Skip til primært indhold

Kvindesygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler - Afsnit for Kvindesygdomme
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Derudover findes der ambulatoriefunktion Sønderborg (kontinensambulatorium).

Afsnit for Kvindesygdomme hører under afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler, som også omfatter afsnit for Fødsler.

Telefon og e-mail

Direkte numre:

Aabenraa, Afsnit for Kvindesygdomme

 • Ambulatoriet: 79 97 21 00
 • Forvagt: 79 97 21 25
 • Bagvagt: 79 97 21 24
 • Pakkeforløb: 79 97 21 40
 • Fax: 79 97 21 16

Bækkenbundscenter

 • Telefon sekretær:
  • 79 97 38 45 (mandage kl. 8-15)
  • 79 97 21 59 (tirsdag-fredag kl. 11-12)

 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Gynækologi og obstetrik kl. 9-14.30 79 97 21 24
Sygeplejefaglig rådgivning vedr. Telefontid Telefonnummer
Kvindesygdomme   79 97 21 40

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Kvindesygdomme Ambulatorier

Aabenraa og evt. Sønderborg - stedet skal derfor præciseres i henvisningen

5790002003653 5000207 501731000016004

Vær opmærksom på, at ikke alle ambulatorier har samme behandingsspektrum.

 • Gynækologiske problemer og sygdomme bortset fra avanceret cancerkirurgi (i henhold til gældende specialeplan) - Aabenraa
 • Pakkeforløb (mistanke om kræft i underlivet) - Aabenraa
 • Fertilitetsudredning - Aabenraa
 • Urogynækologi (regionsfunktion) - Aabenraa
 • Kontinensambulatorium - Aabenraa, Sønderborg
 • Bækkenbundscenter (komplekse bækkenbundslidelser hos kvinder og mænd) - Sønderborg
 • Problemer og sygdomme i den tidlige graviditet (til og med uge 18) - Aabenraa
 • Sexologiske problemstillinger, smertepatienter - Sønderborg

Operationer

 • Stationære operationer - Aabenraa
 • Dagkirurgi - Sønderborg

Almengynækologisk ambulatorium - Aabenraa

Patientkategorier:

 • Blødningsforstyrrelser
 • Hormonforstyrrelser
 • Smerter i underlivet
 • Celleforandringer
 • Cyster på æggestokke
 • Graviditet uden for livmoderen
 • Abort
 • Spontan abort
 • Pakkeforløb

Akutte patienter modtages KUN i  FAM (Fælles Akut Modtagelse) i Aabenraa.

Urogynækologisk ambulatorium - Aabenraa

Patientkategorier:

 • Inkontinens
 • Prolaps
 • Primær udredning/operation af patienter med prolaps (cystocele / vaginaltops prolaps / rectocele) - Aabenraa.
 • Primær udredning og behandling af inkontinens samt evt. urodynamisk undersøgelse - Aabenraa, Sønderborg.
 • Udredning af inkontinens kan med fordel opstartes i praksis med væske-/vandladningsskema – se under Patientinformationer urogynækologi. Endelig diagnose stilles af speciallæge/urogynækolog.

Bækkenbundscenter

Bækkenbundscenter er et samarbejde mellem Urinvejskirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler, Kirurgi og Ergo- og Fysioterapi med organisatorisk placering under afsnit for Kvindesygdomme, hvor henvisningerne modtages og visiteres, og patienter bookes og indkaldes.

Centret tilbyder et sammenhængende, specialiseret og koordineret udrednings- og behandlingsforløb til patienter (kvinder og mænd) med komplekse bækkenbundslidelser. Patienten møder specialister fra alle involverede specialer (urolog, gynækolog, proctolog, klinisk sexolog, fysioterapeut) ved en fælles konsultation, hvor de relevante undersøgelser udføres og videre behandling planlægges.

Patientkategorier:

 • Det overordnede henvisningkriterium er, at patienter skal have problemstillinger, som refererer til mindst 2 af de involverede specialer - f.eks. patient med både urin- og fæcesinkontinens, urininkontinens og nedsynkning, eller patienter med smerter ved samleje efter en operation.
  Bækkenbundscentrets patienter er både kvinder og mænd.

Se nærmere i:

Henvisning til Bækkenbundscentret stiles til:

 • Kvindesygdomme, Ambulatorium

Fysisk beliggenhed:

 • Sønderborg

Fertilitetsambulatoriet - Aabenraa

Samarbejde mellem Fertilitetsklinikken, OUH, og Fertilitetsambulatoriet, SHS Aabenraa. Primær henvisning af sønderjyske fertilitetspatienter skal ske til Fertilitetsambulatoriet, SHS Aabenraaa, hvor de visiteres.

