimesterscanning (misdannelsesscanning)

Prænatal diagnostik - Aabenraa

 • Moderkageprøve
 • Fostervandsprøve

Diabetes

 • Gravide med type 1 diabetes (prægestationel diabetes) henvises til OUH Odense.
 • Obstetrisk Ambulatorium i Aabenraa modtager øvrige gravide med diabetes.

Sorgrupper

Målgruppe:

 • Kvinder/par, der mister barn fra graviditetsuge 22+0 til og med 3 mdr. efter fødslen, eller hvis barn dør efter fødslen, uanset gestationsalder.
 • Kvinder/par efter sene aborter, spontane eller provokerede på medicinsk indikation fra graviditetsuge 14+0 til og med uge 21+6.

Målet er, at forældrene får mulighed for at opleve deres situation genkendt og håndterbar.

I forløbet undervises bl.a. om normale sorgprocesser og reaktionsmønstre. Mulighed for netværksdannelse er ofte til fordel for den berørte familie.

Tilbuddet varetages af dertil uddannede jordemødre. Forløbet har varighed på ca. 7 uger. Kvinden/parret orienteres om tilbuddet af den involverede fagperson.

Nærmere information: Patientinformation Sorggrupper, benyt linket til klinikkens patientinformationer nedenfor.

Kontakt til sorggruppeledere: sorggruppe.aabenraa@rsyd.dk

Visitation af vandrejournal/svangrejournal

Svangre- og vandrejournaler vedrørende gravide, der ønsker at føde i Sygehus Sønderjylland, føde hjemme og/eller følges i en jordemoderkonsultation under Sygehus Sønderjylland, visiteres centralt i Aabenraa. Henvisningen vedhæftet svangre- og vandrejournal bedes derfor sendt til:

Kvindesygdomme og Fødsler
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Henvisningerne skal ALTID stiles til ovenstående adresse, selv om det f.eks. handler om en gravid, der kun ønsker at følges i en jordemoderkonsultation under Sygehus Sønderjylland (f.eks. Haderslev), men ønsker at følges i svangreambulatoriet og føde på et andet sygehus. Der skal blot være påført henvisningen, at den gravide kun ønsker at tage imod tilbud om jordemoderkonsultation.

En grundig udfyldt journal er meget vigtig for korrekt visitation, herunder blandt andet oplysning om, hvor den gravide ønsker at gå i jordemoderkonsultation, så ambulatoriet kan videresende vandre- og svangrejournalen til den rette konsultation.

Husk opdatering af FMK, idet vandre- og svangrejournal fungerer som henvisning.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

 • Britta Frederiksen-Møller: Gynækologi, obstetrik
 • Ervin Kallfa: Gynækologi, endokrinologi
 • Finn Lauszus: Gynækologi, forskningsansvarlig
 • Gina Mohmand: Gynækologi, urogynækologi
 • Jens Dalsgaard: Gynækologi, obstetrik
 • Karsten Kaiser: Gynækologi
 • Katrin Löser: Obstetrik, fertilitetsbehandling
 • Leif Messerschmidt: Gynækologi
 • Maja Mick: Gynækologi, urogynækologi
 • Phillip Keudel: Gynækologi, urogynækologi, sexologi, psykosomatisk gyn/obs

Afdelingsledelsen

Britta Frederiksen-Møller

Cheflæge

Kvindesygdomme og Fødsler


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Kvindesygdomme og Fødsler


Trine Andersen

Chefjordemoder

Kvindesygdomme og Fødsler


Afsnitsledelsen

Susanne Ockens

Vicechefjordemoder

Fødsler


79 97 22 17

Pia Sørensen

Vicechefjordemoder

Fødsler


79 97 23 14

Praksiskonsulent

Mette Lintrup

Praksiskonsulent

Kvindesygdomme og Fødsler, Børn og Unge


APPFWU02V