Skip til primært indhold

Creatininium-clearance, vol.hast., Nyre-

Fakta om analysen

Analysenavn Nyre—Creatininium-clearance; vol.hast.
Kortnavn Kreatinin-clearance.;Nyre
Synonym CRCL
Forkortelse CRCL-NYRE
IUPAC - kode NPU014048
Kvantitetsnummer 000474
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her. Husk samtidig at bestille en P—Creatininium; stofk.; denne blodprøve skal optimalt tages indenfor urinopsamlingsperioden; dog accepteres en P—Creatininium; stofk. indenfor 48 timer.
  
Prøvemateriale 4 mL velblandet opsamlet urin og 1 mL serum.
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
  
Prøvetagning Urin sendes i U4,0. Blodet tages i MGRØN 4
Referenceinterval
> 0   dage - < 7   dage   6 -   24 mL/min
> 7   dage - < 6   år   18 -   60 mL/min
> 6   år - < 11   år   36 - 132 mL/min
> 11   år - < 17   år   48 - 180 mL/min
> 17   år           70 - 150 mL/min
Gravide
1. trimester   54 - 234 mL/min
2. trimester   54 - 252 mL/min
3. trimester   54 - 240 mL/min
Analyseusikkerhed 6 %
Unormale værdier Anvendes som mål for glomerulus filtrationshastigheden. Pga. tubulær sekretion af creatininium ved serumcreatininium over ca. 200 µmol/l overestimeres filtrationshastigheden ved høje serum creatinininium koncentrationer.
   
Seneste opdatering 10.03.15  
APPFWU02V