Skip til primært indhold

Creatininium, stofhast., Pt(U)-

Fakta om analysen

Analysenavn Pt(U)—Creatininium; stofhast.
Kortnavn Kreatinin;Pt(U)
Synonym CREADU
Forkortelse KREA-DU
IUPAC - kode NPU03800
Kvantitetsnummer 000472
Instruktion for rekvirent Analyseres dagligt
Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her.
 
Prøvemateriale 4 mL velblandet døgnurin
Holdbarheden er 48 timer ved stuetemperatur.
 
Prøvetagning Urin sendes i U 4,0
 
Referenceinterval

 

≥ 2 år - < 7 år 1,5 - 4,5 mmol/d
  ≥ 7 år - < 13 år 3,8 - 10,0 mmol/d
Kvinder ≥ 13 år - < 18 år 6,0 - 12,0 mmol/d
Mænd ≥ 13 år - < 18 år 8,0 - 17,0 mmol/d
Kvinder ≥ 18 år  - < 6,0 - 15,0 mmol/d
Mænd ≥ 18 år - < 8,0 - 22,0

mmol/d

Analyseusikkerhed 4 %
Unormale værdier Forhøjede værdier ses ved stor muskelmasse.
Nedsatte værdier ses ved nedsat nyrefunktion. Cimetidin, trimethoprim og probenecid reducerer creatininiumudskillelsen. Creatininium reabsorberes fra tubuli ved lavt urinflow.
   
Seneste opdatering 03.07.19  
APPFWU02V