Patienten udredes i Aabenraa, og der lægges en behandlingsplan i samarbejde med Fertilitetsklinikken, OUH. Visse patienter visiteres direkte videre til Fertilitetsklinikken, OUH.

Patientkategorier:

 • Insemination - både ved normal og nedsat sædkvalitet
 • IVF-behandling

Kontakttelefon: 79 97 21 40

Screening i tidlig graviditet

Risikovurdering - Aabenraa

 • Nakkefoldsscanning
 • Misdannelsesscanning

Prænatal diagnostik - Aabenraa

 • Moderkageprøve
 • Fostervandsprøve

Sexologisk Ambulatorium  - Aabenraa

Behandlingstilbuddet i Sexologisk ambulatorium gælder alle regionens patienter med en sexologisk problemstilling, som er for omfattende til praksislægernes egne tidsrammer og kompetencer.

Henvisningsårsager som f.eks.:

 • Gynækologiske smerter
 • Vaginisme
 • Manglende, nedsat eller ingen lyst til sex
 • Erektil dysfunktion, organisk og psykogen
 • Ændret selvbillede efter kemo/stråling eller anden sygdom
 • Funktionsnedsættelse efter kemo/stråling eller anden sygdom
 • Tvivl om seksuel orientering
 • Parafenalia og fetichisme
 • Overgrebsproblematikker
 • Transseksualitet og udfordringer med egen identitet
 • Vulvodyni
 • Parproblemer
 • Andre problemstillinger som påvirker samliv og seksualitet.

Henvisning:

Sendes elektronisk til Afsnit for Kvindesygdomme, Aabenraa. Ved henvisning af par skal begge parter henvises, eventuelt anføre begge navne, CPR i samme henvisning. Vigtigt at oplyse patientens telefonnummer.

Behandlere:

Jordemoder og sexologisk rådgiver Mettemarie Perregaard, overlæge, klinisk sexolog Phillip Keudel og fysioterapeut Jette Andersen.
Behandlingen er primært baseret på samtaleterapi, og vi arbejder ud fra en anamnese, der omfatter biologi, psykologi og den sociale del af patientens liv. Vi arbejder med alle faktorer på det niveau, der er passende for patienten.

Kontakttelefon 79 97 20 60 eller 79 97 21 70, Sexologisk Ambulatorium.

Visitation af vandrejournal/svangrejournal

Svangre- og vandrejournaler vedrørende gravide, der ønsker at føde i Sygehus Sønderjylland, føde hjemme og/eller følges i en jordemoderkonsultation under Sygehus Sønderjylland, visiteres i Aabenraa. Svangre- og vandrejournal - kopi til både svangreambulatoriet og jordemoderkonsultation - bedes derfor sendt til:

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler
Kresten Philipsensvej 15
6200 Aabenraa

En grundig udfyldt journal er meget vigtig for korrekt visitation, herunder blandt andet oplysning om, hvor den gravide ønsker at gå i jordemoderkonsultation, så ambulatoriet kan videresende vandre- og svangrejournalen til den rette konsultation.

Husk opdatering af FMK, idet vandre- og svangrejournal fungerer som henvisning.

Hvis en gravid ønsker at føde på et andet sygehus end Sygehus Sønderjylland og ikke skal følges i svangreambulatoriet under Sygehus Sønderjylland, men gerne vil tage imod tilbud om jordemoderkonsultation i Sygehus Sønderjylland regi, skal vandre- og svangerskabsjournal sendes direkte til den pågældende jordemoderkonsultation.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

 • Britta Frederiksen-Møller: Gynækologi, obstetrik
 • Ervin Kallfa: Gynækologi, endokrinologi
 • Finn Lauszus: Gynækologi, forskningsansvarlig
 • Gina Mohmand: Gynækologi, urogynækologi
 • Gyda Ingolfsdóttir: Obstetrik
 • Jens Dalsgaard: Gynækologi, obstetrik
 • Karsten Kaiser: Gynækologi
 • Katrin Löser: Obstetrik, fertilitetsbehandling
 • Leif Messerschmidt: Gynækologi
 • Maja Mick: Gynækologi, urogynækologi
 • Phillip Keudel: Gynækologi, urogynækologi, sexologi, psykosomatisk gyn/obs

Afdelingsledelsen

Britta Frederiksen-Møller

Cheflæge

Kvindesygdomme og Fødsler


79 97 21 20

Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Kvindesygdomme og Fødsler


79 97 20 20

Trine Andersen

Chefjordemoder

Kvindesygdomme og Fødsler


79 97 22 30

Afsnitsledelsen

Anne Pors Christensen

Oversygeplejerske

Kvindesygdomme


79 97 21 10

Praksiskonsulent

Mette Lintrup

Praksiskonsulent

Kvindesygdomme og Fødsler, Børn og Unge


APPFWU02V